Търсене: Краткосрочни

Краткосрочни банкови заеми
- Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства
- На Република България 2014-2020 Наименование на програмата за развитие на селските райони 7 Държава-членка 7
Краткосрочно-постепенна сеч
- Дгс “борима” – докладна записка у в о д
Предоставените заеми са краткосрочни със срок на погасяване 2017 г. По заемите не са предоставяни обезпечения. Вземанията по предоставени заеми на трети лица към 31 декември 2016г. са в размер на 69 х
- Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
Краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове)
- I. Глава първа. Пазари на ценни книжа
Предоставените заеми са краткосрочни със срок на погасяване 2016 г. По заемите не са предоставяни обезпечения. Вземанията по предоставени заеми на трети лица към 30 юни2016г. са в размер на 66 хил.лв.
- Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите
- Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Краткосрочни задължения по получени заеми
- Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
Краткосрочни заеми
- Отчет за финансовото състояние Пояснения
Оценка на очакваното подобрение на КАВ, след прилагане на краткосрочните мерки
- Община благоевград п р о г р а м а
КРАТКОСРОЧНИ банкови заеми (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
- Отчет за 2013 година съдържание страница отчет за финансовото състояние 1
Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата на борсовите котировки към датата на финансовия отчет
- Отчет За първото деветмесечие на 2016 г. „ Български фонд за дялово инвестиране ад
отчитане на краткосрочните инвестиции
- Отчитане на стоките
Оценка на състоянието на световната и европейската икономика. Очаквания за развитието в краткосрочен план
- Доклад българия june 17, 2003
Предоставените заеми са краткосрочни със срок на погасяване 2015 г. По заемите не са предоставяни обезпечения. Вземанията по предоставени заеми на трети лица към 30.09.2015 г. са в размер на 64 хил.лв
- Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
Как се прилагат разпоредбите за работното време и по-специално при краткосрочни командировки?Как се прилагат разпоредбите за работното време и по-специално при краткосрочни командировки?
29.84 Kb. 1
чета
Приложение 3 картотека на специалисти завършили краткосрочни квалификационни курсове в колеж „софия”Приложение 3 картотека на специалисти завършили краткосрочни квалификационни курсове в колеж „софия”
82.81 Kb. 1
чета
Прессъобщение 6 февруари 2015 гПрессъобщение 6 февруари 2015 г
University College London, специалност „Икономическа политика“, представил есе на тема „Дългосрочни и краткосрочни икономически ефекти за България от санкциите на ес срещу Русия“
19.17 Kb. 1
чета
Проф. Веселка христова павловаПроф. Веселка христова павлова
«Статистика», тема на дисертационен труд, защитен през 1987 година: Проблеми при използването на статистически методи за разработване на краткосрочни икономически прогнози”
43.73 Kb. 1
чета
Доклад дейност 18 Краткосрочни експерти: Йоланда Родригес Вивалес, Бригите Кьопенхофер, Блас Алберто Гонсалес НавароДоклад дейност 18 Краткосрочни експерти: Йоланда Родригес Вивалес, Бригите Кьопенхофер, Блас Алберто Гонсалес Наваро
Rta г-жа Йоп и краткосрочните експерти г-жа Родригес Вивалес, г-жа Кьопенхофер и г-н Гонсалес Наваро
Доклад 228.5 Kb. 3
чета

  1


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница