А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенствостраница1/25
Дата22.08.2017
Размер1.96 Mb.
#28535
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25Пълнотата на съвършенството

П. И. Рогозин

"А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство"(Колосяни 3:14)правоъгълник 245 правоъгълник 6 правоъгълник 7


Съдържание


Съдържание 2

1 - ОБЩИ ПОНЯТИЯ ЗА ЛЮБОВТА 2

2 - БОЖИЯТА ЛЮБОВ 3

3 - ЛЮБОВТА НА БОГА КЪМ ЧОВЕКА 5

4 - ЛЮБОВТА НА ЧОВЕКА КЪМ БОГА 10

5 - ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ 13

6 - ЛЮБОВ КЪМ БРАТЯТА 18

7 - ЛЮБОВ КЪМ ВРАГОВЕТЕ 21

8 - ЛЮБОВ КЪМ САМИЯ СЕБЕ СИ 29

9 - ЖИВОТ НА ЛЮБОВ 35

10 - ПЪТЯ НА ЛЮБОВТА 38

11 - ШКОЛАТА НА ЛЮБОВТА 42

12 - СИЛАТА НА ЛЮБОВТА 45

13 - СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЛЮБОВТА 50

14 - ЛЮБОВ И ТЪРПЕНИЕ 52

15 - ЛЮБОВ И МИЛОСЪРДИЕ 54

16 - ЛЮБОВ И ЗАВИСТ 59

17 - ЛЮБОВ И ГОРДОСТ 61

18 - ЛЮБОВ И БЕЗЧИНСТВО 65

19 - ЛЮБОВТА И ТЪРСЕНЕ НА СВОЕТО 68

20 - ЛЮБОВ И РАЗДРАЗНЕНИЕ 71

21 - ЛЮБОВ И МИСЛЕНЕ 75

22 - ЛЮБОВТА И ЛОШАТА МЪЛВА 79

23 - ПОБЕДАТА НА ЛЮБОВТА 83

24 - БЕЗСМЪРТИЕТО НА ЛЮБОВТА 88

25 - ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ЛЮБОВТА 91

26 - НАШАТА ГЛАВНА НУЖДА 951 - ОБЩИ ПОНЯТИЯ ЗА ЛЮБОВТА

«Каквото е слънцето за материалния свят такава е и любовта за духовния свят.»

Всеки човек е уверен, че той знае какво е любов, дотогава докато не поискат от него точно определение на това понятие.

Думата любов е възвишена и най-скъпа дума от човешката реч. Но за съжаление тази дума така лекомислено са ползвали и така извратено са я разбирали, че в наше време почти не отразява вече своето истинско значение.

Много често определяме думата любов без да се замисляме за нашето отношение към разни лица, вещи, идеи и понятия. Все от същия глагол обичам, се ползуваме, като говорим за приятели, квартири, картини, котки, вкусни ястия, концерт от Бетовен, бързо пътуване с открит автомобил и шоколад с орехи.

И колко странно е това, че даже нашата любов към Бога изказваме, ползувайки се все от тези познати термини. Хората дотолкова са свикнали с тази дума, че тях не ги смущава неправилното ползуване или злоупотреба с нея.

Такова широко ползуване на думата любов понякога става смешно. Ето ви един пример: Някой си щастливец спечелил завидна сума пари. Журналист се заинтересувал, какво мисли щастливецът, как ще изразходи печалбата? «Бъдете сигурни - отговорил той, - че без любов аз няма да изразходя нито един грош, всичко ще бъде изразходвано от мене с любов!»

Предполагайки, че щастливецът говори за благотворителности, журналистът се обърнал към стоящата до него съпруга:" Споделяте ли и вие напълно това добро намерение на Вашия съпруг?» - И още как! С радост и безусловно! - отговорила щастливата съпруга, като се усмихнала лукаво и добавила: «Моят любящ съпруг е всичко за мене, а аз съм негова предана жена и се казвам Любов Гавриловна!" Любов в дадения случай се оказва само името. Вие ще попитате : къде е причината за такова безконтролно използване на думата "любов"?

Причината е в това, че ние нямаме нужните думи за определяне различните нюанси на любовта.

Древните гърци били по взискателни. В своя език те имат три думи, разкриващи различните проявления на любовта:

Гръцката дума «ерос», определя любовта като страст, плътска любов, животинска, инстинктивна, биологична, любов продиктувана от плътска похот. В нашия век така наречената «свободна любов», полова революция, нов морал, тази любов се разбира и рекламира като безконтролно удовлетворени страсти, узаконяване на всякакви полови извращения и всяко разтление на похотта.( Битие 6:11-12, 2 Петрово 2:12-14)

Друга гръцка дума е "Филия", която характеризира любовта като душевно влечение, наблюдавано между предани приятели. Това не е нищо друго освен искрени, чисти душевни чувства на човека към човека.

Като пример на такъв вид любов могат да ни служат взаимоотношенията между Рут и Ноемин, Давид и Йонатан, за които е писано: «Душата на Йонатан се свърза с душата на Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа".( 1 Царе 18:1) Такава любов наблюдаваме между Спасителя и Марта, Мария и Лазар. Истинската дружба каквато ние виждаме в тези случаи е една от възвишените видове човешка любов.

Кое води към приятелство? Това е вътрешната душевна симпатия, чувството на благоразположение и доверие към човека; чувство, което се предава от човека към човека и взаимно се възприема. Приятелството се ражда там, където два разума, две чувства и две решения си съвпадат.

Третата гръцка дума е «агапе». Тя изразява висша степен на привързаност, духовна любов, а не душевна и плътска. Любов свята, любов Божия.

Словото Божие учи, че човек е тройно същество, той се състои от тяло, душа и дух. Оттука ние виждаме и трите вида любов: плътска, душевна и духовна. Именно тази трета любов "агапе" е позната само на родения свише човек. Духовната любов е немислима без нашето обрьщение към Христа, покаяние и примирение с Бога. Истинската духовна любов е твърде рядко явление, но в същото време напълно реална и лесно разпознавана и няма такова лицемерие, което би могло да скрие любовта, там където има любов или да се появи там, където няма любов, казва Ларошфуко. Истинската любов заслужава своето име " агапе", ако тя е плод на Св. Дух и идва в нас като дар Божий, ако тя се " излива от дадения нам Святи Дух». (Римляни 5 гл.)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница