Търсене: СЪСТОЯНИЕ

демографско и здравно състояние
- Отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2012
Актуално състояние на туризма района София-Своге-Ихтиман
- Концепция за развитие на регионален туристически продукт на туристически район
Общо състояние и тенденции на пазара на труда
- I. анализ на икономическото и социалното състояние на област кърджали 9
раздел vi. изисквания към техническите възможности, икономическото и финансово състояние на участника
- „Развитие на административното обслужване по електронен път”
Състояние на инфраструктурата и екологията
- При разработването на плана, са използвани следните методи
резултати от дейността. финансово състояние и перспективи
- Интерлийз ауто” еад прoспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации регистрационен документ
Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците
- Програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино 2016-2020 г. Съдържание
Въпрос към Кирил Ананиев от н.п. Георги Георгиев Михайлов относно финансово състояние и оздравителен план на Ловешката болница
- Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 20. 01. 2018 Национални вестници
Описание на методите на извършване на екологична оценка, списък на източниците на информация за използваните методи за оценка на текущото състояние и прогноза на въздействие върху околната среда
- Д o k л a д e k o л о г и ч н а о ц е н к а общ устройствен план (оуп) на Община Върбица
Глава 4. Опазване на здравето, медицинско обслужване, благосъстояние и социално осигуряване
- Морска трудова конвенция, 2006 Г., На международната организация на труда
ІІ. Анализ и състояние на местната икономика
- Политика за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 година
Полусънното състояние
- Йога нидра свами Сатянанда Сарасвати
Анализ на състояние на околната среда и оценка на екологичния риск на територията на Община Варна
- Общински план за развитие на община
Четвърта Лъжа: Правителството може да създава благосъстояние, като печата пари
- Да спечелим битката за умовете на хората денис Пийкок
Обобщена справка за включените мерки от Доклада по ео и Становището по ео в пурбОбобщена справка за включените мерки от Доклада по ео и Становището по ео в пурб
Iv и Раздел V да се прецизира или се направи пояснение за реалното състояние 91 вт от оценката за екологично състояние или 83 – от оценката за химическо състояние, а също какъв е броят на крайбрежните водни тела в Раздел ІІ
137.3 Kb. 1
чета
Спасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страститеСпасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страстите
117.67 Kb. 1
чета
Спасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страститеСпасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страстите
204.77 Kb. 1
чета
Спасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страститеСпасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страстите
186.44 Kb. 1
чета
Спасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страститеСпасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страстите
204.77 Kb. 1
чета
Спасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страститеСпасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страстите
237.97 Kb. 1
чета
Спасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страститеСпасението като състояние раздел втори по какъв начин, целта „спасение” да превърнем в състояние част 1 борба със страстите
186.44 Kb. 1
чета
Състояние на подземните богатства Състояние и баланс на запасите на находищата на подземни богатстваСъстояние на подземните богатства Състояние и баланс на запасите на находищата на подземни богатства
Mt отпадъци, като количествата са по- високи спрямо предходните години (фиг. 1), 100 са отпадъците от разкриване и добив
185 Kb. 1
чета
Отчет на отдел „Гражданско състояние\" 2007-2011г. Основната дейност на отдел\"Гражданско състояние\"Отчет на отдел „Гражданско състояние" 2007-2011г. Основната дейност на отдел"Гражданско състояние"
Отчет 51.72 Kb. 1
чета
Гори състояние на горите в българияГори състояние на горите в българия
Picea Abies) в сравнение с 2009 г се наблюдава известно повишаване на процента на пд, попадащи в класове „1“ и 2“. Най-добро състояние при широколистните се наблюдава при бука (Fagus sylvatica) и зимния дъб
2 Mb. 1
чета
Обособена позиция 5: Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепиОбособена позиция 5: Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи
I (i) на Директивата: природозащитното състояние на вид означава сумата от влияния върху него, които могат да повлияят върху дългосрочното му разпространение и размер на популацията в рамките на територията, дефинирана в чл. 2”
119.38 Kb. 1
чета
Обособена позиция 5: Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепиОбособена позиция 5: Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи
I (i) на Директивата: природозащитното състояние на вид означава сумата от влияния върху него, които могат да повлияят върху дългосрочното му разпространение и размер на популацията в рамките на територията, дефинирана в чл. 2”
98.98 Kb. 1
чета
Анализ за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни водни обекти язовири, реки, сгуроотвал и шламоотвал пролетна проверка 2011 годАнализ за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни водни обекти язовири, реки, сгуроотвал и шламоотвал пролетна проверка 2011 год
II, Средно село, Белоградец, Млада Гвардия II са със забележка- почистване на откоси. Актуализирани са аварийните им планове, оборудвани са ав складове. Язовир Габърница е в не добро състояние
100.07 Kb. 1
чета
Анализ за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни водни обекти язовири, реки, сгуроотвал и шламоотвал пролетна проверка 2011 годАнализ за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни водни обекти язовири, реки, сгуроотвал и шламоотвал пролетна проверка 2011 год
II, Средно село, Белоградец, Млада Гвардия II са със забележка- почистване на откоси. Актуализирани са аварийните им планове, оборудвани са ав складове. Язовир Габърница е в не добро състояние
100.07 Kb. 1
чета
Анализ на здравословното състояние на учениците във възрастова група от 7 до 18 годАнализ на здравословното състояние на учениците във възрастова група от 7 до 18 год
I. анализ на здравословното състояние на учениците във възрастова група от 7 до 18 години
0.57 Mb. 4
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница