Адрес за кореспонденцияДата15.02.2017
Размер37.79 Kb.
#15013


Образец № 2.10

УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................
Техническо предложение

за

Доставка на възли, детайли и други изделия за автобуси по 10 обособени позицииЗа обособена позиция № 10 „ВЪЗЛИ ЗА ГАЗОВОТО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОБУСИ, РАБОТЕЩИ С CNG”
Уважаеми Госпожи и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на възли, детайли и други изделия за автобуси по 10 обособени позиции”.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора.
За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

Предлагаме да доставим възли, детайли и други изделия за автобуси – по обособена позиция № 10 „ВЪЗЛИ ЗА ГАЗОВОТО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОБУСИ, РАБОТЕЩИ С CNG”, както следва:
За автобус:

Наименование / Катал. номер

Производител

Бр.

TEDOM C12G

Комплект кабели за свещи

 

7

TEDOM C12G

Свещи - NGK DCPR9EVX / Denso VXU 22 / Brisk GAS 1BR12S / Bosch XR2CS

 

140

TEDOM C12G

Инжектор Clean Air Power SP-014-DI-QD-12

 

15

TEDOM C12G

Компютър Adcis ECU L.B.

 

2

TEDOM C12G

Дебитомер Bosch 0281 002 421

 

8

TEDOM C12G

Реле регулатор - Magneton

 

2

TEDOM C12G

Дроселова клапа VDO Siemens 408-238-528-001Z

 

2

TEDOM C12G

Педал за газ VDO Siemens E-GAZ 5

 

1

TEDOM C12G

Филтриращ елемент 700005 за Clean Air Power 616190-1

 

18

TEDOM C12G

Редуктор за газ - AFS Falcon A2004 / A2000

 

1

TEDOM C12G

Алтернатор - Magneton 180A/28V

 

1

Мерцедес и Икарус

Ламбда сонда NTK OZA 624

 

3

Мерцедес и Икарус

Комплект кабели за свещи BERU 0300 332 137

 

12

Мерцедес и Икарус

Свещи BERU 14FR-6DU

 

140

Мерцедес и Икарус

Компютър Omnitek CIMS06-2

 

3

Мерцедес и Икарус

Кран спирателен (механичен) за газ

 

2

Техническото предложение включва:
  • Декларация за срок на доставката (след конкретна заявка за всяка партида) – (максимално 5 работни дни);

  • Декларация за срок на гаранцията за фабрично-заводски дефекти (минимално 12 месеца);

- Декларация за срок на изпълнение на поръчката;

- Документи отнасящи се за предлаганите изделия -

- Задължителни документи отнасящи се за предлаганите изделия:

(- Сертификати издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на изделията със съответните: - спесификации или стандарти; - изпитателни протоколи; - технически характеристики, касаещи качествените показатели;

- Валиден сертификат за качество по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на производителя на изделията от оторизирана организация за сертифициране на системи за управление на качеството за всеки от заводите-производители).

- Други документи отнасящи се за предлаганите изделия – подробно описани.
ПОДПИС:

(име и фамилия)Дата: (длъжност на представляващия Участника)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница