9. спешни състояния в педиатрията кардиопулмонална реанимация остри отравяниястраница1/6
Дата12.09.2016
Размер0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6
9. СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ПЕДИАТРИЯТА
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЯ

ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ

АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК

ГЪРЧОВЕ

ДЕХИДРАТАЦИОННИ СЪСТОЯНИЯ
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЯ

 • ТЕЖКИТЕ НАРУШЕНИЯ В ДИШАНЕТО И КРЪВООБРЪЩЕНИЕТО ИЗИСКВАТ БЪРЗА ДИАГНОЗА И НЕЗАБАВНО ЛЕЧЕНИЕ.

 • НАБЛЮДЮДАТЕЛНИЯТ ЧОВЕК И С МАЛКО ОПИТ ЛЕСНО СЕ РЕГИСТРИРА СИМПТОМИТЕ НАСОЧВАЩИ КЪМ НЕЕФЕКТИВНОСТ НА ДИШАНЕТО И КРЪВООБРЪЩЕНИЕТО :

 • ЦИАНОЗА

 • ЛИПСА НА ДИХАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ НА НОЗДРИТЕ, УСТНИТЕ, ГРЪДНИЯ КОШ И КОРЕМА.

 • ОТСЪСТВИЕ НА КАРОТИДЕН ИЛИ ФЕМОРАЛЕН ПУЛС.

 • ПРИ ЛИПСВАЩИ (НЕЕФЕКТИВНИ) ДИШАНЕ И/ИЛИ ПУЛС НЕЗАБАВНО СЕ ЗАПОЧВА РЕАНИМАЦИЯ.

 • УСПЕХЪТ В ТЕЗИ СЛУЧАИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВЛАДЕЕНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИЙОМИ НЕ САМО ОТ ВСИЧКИ МЕДИЦИ, НО И ОТ ШИРОК КРЪГ НЕМЕДИЦИ.

 • СВОЕВРЕМЕННО ЗАПОЧВАНЕ НА КПР – ДО 3–4 min. ОТ ИНЦИДЕНТА.

 • ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПО УНИФИЦИРАНИ ПРАВИЛА, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В НЕЯ.

Кардиопулмоналната реанимация включва следните мероприятия:

 • ПРОХОДИМИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА

 • КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

 • ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ

 • ИЗКУСТВЕНО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ

 • МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Осигуряване на проводими дихателни пътища

 • ПОЧИСТВАНЕ НА НАЗОФАРИНКСА ОТ СЕКРЕТИ, КРЪВ, ПОВЪРНАТИ МАТЕРИИ И ТВЪРДИ ЧТ С ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ПРЪСТИ.

 • ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧТ ОТ ДП, КОГАТО ПРИЧИНЯВАТ АСФИКСИЯ.

 • ПРИ ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ ДЕТЕТО СЕ ПОСТАВЯ ПО ГРЪБ, С ГЛАВА В ДОРЗАЛНА ФЛЕКСИЯ.

 • БРАДИЧКАТА МУ СЕ ИЗТЕГЛЯ НАПРЕД И НАГОРЕ.

Kислородотерапия

Прилага се във всички случаи на: • НЕЕФЕКТИВНО ДИШАНЕ И КРЪВООБРЪЩЕНИЕ.

 • НИСКИ СТОЙНОСТИ НА SaO2 С ЦИАНОЗА

Критерии за ефективност

 • НАЛИЧИЕ НА ПУЛС НА A. CAROTIS И A. FEMORALIS.

 • ПОДЪРЖАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ ОКОЛО 80 mm Hg.

 • ИЗЧЕЗВАТ БЛЯДОСТТА И ЦИАНОЗАТА. КОЖАТА И ЛИГАВИЦИТЕ СТАВАТ РОЗОВИ.

 • ЗЕНИЦИТЕ СЕ СВИВАТ И РЕАГИРАТ НА СВЕТЛИНА, А ОЧНИТЕ ЯБЪЛКИ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ДВИЖАТ.

 • ПОЯВЯВА СЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДИШАНЕ.

Meдикаментозно лечение

 • ОСИГУРЯВА СЕ ПО НАЙ-БЪРЗ НАЧИН ВЕНОЗЕН ПЪТ.

 • АКО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО МЕДИКАМЕНТИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ СУБЛИНГВАЛНО, ИНТРАОСАЛНО, ИНТРАТРАХЕАЛНО ИЛИ ИНТРАКАРДИАЛНО.

Най-често използвани медикаменти

 • КИСЛОРОД – ПРИЛАГА СЕ БЕЗ СТРАХ ОТ СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

 • АДРЕНАЛИН – НАЙ-ВАЖНИЯТ МЕДИКАМЕНТ ПРИ КПР.

 • 8,4 % НАТРИЕВ БИКАРБОНАТ – ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА АЦИДОЗАТА.

 • АТРОПИН – ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БРАДИКАРДИЯТА.

 • ДОПАМИН – В ИНФУЗИЯ ПО 10–15 mcg/kg/min ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МИОКАРДНИЯ КОНТРАКТИЛИТЕТ.

НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОТЪРСИ ПОМОЩТА НА КОМПЕТЕНТЕН РЕАНИМАЦИОНЕН ЕКИП.

АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК

Етиология

 • УЖИЛВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ.

 • ХРАНИ: МИДИ, РАЦИ, СТРИДИ, ЯЙЧЕН БЕЛТЪК, БЕЛТЪК НА КРАВЕ МЛЯКО.

 • ЛЕКАРСТВА:

 • АНТИБИОТИЦИ

 • НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОРЕВМАТИЧНИ СРЕДСТВА

 • ОБЩИ И ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ

 • РЕНТГЕНОВИ КОНТРАСТНИ ВЕЩЕСТВА С ЙОДНА СТРУКТУРА

 • МИОРЕЛАКСАНТИ

 • ЦИТОСТАТИЦИ

 • АТРОПИН, ПАПАВЕРИН, НИВАЛИН

Клинична картина

 • КОЖЕН СИНДРОМ: ЕРИТЕМ, УРТИКАРИЯ, АНГИОЕДЕМ И СИЛЕН СЪРБЕЖ, ЛОКАЛИЗИРАНИ ПО УШИ, УСТНИ, СКРОТУМ, АНУС, СРАМНИ ЛАБИИ.

 • РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ :

 • ЗАПУШЕН НОС, РИНОРЕЯ, КИХАНЕ, СЪРБЕЖ

 • ЕДЕМ НА ЛАРИНКСА С ДРЕЗГАВ ГЛАС, СТРИДОР, ИНСПИРАТОРНА ДИСПНЕЯ ДО АСФИКСИЯ.

 • ЕДЕМ НА БРОНХИАЛНАТА ЛИГАВИЦА С ПРОЯВИ НА БРОНХООБСТРУКЦИЯ.

 • СЪРДЕЧНО – СЪДОВ СИНДРОМ:

 • ТАХИКАРДИЯ

 • СРИВ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

 • ФИЛИФОРМЕН ПУЛС

 • РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ ДО АСИСТОЛИЯ

 • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН СИНДРОМ:

 • ГАДЕНЕ

 • ПОВРЪЩАНЕ

 • КОРЕМНИ БОЛКИ

 • ДИАРИЯ

 • ДРУГИ СИМПТОМИ: ГЪРЧОВЕ, ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ, ИЗПОТЯВАНЕ, СМЪРТЕН СТРАХ.

Еволюция

 • МЪЛНИЕНОСТНА ФОРМА – РАЗВИВА СЕ ЗА 3–10 min СЛЕД КОНТАКТА С АЛЕРГЕНА.

 • БЪРЗО НАСТЪПВАЩ АШ – СЛЕД 30–40 min.

 • АШ МОЖЕ ДА СЕ ПРОЯВИ СЛЕД НЯКОЛКО ЧАСА.

 • АШ МОЖЕ ДА РЕЦИДИВИРА СЛЕД СПИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.

Причини за леталния изход

 • ЕДЕМ НА ЛАРИНКСА И АСФИКСИЯ

 • СЪРДЕЧНА АРИТМИЯ И АСИСТОЛИЯ

 • ЛЕТАЛИТЕТ 10 %

Първа помощ при АШ

 • ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕНДЕЛЕНБУРГ – С ГЛАВА ПОСТАВЕНА ПО-НИСКО.

 • ИЗДЪРПВАНЕ НАПРЕД НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ И ФИКСИРАНЕ НА ГЛАВАТА НАЗАД.

 • АДРЕНАЛИН – В ДОЗА 0,3–0,5–1 мл (1/3–0,5-1 амп) ПРЕЗ 10–15 mın – ПОДКОЖНО, МУСКУЛНО ИЛИ ВЕНОЗНО – ДО ОВЛАДЯВАНЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПОТОНИЯ, ЕДЕМА НА ЛАРИНКСА И БРОНХООБСТРУКЦИЯТА.

 • АДРЕНАЛИНОВА ИНФУЗИЯ С ПОСТЕПЕННО ПОКАЧВАНЕ НА ДОЗАТА 0,05–0,1–0,2–0,5–2 mcg/kg/min – ДО ЕФЕКТ.

 • ПРИ ЛИПСА НА ВЕНОЗЕН ПЪТ АДРЕНАЛИНЪТ СЕ ПРИЛАГА ИНЖЕКЦИОННО В ПОДА НА УСТАТА.

 • КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ.

 • METHYLPREDNISOLON – В ДОЗА 1–2–3 mg/kg/ НА ВСЕКИ 4–6 ч.

 • ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР (RINGER) В ДОЗА 20 ml/kg/h.

 • ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНА ПОМОЩ.

Профилактика

 • ПРЕДВАРИТЕЛЕН РАЗПИТ ЗА МИНАЛИ АЛЕРГИЧНИ ПРОЯВИ У ДЕТЕТО ИЛИ ЗА ФАМИЛНА ОБРЕМЕНЕНОСТ С АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ.

 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОБИ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ.

 • ГОТОВНОСТ ЗА АДЕКВАТНО МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ.

Едем на Quincke

 • ПРИСТЪПНА ПОЯВА НА ПРЕХОДНИ, БЛЕДИ И ПЛЪТНИ ОТОЦИ ПО КОЖАТА И ЛИГАВИЦАТА НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА.

 • ОПАСЕН Е ЕДЕМЪТ НА ЛАРИНКСА – НАСТЪПВА ОСТРО, ДОРИ ВНЕЗАПНО И ПРИЧИНЯВА МЕХАНИЧНА АСФИКСИЯ: МЪЧИТЕЛНА КАШЛИЦА, ЗАТРУДНЕНО ВДИШВАНЕ, ЦИАНОЗА, ДРЕЗГАВ ИЛИ АФОНИЧЕН ГЛАС, НЕСПОКОЙСТВИЕ И НАРУШЕНО СЪЗНАНИЕ.

Лечение

 • АДРЕНАЛИН.

 • АЛЕРГОЗАН – МУСКУЛНО В ДОЗА 1 mg/kg.

 • METHYLPREDNISOLON – ВЕНОЗНО/МУСКУЛНО.

 • ПУЛС ТЕРАПИЯ” С МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН – ВЕНОЗНО ЗА 30 mın СЕ ВЛИВАТ 10 mg/kg РАЗТВОРЕН В 150–200 ml 5 % ГЛЮКОЗА. ДОЗАТА МОЖЕ ДА СЕ ПОВТОРИ В 3 ПОСЛЕ-ДОВАТЕЛНИ ДНИ.

 • ПРИ ЗАПЛАХА ОТ АСФИКСИЯ – ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ, А ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ КРИКОТОМИЯ, ДОРИ С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА.

ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ
Определение - ЗА ОТРАВЯНЕ ПОРАДИ ЗЛОПОЛУКА ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ, КОГАТО ВНЕЗАПНО ИЛИ БЪРЗО И НЕОЧАКВАНО НАСТЪПЯТ БОЛЕСТНИ ПРОЯВИ ОТ СТРАНА НА ХРАНО- СМИЛАТЕЛНАТА, НЕРВНАТА И СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА, А ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НЕ ОТКРИВА ПРИЗНАЦИ ХАРАКТЕРНИ ЗА ДРУГА ОПРЕДЕЛЕНА НОЗО- ЛОГИЧНА ЕДИНИЦА, КОЯТО ДА ОБЯСНИ ТЕЗИ ПРОЯВИ.

Епидемиология

 • ОТРАВЯТ СЕ ДЕЦА ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, НО ПОЧТИ 4/5 ОТ ТЯХ СА ДО 5 год. ТОВА Е ВЪЗРАСТТА НА ПОВИШЕНА ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ И СЛАБ САМОКОНТРОЛ.

 • ЗАЧЕСТЯВАТ ОТРАВЯНИЯТА И ПРЕЗ ПУБЕРТЕТА, ПОРАДИ ОПИТИТЕ ЗА САМОУБИЙСТВО, ОСОБЕНО СРЕД МОМИЧЕТА.

 • ДЯЛ НА МЕДИКАМЕНТОЗНИТЕ ОТРАВЯНИЯ – 60 %.

 • БОЛНИЧЕН ЛЕТАЛИТЕТ 1–2 %.

Meдико-социални причини

 • ОТРАВЯНИЯ ПОРАДИ ЗЛОПОЛУКА – 95 % ОТ ВСИЧКИ ОТРАВЯНИЯ.

 • ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТРАВЯНИЯ (ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА).

 • КРИМИНАЛНИ ОТРАВЯНИЯ (УБИЙСТВА И САМОУБИЙСТВА).

 • ТОКСОМАНИИ

 • ТЕРАПЕВТИЧНИ – ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОКСИЧНОСТ НА МЕДИКАМЕНТИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ КЪМ ТЯХ.

Диагноза

 • РОДИТЕЛИТЕ ОБИКНОВЕННО ЗНАЯТ КАКВА ОТРОВА Е ПОГЪЛНАЛО ДЕТЕТО ИЛИ НОСЯТ ОПАКОВКАТА Й.

 • СПЕЦИФИЧНА ИЛИ ХАРАКТЕРНА МИРИЗМА НА ОТРОВАТА, ПОВЪРНАТИТЕ МАТЕРИИ, СТОМАШНИТЕ ПРОМИВНИ ВОДИ, ДЪХЪТ НА ОТРОВЕНОТО ДЕТЕ.

 • ХАРАКТЕРЕН ЦВЯТ НА ПОВЪРНАТИТЕ МАТЕРИИ.

Характерни признаци при определени отравяния

 • ОТРАВЯНЕ С АЛКОХОЛ;

 • ОТРАВЯНЕ С БАРБИТУРАТИ И БЕНЗОДИАЗЕПИНИ;

 • НАРКОМАНИИ;

 • ОТРАВЯНЕ С ФОС;

 • ОТРАВЯНЕ С АТРОПИН СЪДЪРЖАЩИ МЕДИКАМЕНТИ.

Първа помощ при остри отравяния

 • ПЪРВАТА ПОМОЩ СЕ ОКАЗВА НА МЯСТОТО НА ЗЛОПОЛУКАТА ОТ ОНЗИ, КОЙТО ПРЪВ ДИАГНОСТИЦИРА ОТРАВЯНЕТО.

 • ВСЯКА МИНУТА Е ЦЕННА ПРИ ОКАЗВАНЕТО Й.

 • ДОРИ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ОТРАВЯНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА КАТО ПРИ ИСТИНСКО ОТРАВЯНЕ.

 • ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ.

 • ПРОВОКИРАНО ПОВРЪЩАНЕ:

  • ДЕТЕТО ПИЕ ОБИЛНО ВОДА ИЛИ ПРЯСНО МЛЯКО. СЛЕД ТОВА С ЛЪЖИЦА СЕ НАТИСКА ОСНОВАТА НА ЕЗИКА ИЛИ ФАРИНКСА.

  • В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА ТОВА Е СРЕДСТВО НА ИЗБОР, КОЕТО СЕ ПРЕДПРИЕМА БЕЗ КОЛЕБАНИЕ И ПРИ ЛИПСА НА ИЗЯВЕНИ СИМПТОМИ.

  • ДА НЕ СЕ РАЗЧИТА САМО НА СПОНТАННОТО ПОВРЪЩАНЕ, КОЕТО Е СИМПТОМ НА МНОГО ОТРАВЯНИЯ.

  • ПРОВОКИРАНО ПОВРЪЩАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА ИЛИ С ТЕЖКО Ум И.

 • СТОМАШНА ПРОМИВКА :

 • НАЙ-СИГУРНО СРЕДСТВО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА СТОМАХА.
  ПРЕЗ СОНДА В СТОМАХА СЕ ВКАРВА ВОДА ИЛИ ФИЗИОЛ. РАЗТВОР 10–15ml/kg. СЛЕД ТОВА ТЕЧНОСТТА СЕ ИЗТОЧВА ОБРАТНО И СЕ ПРОДЪЛ ЖАВА ДО БИСТРИ ПРОМИВНИ ВОДИ.

 • АКО ДЕТЕТО Е В ГЪРЧ, ТОЙ СЕ ОВЛАДЯВА И ПРОМИВКАТА СЕ ПРАВИ ТОГАВА.

 • АКО ДЕТЕТО Е В КОМА, ТО СЕ ПОСТАВЯ В ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ, НАСТРАНИ И С ПО-НИСКО РАЗПОЛОЖЕНА ГЛАВА.

 • ПРИ КОРОЗИВНИ ОТРОВИ, ПРОМИВКАТА СЕ ПРАВИ ДО 1 ЧАС ОТ ПРИЕМА.

  • СЛЕД ПРОМИВКАТА СЕ ДАВА МЕДИЦИНСКИ ВЪГЛЕН В ДОЗА 1 g/kg.

  • АКО ОТРОВАТА ПРОНИКВА ПРЕЗ КОЖАТА И ЛИГАВИЦИТЕ, ДЕТЕТО СЕ ИЗКЪПВА С ОБИЛНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА.

  • ОЧНАТА ЛИГАВИЦА СЕ ПРОМИВА С ЛЕКО ЗАТОПЛЕНА ВОДА ИЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР, ЗА 10 – 15 МИНУТИ.

  • ПРИ ИНЖЕКТИРАНЕ НА ОТРОВАТА КРАЙНИКЪТ СЕ ПРИСТЯГА НАД МЯСТОТО, А МЕКИТЕ ТЪКАНИ СЕ ИНФИЛТРИРАТ С 1 ‰ АДРЕНАЛИН.

  • ПРИ КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТЕТО СЕ ЗАПОЧВА С РЕАНИМАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЕ ПРИЛАГА И ЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧНО ЗА ОТРАВЯНЕТО.

  • ЗАПОЧВА СЕ ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ НА ГЛЮКОЗИРАН СЕРУМ (RINGER) С НАЧАЛНА СКОРОСТ 20 ml/kg/h. С ЦЕЛ ФОРСИРАНА ДИУРЕЗА.

Поведение

 • ВСЯКО ОТРОВЕНО ДЕТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ХОСПИТАЛИЗИРА, ДОРИ И ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ОТРАВЯНЕ.

 • СВОЕВРЕМЕННО СЕ ВЛИЗА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕШНИЯ ЦЕНТЪР, ОТ КЪДЕТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ.

 • ПО ТЕЛЕФОНА СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА СЪОТВЕТНАТА БОЛНИЦА, ЗА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НУЖНАТА ПОДГОТОВКА. ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТА ЛЕЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА.

ГЪРЧОВЕ

Определение - ГЪРЧОВЕТЕ СА ВНЕЗАПНИ, НЕВОЛЕВИ СЪКРАЩЕНИЯ НА МУСКУЛИ, МУСКУЛНИ ГРУПИ ИЛИ НА ЦЯЛАТА СКЕЛЕТНА МУСКУЛАТУРА. ГЕНЕРАЛИЗИРАНИТЕ ГЪРЧОВЕ СЕ ПРИДРУЖАВАТ ОТ ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ.

Видове според характера - ТОНИЧНИ, КЛОНИЧНИ И ТОНИЧНО – КЛОНИЧНИ.

Причини за хиподиагностика

 • СЛАБО ИЗРАЗЕН, КРАТКОТРАЕН И АТИПИЧЕН ДВИГАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ – КРАТКОТРАЙНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ОЧИТЕ ВСТРАНИ ИЛИ СКОРОПРЕХОДЕН ТОНИЧЕН СПАЗЪМ НА КРАЙНИК ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО.

 • ТРУДНОСТИ ПОРАДИ ДИСКРЕТНОСТТА НА СИМПТОМАТИКАТА – КРАТКОТРАЙНО ПРЕДЪВКВАНЕ ИЛИ ГРИМАСНИЧЕНЕ. ВАЖНА Е ПОВТОРЯЕМОСТТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПРОЯВИ.

Причини за хипердиагностика - НЕПОЗНАВАНЕ НА т.нар. ПСЕВДОГЪРЧОВЕ:

 • АФЕКТИВНИ СПАЗМИ

 • ПСИХОГЕННИ ПРИСТЪПИ ПРИ ХИСТЕРИЯ

 • ВТРИСАНЕ

 • СИНКОП

Етиология

 • ФЕБРИЛНИ ГЪРЧОВЕ

 • ТРАВМИ НА ЦНС

 • ИНФЕКЦИИ:

 • МЕТАБОЛИТНИ ПРИЧИНИ: ХИПОКСИЯ, ХИПОГЛИКЕМИЯ, ХИПОКАЛЦИЕМИЯ И ДР.

 • ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ

 • ДРУГИ ПРИЧИНИ: МОЗЪЧНИ ТУМОРИ, ВЪТРЕЧЕРЕПЕН КРЪВОИЗЛИВ

 • ЕПИЛЕПСИЯ

Фебрилен гърч

 • ГЪРЧ, КОЙТО СЕ ПРОЯВЯВА ПРИ ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА НАД 38 ОС, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СЕ ИЗКЛЮЧИ ИНФЕКЦИЯ НА ЦНС И ЕПИЛЕПСИЯ.

 • СРЕЩА СЕ У ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 6 мес. до 5 год.

 • ФЕБРИЛНИТЕ ГЪРЧОВЕ СА ОБИКНОВЕННИ И КОМПЛЕКСНИ.Лечение

 • СРЕДСТВА ПОНИЖАВАЩИ ТЕЛЕСНАТА ТО:

 • ВЛАЖНИ ОБВИВАНИЯ – ПРЕКРАТЯВАТ СЕ ПРИ ТО ПОД 38 ОC;

 • АНТИПИРЕТИЦИ: ПАРАЦЕТАМОЛ И НУРОФЕН.

 • ПРОТИВОГЪРЧОВИ ПРЕПАРАТИ:

 • ДИАЗЕПАМ:

 • РЕКТАЛНО В ДОЗА 0,5 mg/kg.

 • МУСКУЛНО/ВЕНОЗНО В ДОЗА 0,3 mg/kg.

АКО Е НЕОБХОДИМО ДОЗАТА СЕ ПОВТАРЯ СЛЕД 15–20 min.

 • ФЕНОБАРБИТАЛ: 10 mg/kg МУСКУЛНО. ПОВТАРЯНЕ СЛЕД 30 min, ПРИ КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ОЩЕ 5–10mg.

Какво трябва да се направи по време на гърч?

 • БЕЗ ПАНИКА – КОЛКОТО И СТРАШЕН ДА ИЗГЛЕЖДА ГЪРЧА, ТОЙ РЯДКО МОЖЕ ДА ЗАВЪРШИ СЪС СМЪРТ.

 • БЕЗ ОПИТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА. ГЪРЧОВЕТЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАСИЛЯТ ИЛИ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКАТ ФРАКТУРИ.

 • БЕЗ ОПИТИ ЗА СВЕСТЯВАНЕ - ТОВА НЕ ПОДОБРЯВА, А ЧЕСТО ВЛОШАВА СЪСТОЯНИЕТО.

 • ДА НЕ СЕ СЛАГА НИЩО ТВЪРДО МЕЖДУ ЗЪБИТЕ.

 • ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ АНАЛЕПТИЦИ.

Какво е полезно за овладяване на гърча?

 • ДЕТЕТО СЕ ПОСТАВЯ В ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ.

 • ПРОХОДИМИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА, С ДОСТЪП НА ЧИСТ ВЪЗДУХ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ КИСЛОРОД.

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИЛНИТЕ ДРАЗНИТЕЛИ.

 • МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ.

ДЕХИДРАТАЦИОННИ СЪСТОЯНИЯ

Прояви на дехидратация

 • ЖАЖДА;

 • ОЛИГУРИЯ;

 • ЗАГУБА НА ТЕГЛО > 5 % ЗА 24 h;

 • СУХИ И ЗАЧЕРВЕНИ ЛИГАВИЦИ;

 • ò КОЖНА ЕЛАСТИЧНОСТ;

 • ХЛЪТНАЛА ФОНТАНЕЛА;

 • ХАЛОНИРАН ФАЦИЕС С ИЗОСТРЕНИ ЧЕРТИ; ПОДКРЪЖЕНИ И ХЛЪТНАЛИ В ОРБИТИТЕ ОЧИ; ТРЕВОЖЕН ПОГЛЕД;

 • АДИНАМИЯ ДО ПРОСТРАЦИЯ;

 • ВЪЗБУДА ДО ГЪРЧОВЕ;

 • УЧЕСТЕН ПУЛС;

 • НИСКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ;

 • ПРОМЕНИ В ТЕЛЕСНАТА to

Пътища за загъба на течности и електролити

 • ПРЕЗ ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ:

 • ЖАДУВАНЕ

 • ПОВРЪЩАНЕ

 • ДИАРИЯ

 • PERSPIRATIO INSENSIBILIS:

 • ХИПЕРПНЕЯ

 • ОБИЛНО ИЗПОТЯВАНЕ

  • БЪБРЕЦИ - ПОЛИУРИЯ

  • ПРЕЗ ГОЛЕМИ ОТКРИТИ РАНЕВИ ПОВЪРХНОСТИ - ОБШИРНИ ИЗГАРЯНИЯ

Степени на дехидратация

СТЕПЕН % ЗАГУБЕНА ТЕЛЕСНА МАСА % ЗАГУБЕНА ТЕЛ. Т.

I - ЛЕКА ДО 3 % ДО 5 %

II - СРЕДНА ДО 6 % ДО 10 %III - ТЕЖКА ДО 9 % ДО 15 %

 • КОГАТО СА НАЛИЦЕ КЛИНИЧНИТЕ ПРОЯВИ ГОВОРЯТ ЗА СРЕДНО ТЕЖКА И ТЕЖКА ДЕХИДРАТАЦИЯ !

 • ПРИ ЛЕКА ДЕХИДРАТАЦИЯ ТЕ ПО-ПРАВИЛО ЛИПСВАТ! ЗАТОВА ТЕЗИ НАЙ-ЧЕСТИ СЛУЧАИ НА ДЕХИДРАТАЦИЯ ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОЗИРАТ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО ВОДЯТ ДО ЗАГУБИ. ТОВА Е ВАЖНО ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ !

Показания за орална рехидратация

 • ЛЕКА ИЛИ УМЕРЕНА ДЕХИДРАТАЦИЯ, ОТ ДИАРИЯ!

Противопоказания за орална рехидратация

 • Възраст под 3 мес.,

 • Нарушено съзнание,

 • Неспирни повръщания

 • Тежка дехидратация.

С какво да провеждаме орална рехидратация?

 • Рехидрин – разтваря се в 250 ml вода.

 • Морковена супа – приготвя се от 500 g измити и нарязани на кръгчетa моркови. Те се сваряват в 1000 ml вода. След това се пасират и отново слагат във водата. Супата се посолява с 1/2 ч.л. сол, добавя се 1,0 g KCl. Долива се до с вода до 1 литър.

 • Подсладена, леко посолена оризова вода.

 • Смес от равни части 500 ml serum physiologicum и 5 % glucosà, с 10 ml 15 % KCl и 30 ml 8,4 % NaHCO3.

Дози на разтворите за перорална рехидратация

 • НАЧАЛНА ДОЗА:

 • 50 ml/kg/6h при лека дехидратация

 • 100 ml/kg/6h при умерена дехидратация

 • ПОДЪРЖАЩА ДОЗА:

 • 100 ml/kg/24 h до спиране на диарията

 • КОЛИЧЕСТВОТО НА РАЗТВОРА СЕ УВЕЛИЧАВА, АКО ДИАРИЯТА НЕ Е СПРЯЛА ИЛИ РЕХИДРАТАЦИЯТА Е НЕПЪЛНА.

 • ТО СЕ НАМАЛЯВА ПРИ РАННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПОЯВА НА ОТОЦИ.


10. РАХИТ. ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА
РАХИТ

 • В НАЧАЛОТО НА 20-ти ВЕК Е ДОКАЗАНО, ЧЕ АНТИРАХИТИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА РИБЕНОТО МАСЛО СЕ ДЪЛЖИ НА ЕДИН МАСТНОРАЗТВОРИМ ВИТАМИН.

 • В 1922Г. Mc COLLUM ИЗОЛИРА ОТ РИБЕНОТО МАСЛО ТОЗИ ВИТАМИН И ГО НАРИЧА ВИТАМИН D.

 • ПРИ ОЛЪЧВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ ЕРГОСТЕРОЛ С УЛТАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ СЕ ПОЛУЧАВА ВИТАМИН D2.

 • ПРОТИВОРАХИТИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ СЕ СВЪРЗВА С ДОКАЗАНОТО ПРЕВРЪЩАНЕ В КОЖАТА НА 7-ДЕХИДРОЕРГОСТЕРОЛАТОЗИ В ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛ, Т.Е. ВИТАМИН D3.

Липсата на Vit.”D” води до:

 • РАХИТ У КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА - РАХИТЪТ Е БОЛЕСТ НА РАСТЯЩИЯТ ДЕТСКИ ОРГАНИЗЪМ И СЕ СРЕЩА В ПЕРИОДА НА НАЙ-БУРНИЯ КОСТЕН РАСТЕЖ :

 • БОЛЕДУВАТ КЪРМАЧЕТА ОТ 3 ДО 8 мес. (2 ГОДИНИ).

 • ОЗДРАВЯВАЩ РАХИТ МОЖЕ ДА ИМА И У ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 3 – 4 ГОДИНИ.

 • НЕДОНОСЕНИТЕ БОЛЕДУВАТ ПРЕДИ 3-ия МЕСЕЦ, А ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА ИМА ВРОДЕН РАХИТ.

Фактори за възникване на рахита

 • НЕДОНОСЕНОСТ – ТЕЗИ ДЕЦА ИМАТ ПО-МАЛКИ ЗАПАСИ ОТ ВИТАМИН D И КАЛЦИЕВО-ФОСФОРНИ СОЛИ. АКО НЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПРОФИЛАКТИКА С ВИТ. D ТЕ ЗАБОЛЯВАТ ОТ РАХИТ ОЩЕ ПРЕЗ 1-ия ИЛИ В НАЧАЛОТО НА 2-ия МЕСЕЦ.

 • ГЕОГРАФСКА ШИРИНА (КОЛКО НА СЕВЕР ИЛИ НА ЮГ ОТ ЕКВАТОРА СЕ ОТГЛЕЖДАТ) – ЗАБОЛЯВАНЕТО СЕ СРЕЩА В СТРАНИТЕ С УМЕРЕН КЛИМАТ, С ДЪЛГА И ДЪЖДОВНА ЕСЕН, ПРОДЪЛЖИТЕЛНА И СТУДЕНА ЗИМА, БЕЗ ДОСТАТЪЧНО СЛЪНЦЕОГРЯВАНЕ.

 • В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ РАХИТЪТ Е БОЛЕСТ НА БЕДНИТЕ, КОИТО ИМАТ ДЕФИЦИТНО ХРАНЕНЕ И ЖИВЕЯТ В ЖИЛИЩА БЕЗ СЛЪНЦЕ.

 • В РАЙОНИТЕ С ПОЛЯРНА НОЩ, БЕЗ ПРОФИЛАКТИКА С ВИТАМИН D РАХИТЪТ Е МНОГО ПО-ЧЕСТ.

 • 4 У ЕСКИМОСИТЕ НЯМА РАХИТ, ЗАЩОТО КОНСУМИРАТ МНОГО РИБЕНО МАСЛО.

 • ИЗВОД – БОЛЕДУВАТ ДЕЦА, КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ БЕЗ ДОСТАТЪЧНО СЛЪНЦЕ.

 • СЕЗОННОСТ:

    • НАЙ-ЗАСТРАШЕНИ ОТ РАХИТ СА Т.Н. “ЗИМНИ БЕБЕТА”.

    • ДЕЦАТА РОДЕНИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА И ЛЯТОТО СЕ ИЗНАСЯТ РАНО НАВЪН И 2-3 ПЪТИ ПО-РЯДКО БОЛЕДУВАТ ОТ РАХИТ.

 • 4 ДЕЦАТА РОДЕНИ И ОТГЛЕЖДАНИ В ПЛАНИНИТЕ БОЛЕДУВАТ ПО-ЧЕСТО ОТ РАХИТ, ПОРАДИ ДЪЛГАТА ЗИМА И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНИЯ ИМ ПРЕСТОЙ В КЪЩИ.

  • СОЦИАЛНО – БИТОВИ ФАКТОРИ: ПО-ЧЕСТО БОЛЕДУВАТ ДЕЦАТА :

 • ОТГЛЕЖДАНИ В ТЕСНИ, ПРЕТРУПАНИ И НЕПРОВЕТРЯВАНИ ЖИЛИЩА.

 • ОТГЛЕЖДАНИ НЕПРАВИЛНО – ПРЕОБЛИЧАНИ И РЯДКО ИЗВЕЖДАНИ НАВЪН.

 • У ЧИИТО РОДИТЕЛИ ИМА СТРАХ ОТ “ПРОСТУДА”.

 • ОТ СЕМЕЙСТВА С НИСКА ЗДРАВНА КУЛТУРА.

 • ХРАНЕНЕ :

  • ЕСТЕСТВЕНО ХРАНЕНИТЕ КЪРМАЧЕТА БОЛЕДУВАТ 2 ПЪТИ ПО-РЯДКО ОТ РАХИТ.

  • ПРАВИЛНОТО ЗАХРАНВАНЕ И СВОЕВРЕМЕННИЯТ ВНОС С ХРАНАТА НА ПЛОДОВ СОК, ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПЮРЕТА И ЯЙЧЕН ЖЪЛТЪК НАМАЛЯВА РИСКА ОТ РАХИТ.

  • ДОРИ И НАЙ-ДОБРЕ ХРАНЕНИТЕ ДЕЦА РАЗВИВАТ РАХИТ ЗАЩОТО ВНОСЪТ С ХРАНАТА НА ВИТАМИН D Е НЕДОСТАТЪЧЕН.

   • ИНТЕРКУРЕНТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ : ОРЗ, ПНЕВМОНИИ, ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА :

    • НАРУШАВАТ ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ

    • НАРУШАВАТ УСВОЯВАНЕТО НА СОЛИТЕ.

    • УВЕЛИЧАВАТ НУЖДАТА ОТ ВИТАМИНИ.

    • ОГРАНИЧАВАТ ИЗВЕЖДАНЕТО НА ДЕТЕТО НА СЛЪНЦЕ.

Етиология

     • НЕДОСТАТЪЧНО ОБРАЗУВАНЕ НА ВИТАМИН D В КОЖАТА – най-важният фактор!.

     • НЕДОСТАТЪЧЕН ВНОС НА ВИТ. D С ХРАНАТА :

      • ДНЕВНИ НУЖДИ ОТ ВИТАМИН D :
       ЕСТ. ХРАНЕНО КЪРМАЧЕ – 400 Е
       ИЗК. ХРАНЕНО КЪРМАЧЕ – 700 Е
       НЕДОНОСЕНО ДЕТЕ – 800 – 1000 - 2000 Е
       БРЕМЕННИ ЖЕНИ – 2000 Е

      • ДОСТАВКИ С ХРАНАТА :
       МАЙЧИНА КЪРМА – 100 Е/ЛИТЪР
       КРАВЕ МЛЯКО – 100 Е/ЛИТЪР
       ЖЪЛТЪК – 100 Е

Клинична картина

 • НАЧАЛО НА РАХИТА :

      • ЗА ДОНОСЕНО ДЕТЕ – 3-ия МЕСЕЦ

      • ЗА НЕДОНОСЕНО ДЕТЕ – 1-ви – 2-ри МЕСЕЦ

   • ПЪРВИ ПРИЗНАЦИ :

      • УСИЛЕНО ИЗПОТЯВАНЕ

      • НЕСПОКОЙСТВИЕ И ЛЕСНО СТРЯСКАНЕ

      • МУСКУЛНА ХИПОТОНИЯ

      • ОЛИСЯВАНЕ НА ТИЛА

 • КОСТНИТЕ ПРИЗНАЦИ ЗАСЯГАТ ТЕЗИ КОСТИ, КОИТО В МОМЕНТА РАСТАТ НАЙ-ИНТЕНЗИВНО: ЧЕРЕП, ГРЪДЕН КОШ, КРАЙНИЦИ.

 • ПРОЯВИ ОТ СТРАНА НА ЧЕРЕПА :

 • МЕКИ И ПОДАТЛИВИ РЪБОВЕ НА ФОНТАНЕЛАТА СЛЕД 45-ия ДЕН

 • КЪСНО ЗАТВАРЯНЕ НА ФОНТАНЕЛАТА СЛЕД 14-ти – 16-ти МЕС. , ДАЖЕ КРАЯ НА ВТОРАТА ГОДИНА.

 • КРАНИОТАБЕС

 • ДЕФОРМАЦИИ НА ГЛАВАТА: ИЗПЪКНАЛИ ТУБЕРИ, КВАДРАТНА ГЛАВА, НАРУШЕН ЗЪБЕН РАСТЕЖ.

 • ПРОЯВИ ОТ СТРАНА НА ГРЪДНИЯ КОШ, ГРЪБНАКА И ТАЗА :

  • ХАРИСОНОВА БРАЗДА

  • РАХИТИЧНА БРОЕНИЦА

  • PECTUS EXCAVATUM

  • PECTUS CARINATUM

  • КАМБАНОВИДЕН ГРЪДЕН КОШ

  • РАХИТИЧНА ГЪРБИЦА

  • ПОЗА НА КЛЕКНАЛА КОТКА

  • РАХИТИЧЕН ПЛОСЪК ТАЗ СЪС СКЪСЕН САГИТАЛЕН ДИАМЕТЪР

   • ПРОЯВИ ОТ СТРАНА НА КРАЙНИЦИТЕ :

  • РАХИТИЧНИ ГРИВНИ – В ОБЛАСТА НА РАДИУС И УЛНА, И ПО-СЛАБО В ОБЛАСТТА НА ТИБИЯ И ФИБУЛА.

  • ДЕФОРМАЦИИ НА КРАКАТА – К, О, Х и GENU RECURVATUM.

  • COXA VARA RACHITICA, ПРОЯВЕНА С ПАТЕШКА ПОХОДКА.

  • РАХИТИЧНО ПЛОСКО СТЪПАЛО, ИЗЯВЕНО СЛЕД 2 ГОД. ВЪЗРАСТ (СAМО В СЪЧЕТАНИЕ С ДРУГИ РАХИТИНИ ПРИЗНАЦИ).

  • КЪСНО ПРОХОЖДАНЕ, БЕЗ НАВРЕМЕННОТО ПРОХОЖДАНЕ ДА ОТХВЪРЛЯ ДИАГНОЗАТА РАХИТ.

Каталог: zabol -> detski
zabol -> Карцином на хранопровода На латински език: Carcinoma oesophagi. На английски език: Esophageal cancer. Синоними
detski -> Запек при бебето
zabol -> Вроден сифилис А50. 3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
zabol -> 01 Кои кости влизат в състава на долния крайник и как са свързани те помежду си?
zabol -> Карцином на стомаха
detski -> Въведение в педиатрията. Общобилогоични особености на детския организъм. Периоди на детската възраст. Предмет на науката педиатрия
detski -> Главоболие при децата
detski -> Муковисцидозата


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница