А н а л и з на резултатите от изходно ниво по учебния предмет човекът и обществото в III а клас през учебната 2014/2015 година среден успехДата26.10.2018
Размер70.8 Kb.
#99902


А Н А Л И З

На резултатите от изходно ниво по учебния предмет човекът и обществото в III а клас през учебната 2014/2015 година

  1. СРЕДЕН УСПЕХ
No

Клас III а-входно ниво

Слаб

бр.

Среден

бр.

Добър

бр.

Мн. Добър

бр.

Отличен

бр.

Среден

успех
III а-входно ниво

1

3,85%


3

11,54%


1

3,85%


6

23,08%


15

57,69%


5.19
III а кл.-изходно ниво

-

0%


2

7,63%


2

7, 63%


7

26, 92%


15

57,69%


5.34

Общ успех: Много добър 5.19

5.19-входно н.

Общ успех: Много добър 5.34

5.34-изходно н

Сравнителен анализ: Околен свят II клас :

Входно ниво: 5.44, Междинно ниво: 5.48, изходно ниво: 5.505.19-входно н.

Сравнителен анализ: Човекът и обществото III клас: Входно ниво: 5.44, Междинно ниво: 5.19, Междино ниво: 5.28 изходно ниво: 5.34


5.34-изходно равнище


  1. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ В ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ (усвеоен учебен материал, въпроси, на които не се затрудняват, показани компетентности)

Самостоятелната работа за изходно ниво включва 28 поставени задачи.В зад.1

Учениците знаят разположението на България в континента Европа.В Зад.2

Знаят символите на държавата ни.В зад.3

Овладяни са знанията за географската карта като умалено изображение на определена територия с помощта на условни знаци и цветове.В зад.4

Знаят с кой цвят се откриват на географската карта планините.В зад.5

Знаят с кой цвят се откриват на географската карта равнините.В зад.6

Знаят с кой цвят се изобразяват реките и езерата на географската карта.В зад.7

Учениците от III а клас знаят основните и междинните посоки на картата и могат да ги записват на съответното място на контурна карта.В зад.8

Учениците са ориентирани в точната посока, в която се намира Черно море.В зад.9

Имат пространствена представа и се ориентират в коя посока от селището, в което живеят, се намира град София.В зад.10

Справили са се безпогрешно с въпроса да открият кое природно богатство не се среща в планините.В зад.11

Показали необходимите знания и са открили верният отговор за това, коя дейност не се развива в Черно море и на българското черноморско крайбрежие.В зад.12

Знаят колко години има десетилетието, столетието, хилядолетието.В зад.13

Знаят за най-древните обитатели на нашите земи-траките и са посочили верен отговор.В зад.14

Знаят границите на Република България и държавите, с които граничи.В зад.15

Всички знаят и са посочили вярно годината на създаване на българската държава.В зад.16

Знаят за покръстването и са посочили вярно името на княз Борис Първи, който е въвел християнството в България.В зад.17

Имат необходимите знания разцвета на българската книжнина при цар Симеон Велики и са посочили верен отговор.В зад.18

Подчертали са вярно имената на старобългарските книжовници-Климент Охридски, Наум.В зад.19

Посочили са вярно годината, в която е възобновено Второто българско царство.В зад.20

Не са допуснати грешки в посочването на годината на завладяване на България от османските турци. Владеят дати и необходимата за трети клас фактология.В зад.21

Учениците могат да правят обобщения. Имат необходимите знания за революционното минало на народа ни, които се изискват н трети клас. Подредили са вярно в групи имената на будители и борци за свобода.В зад.22

Знаят на кой български революционер са думите „Ако печеля-печели цял народ. Ако изгубя-губя само мене си!“В зад.23

Знаят имената на бележитите българи и са ги написали вярно под портретите им в теста.


В зад.24

95% от учениците са се справили с въпроса с отворен отговор- да напишат имена на поети, художници и писатели.В зад.25

100% са посочили кой е националния празник на Република България и на коя дата се празнува.В зад.26

96% от учениците са посочили вярно битовите празници.В зад.27

Учениците знаят коя е столицата на България и кое я отличава от останалите градове.В зад.28

Учениците са посочили вярно с кои производство България е световно известна.

От посочените отговори в теста могат да се направят следните изводи:

-Владеят урочното съдържание.

-Учениците показват системност в подготовката си.

-Имат в много добра степен умения за работа с тест.

-Показват начални умения за справяне в теста на въпроси с отворен отговор.
АНАЛИЗ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ В ЗНАИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

(неусвоен учебен материал, въпроси, на които се затрудняват)В зад.1

Учениците, които не знаят разположението на България в континента Европа са двама.В Зад.2

Не знаят символите на държавата – един ученик.В зад.3

Не са овладяни знанията за географската карта като умалено изображение на определена територия с помощта на условни знаци и цветове при трима ученика.В зад.4

Не знаят с кой цвят се откриват на географската карта планините-един ученик.В зад.5

Не знаят с кой цвят се откриват на географската карта равнините-един ученик.В зад.6

Не знаят с кой цвят се изобразяват реките и езерата на географската карта-един ученик.В зад.7

От учениците от III а клас не знаят основните и междинните посоки на картата и могат да ги записват на съответното място на контурна карта-четирима ученика.В зад.8

Учениците, които не са ориентирани в точната посока, в която се намира Черно море са двама ученика.В зад.9

Нямат пространствена представа и не се ориентират в коя посока от селището, в което живеят, се намира град София са четирима ученика.В зад.10

Няма слаби страни.В зад.11

Няма слаби страни.В зад.12

Не знаят колко години има десетилетието, столетието, хилядолетието- един ученик.В зад.13

Няма слаби страни.В зад.14

Не знаят границите на Република България и държавите, с които граничи-двама ученика.В зад.15

Няма слаби страни.В зад.16

Не знаят за покръстването и не са посочили вярно името на княз Борис Първи, който е въвел християнството в България-трима ученика.В зад.17

Няма слаби страни.В зад.18

Не са подчертали вярно имената на старобългарските книжовници-Климент Охридски, Наум-двама ученика.В зад.19

Не са посочили вярно годината, в която е възобновено Второто българско царство-трима ученика.В зад.20

Няма слаби страни.В зад.21

Няма слаби страни.В зад.22

Няма слаби страни.В зад.23

Няма слаби страни.В зад.24

Петима от учениците не са се справили с въпроса с отворен отговор- да напишат имена на поети, художници и писатели.В зад.25

Няма слаби страни.В зад.26

Четирима от учениците не са посочили вярно битовите празници.В зад.27

Няма слаби страни.Учениците знаят коя е столицата на България и кое я отличава от останалите градове.В зад.28

Няма слаби страни.


От посочените анализ в теста могат да се направят следните изводи за слабите страни:

-Учениците трябва да вникват с по-голяма съсредоточеност в условията на въпросите в теста.

-У учениците трябва да се развият умения за самоправерка и самоконтрол

-Да се изградят умения за справяне в теста на въпроси с отворен отговор.Ученици със показани пропуски и затруднения и допуснали грешки на теста за изходна ниво са:

Мария Шабанова

Георги Кехайов

Александър Белов

Димитър Бушев


  1. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА:

1.Учениците със затруднения да се контралират за редовно посещение на училище на часовете за консултиране и допълнителна работа.

2.Постоянен контакт с родителите на изоставащите ученици и усведомяването им за пропуски и навременното им отстраняване.

3.Засилване на интереса у учениците и работа от страна на нас учителите за създаване на мотивация за учене.

4. Работа с тестове, които са с формата на националното външно оценяване.

31.05.2015г.


Преподавател: Мария Мавродиева Подпис:………………………
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница