Адвокатска колегия благоевградДата08.06.2018
Размер166.46 Kb.
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, п.к. 2700 тел. /факс 073 /884494

ул. „Полковник Димов” 1 E-mail: office@blak.lex.bg

Изх. № 575/24.09.2014 г.


Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месец ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2014 година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

За район Благоевград:

Отговорници: адв. Атанаска Богоева - 0887/977 991, адв. Бойка Юсева - 0898/ 495 225 и адв. Светлана Радулова – 0888/939 007.

01 ОКТОМВРИ - 05 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Керстин Кацарска - 0896/898 390

2. адв. Красимир Дуков - 0888/710 349

3. адв. Лазар Картулев - 0889/203 039

4. адв. Лефтера Лазарова - 0884/111 330

5. адв. Маргарита Въчкова - 0888/648 519

6. адв. Мария Георгиева - 0877/212 040

7. адв. Мария Шопова - 0898/636 374

8. адв. Марян Биков - 0879/260 167

9. адв. Мая Тунтева - 0898/536 860

10. адв. Миглена Михайлова - 0887/656 964


06 ОКТОМВРИ - 12 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Надежда Римпева - 0898/703 871

2. адв. Пенка Смукова - 0886/787 488

3. адв. Петър Петров - 0888/410 973

4. адв. Рангел Бараков - 0899/885 191

5. адв. Румяна Григорова - 0888/646 161

6. адв. Снежанка Ангелова - 0899/155 263

7. адв. Станислава Ангелова - 0899/899 893

8. адв. Стефка Коемджиева - 0886/437 551

9. адв. Таня Бойкова - 0887/344 921

10. адв. Теодор Тошев - 0888/645 271


13 ОКТОМВРИ - 19 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Тодорка Чонина - 0889/521 783

2. адв. Христина Солачка - 0889/473 206

3. адв. Цвета Рангелова - 0887/788 446

4. адв. Янка Пандева - 0897/863 379

5. адв. Адриана Мелниклийска - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев - 0894/050 201

7. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

8. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

9. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

10. адв. Васил Васев - 0877/822 622

20 ОКТОМВРИ - 26 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

2. адв. Галина Савова - 0888/300 124

3. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

4. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

5. адв. Георги Тошев - 0888/405 787

6. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

7. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 414

8. адв. Даниела Димитрова - 0899/174 853

9. адв. Димитър Кавраков - 0884/050 593

10. адв. Елена Бистричка - 0898/604 548


27 ОКТОМВРИ - 02 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Елена Равначка - 0898/663 987

2. адв. Иван Катърджиев - 0877/172 898

3. адв. Иван Тошев - 0898/317 248

4. адв. Искра Трендафилова - 0899/411 115

5. адв. Йордан Рашков - 0898/949 431

6. адв. Керстин Кацарска - 0896/898 390

7. адв. Красимир Дуков - 0888/710 349

8. адв. Лазар Картулев - 0889/203 039

9. адв. Лефтера Лазарова - 0884/111 330

10. адв. Маргарита Въчкова - 0888/648 519

03 НОЕМВРИ - 09 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Мария Георгиева - 0877/212 040

2. адв. Мария Шопова - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков - 0879/260 167

4. адв. Мая Тунтева - 0898/536 860

5. адв. Миглена Михайлова - 0887/656 964

6. адв. Надежда Римпева - 0898/703 871

7. адв. Пенка Смукова - 0886/787 488

8. адв. Петър Петров - 0888/410 973

9. адв. Рангел Бараков - 0899/885 191

10. адв. Румяна Григорова - 0888/646 161


10 НОЕМВРИ - 16 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Снежанка Ангелова - 0899/155 263

2. адв. Станислава Ангелова - 0899/899 893

3. адв. Стефка Коемджиева - 0886/437 551

4. адв. Таня Бойкова - 0887/344 921

5. адв. Теодор Тошев - 0888/645 271

6. адв. Тодорка Чонина - 0889/521 783

7. адв. Христина Солачка - 0889/473 206

8. адв. Цвета Рангелова - 0887/788 446

9. адв. Янка Пандева - 0897/863 379

10. адв. Адриана Мелниклийска - 0898/658 749


17 НОЕМВРИ - 23 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Асен Вакареев - 0894/050 201

2. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

3. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

4. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

5. адв. Васил Васев - 0877/822 622

6. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

7. адв. Галина Савова - 0888/300 124

8. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

9. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

10. адв. Георги Тошев - 0888/405 787


24 НОЕМВРИ - 30 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

2. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 414

3. адв. Даниела Димитрова - 0899/174 853

4. адв. Димитър Кавраков - 0884/050 593

5. адв. Елена Бистричка - 0898/604 548

6. адв. Елена Равначка - 0898/663 987

7. адв. Иван Катърджиев - 0877/172 898

8. адв. Иван Тошев - 0898/317 248

9. адв. Искра Трендафилова - 0899/411 115

10. адв. Йордан Рашков - 0898/949 431


01 ДЕКЕМВРИ - 07 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Керстин Кацарска - 0896/898 390

2. адв. Красимир Дуков - 0888/710 349

3. адв. Лазар Картулев - 0889/203 039

4. адв. Лефтера Лазарова - 0884/111 330

5. адв. Маргарита Въчкова - 0888/648 519

6. адв. Мария Георгиева - 0877/212 040

7. адв. Мария Шопова - 0898/636 374

8. адв. Марян Биков - 0879/260 167

9. адв. Мая Тунтева - 0898/536 860

10. адв. Миглена Михайлова - 0887/656 964


08 ДЕКЕМВРИ - 14 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Надежда Римпева - 0898/703 871

2. адв. Пенка Смукова - 0886/787 488

3. адв. Петър Петров - 0888/410 973

4. адв. Рангел Бараков - 0899/885 191

5. адв. Румяна Григорова - 0888/646 161

6. адв. Снежанка Ангелова - 0899/155 263

7. адв. Станислава Ангелова - 0899/899 893

8. адв. Стефка Коемджиева - 0886/437 551

9. адв. Таня Бойкова - 0887/344 921

10. адв. Теодор Тошев - 0888/645 271


15 ДЕКЕМВРИ - 21 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Тодорка Чонина - 0889/521 783

2. адв. Христина Солачка - 0889/473 206

3. адв. Цвета Рангелова - 0887/788 446

4. адв. Янка Пандева - 0897/863 379

5. адв. Адриана Мелниклийска - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев - 0894/050 201

7. адв. Атанас Малешевски - 0885/534 332

8. адв. Бойка Бойкова - 0889/866 509

9. адв. Валерия Велева - 0888/333 909

10. адв. Васил Васев - 0877/822 622


22 ДЕКЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Венета Медарова - 0879/331 333

2. адв. Галина Савова - 0888/300 124

3. адв. Георги Ангов - 0878/558 452

4. адв. Георги Мудев - 0888/808 165

5. адв. Георги Тошев - 0888/405 787

6. адв. Давид Сукалински - 0888/548 356

7. адв. Даниела Стойкова - 0878/535 414

8. адв. Даниела Димитрова - 0899/174 853

9. адв. Димитър Кавраков - 0884/050 593

10. адв. Елена Бистричка - 0898/604 548

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

01 ОКТОМВРИ - 05 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

06 ОКТОМВРИ - 12 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

13 ОКТОМВРИ - 19 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

20 ОКТОМВРИ - 26 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046


27 ОКТОМВРИ - 02 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

03 НОЕМВРИ - 09 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907


10 НОЕМВРИ - 16 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

17 НОЕМВРИ - 23 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

24 НОЕМВРИ - 30 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

01 ДЕКЕМВРИ - 07 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

08 ДЕКЕМВРИ - 14 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Зоя Пулева - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева - 0887/726 497

15 ДЕКЕМВРИ - 21 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Александър Гюнджиев - 0896/694 388

2. адв. Ангелина Ячкова - 0898/566 070

3. адв. Анелия Шопова - 0888/584 637

4. адв. Биляна Сарандева - 0878/122 078

5. адв. Блага Белчева - 0889/692 929

6. адв. Венета Итева - 0888/634 792

7. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

22 ДЕКЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Костадинка Богданова - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски - 0878/597 046

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958


01 ОКТОМВРИ – 05 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

2. адв. Велик Гогов - 0888/786 611

3. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

4. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

5. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

6. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

7. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327

8. адв. Даниела Талева - 0888/302 474

9. адв. Дафина Пецева - 0887/864 920

10. адв. Димитрина Марангозова - 0899/030 508

06 ОКТОМВРИ – 12 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Елена Георгиева - 0887/707 256

2. адв. Емилия Станкова - 0888/259 048

3. адв. Емилия Божкова - 0898/391 086

4. адв. Иван Данчев - 0888/655 297

5. адв. Иванка Дюзова - 0885/244 892

6. адв. Илонка Закова - 0886/418 541

7. адв. Маргарита Райчева - 0898/622 821

8. адв. Мариана Попова - 0898/606 996

9. адв. Мария Кондова - 0895/805 656

10. адв. Меймин Салиев - 0886/418 675

13 ОКТОМВРИ – 19 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Надежда Кехайова - 0888/420 130

2. адв. Надка Танева - 0898/913 354

3. адв. Олег Янчев - 0898/581 534

4. адв. Павлик Узунов - 0887/387 169

5. адв. Петър Йовчев - 0889/504 854

6. адв. Петър Кютукчиев - 0888/223 622

7. адв. Петя Хантова - 0898/629 958

8. адв. Славянка Тимова - 0888/635 496

9. адв. Стела Янева - 0886/447 666

10. адв. Стоян Божинов - 0897/978 531


20 ОКТОМВРИ – 26 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Сузана Полизоева - 0878/630 254

2. адв. Тома Гунчев - 0898/661 727

3. адв. Цветана Иванова - 0888/804 237

4. адв. Цветана Динева - 0898/682 054

5. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

6. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

7. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

8. адв. Ани Ампова - 0879/588 222

9. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

10. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885


27 ОКТОМВРИ – 02 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Бояна Ангелова - 0879/324 032

2. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

3. адв. Велик Гогов - 0888/786 611

4. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

5. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

6. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

7. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

8. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327

9. адв. Даниела Талева - 0888/302 474

10. адв. Дафина Пецева - 0887/864 920

03 НОЕМВРИ – 09 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Димитрина Марангозова - 0899/030 508

2. адв. Елена Георгиева - 0887/707 256

3. адв. Емилия Станкова - 0888/259 048

4. адв. Емилия Божкова - 0898/391 086

5. адв. Иван Данчев - 0888/655 297

6. адв. Иванка Дюзова - 0885/244 892

7. адв. Илонка Закова - 0886/418 541

8. адв. Маргарита Райчева - 0898/622 821

9. адв. Мариана Попова - 0898/606 996

10. адв. Мария Кондова - 0895/805 656

10 НОЕМВРИ – 16 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Меймин Салиев - 0886/418 675

2. адв. Надежда Кехайова - 0888/420 130

3. адв. Надка Танева - 0898/913 354

4. адв. Олег Янчев - 0898/581 534

5. адв. Павлик Узунов - 0887/387 169

6. адв. Петър Йовчев - 0889/504 854

7. адв. Петър Кютукчиев - 0888/223 622

8. адв. Петя Хантова - 0898/629 958

9. адв. Славянка Тимова - 0888/635 496

10. адв. Стела Янева - 0886/447 666


17 НОЕМВРИ – 23 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Стоян Божинов - 0897/978 531

2. адв. Сузана Полизоева - 0878/630 254

3. адв. Тома Гунчев - 0898/661 727

4. адв. Цветана Иванова - 0888/804 237

5. адв. Цветана Динева - 0898/682 054

6. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

7. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

8. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

9. адв. Ани Ампова - 0879/588 222

10. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

24 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885

2. адв. Бояна Ангелова - 0879/324 032

3. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

4. адв. Велик Гогов - 0888/786 611

5. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

6. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

7. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

8. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

9. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327

10. адв. Даниела Талева - 0888/302 474

01 ДЕКЕМВРИ - 07 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Дафина Пецева - 0887/864 920

2. адв. Димитрина Марангозова - 0899/030 508

3. адв. Елена Георгиева - 0887/707 256

4. адв. Емилия Станкова - 0888/259 048

5. адв. Емилия Божкова - 0898/391 086

6. адв. Иван Данчев - 0888/655 297

7. адв. Иванка Дюзова - 0885/244 892

8. адв. Илонка Закова - 0886/418 541

9. адв. Маргарита Райчева - 0898/622 821

10. адв. Мариана Попова - 0898/606 996


08 ДЕКЕМВРИ - 14 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Мария Кондова - 0895/805 656

2. адв. Меймин Салиев - 0886/418 675

3. адв. Надежда Кехайова - 0888/420 130

4. адв. Надка Танева - 0898/913 354

5. адв. Олег Янчев - 0898/581 534

6. адв. Павлик Узунов - 0887/387 169

7. адв. Петър Йовчев - 0889/504 854

8. адв. Петър Кютукчиев - 0888/223 622

9. адв. Петя Хантова - 0898/629 958

10. адв. Славянка Тимова - 0888/635 496


15 ДЕКЕМВРИ - 21 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Стела Янева - 0886/447 666

2. адв. Стоян Божинов - 0897/978 531

3. адв. Сузана Полизоева - 0878/630 254

4. адв. Тома Гунчев - 0898/661 727

5. адв. Цветана Иванова - 0888/804 237

6. адв. Цветана Динева - 0898/682 054

7. адв. Албена Златкова - 0888/678 096

8. адв. Ана Богданова - 0878/366 327

9. адв. Анелия Колаксъзова - 0887/400 979

10. адв. Ани Ампова - 0879/588 222


22 ДЕКЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Божана Тошева - 0885/111 417

2. адв. Борис Харизанов - 0878/511 885

3. адв. Бояна Ангелова - 0879/324 032

4. адв. Ваица Пенелова - 0886/777 885

5. адв. Велик Гогов - 0888/786 611

6. адв. Велина Банчева - 0889/995 057

7. адв. Велина Пиргова - 0888/143 943

8. адв. Виктория Коцева - 0887/604 640

9. адв. Георги Божинов - 0887/525 529

10. адв. Гергана Коларова - 0898/971 327


За район Разлог:

01 ОКТОМВРИ - 05 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 651


06 ОКТОМВРИ – 12 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

2. адв. Мартин Кацарски - 0899/564 090

3. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

4. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

5. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862
13 ОКТОМВРИ – 19 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 65120 ОКТОМВРИ – 26 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

2. адв. Мартин Кацарски - 0899/564 090

3. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

4. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

5. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862

27 ОКТОМВРИ – 02 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

03 НОЕМВРИ – 09 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

2. адв. Мартин Кацарски - 0899/564 090

3. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

4. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

5. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 86210 НОЕМВРИ – 16 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

17 НОЕМВРИ – 23 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

2. адв. Мартин Кацарски - 0899/564 090

3. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

4. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

5. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862
24 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 651


01 ДЕКЕМВРИ – 07 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

2. адв. Мартин Кацарски - 0899/564 090

3. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

4. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

5. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 86208 ДЕКЕМВРИ – 14 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 651

15 ДЕКЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Любка Крънчева - 0886/748 625

2. адв. Мартин Кацарски - 0899/564 090

3. адв. Михаела Клечерова - 0883/315 102

4. адв. Николай Полежанов - 0896/193 536

5. адв. Татяна Лазарова - Цанева - 0886/087 862
22 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Ана Парцова - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева - 0885/040 452

4. адв. Мария Прешелкова - 0887/786 578

5. адв. Николай Коцаков - 0888/981 493

6. адв. Славчо Попов - 0877/514 651


За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

01 ОКТОМВРИ - 05 ОКТОМВРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

06 ОКТОМВРИ - 12 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911
13 ОКТОМВРИ - 19 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553


20 ОКТОМВРИ - 26 ОКТОМВРИ 2014 година


1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 91127 ОКТОМВРИ - 02 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

03 НОЕМВРИ - 09 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 91110 НОЕМВРИ - 16 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

17 НОЕМВРИ - 23 НОЕМВРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911
24 НОЕМВРИ - 30 НОЕМВРИ 2014 година


1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553

01 ДЕКЕМВРИ - 07 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 911
08 ДЕКЕМВРИ - 14 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова - 0898/565 553


15 ДЕКЕМВРИ - 21 ДЕКЕМВРИ 2014 година


1. адв. Анастасия Маринова - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова - 0887/602 177

4. адв. Виолета Тасева - 0895/655 909

5. адв. Емилия Цекова - 0887/779 995

6. адв. Жасмина Тюлекова - 0899/193 348

7. адв. Иглика Манова - 0888/665 91122 ДЕКЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева - 0887/947 831

3. адв. Роза Орманлиева - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин - 0887/743 008

5. адв. Симеон Попов - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов - 0888/251 0858. адв. Янка Тольков - 0898/565 553
Каталог: userfiles -> file
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
file -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
file -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
file -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
file -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
file -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница