Afc средни постоянни разходи (afc = tfc/Q) ap среден продукт (ap = tp/L)страница1/5
Дата18.05.2022
Размер22.01 Kb.
#114333
  1   2   3   4   5
20121008 unicheats.net 968 unwe

AFC – средни постоянни разходи (AFC = TFC/Q)
AP – среден продукт (AP = TP/L)
AR – среден приход (AR = TR/Q)
ATC – средни общи разходи (ATC = AFC+AVC)
AU – средна полезност (AU = TU/Q)
AVC – средни променливи разходи (AVC = VC/Q)
CS – потребителски излишък (CS=TU-(p.Q)
F – количество фактор
K – капитал
L – количество труд
MC – пределни разходи (MC = TC/Q) (MC = TCn-1 - TCn)
MP – пределен продукт
MR – пределен приход (MR = TR/Q)
MRS – пределна норма на заместване (MRS = кол.А/ кол.B)
MRT – пределна норма на трансформация (MRT =цена X/цена Y)
MU – пределна полезност (MU = TUn – TUn-1)
P – цена
Q – количество
TC – общи разходи (TC = FC+VC)
TFC – постоянни общи разходи
TP – общ продукт
TR – общ приход (TR = Q.p)
TU – обща полезност
TVC – променливи общи разходи
VMPF – стойностна пределна производителност (VMPF = MP.p)


Средни общи разходи – Общите разходи, разделени на обема на продукцията.
Пределни разходи – Допълнителните разходи, свързани с увеличаване обема на производството с една единица продукция.
Средни променливи разходи – Променливите разходи, пресметнати на единица продукция.
Средни постоянни разходи Постоянни разходи, пресметнати на единица продукция.
Общи разходиЦалата сума разходи, свързана с производството на даден обем продукция.
Общи постоянни разходи – Разходи, величината на които не зависи от обема на произвежданата продукция.
Общи променливи разходи - Разходи, величината на които се изменя от изменението на обема на производството.
Явни разходиПреки парични плащания, свързани с външни източници на ресурси.
Неявни разходи - Алтернативните разходи за използването на ресурсите, принадлежащи на владелците на фирмата. Разходи произтичащи от принадлежащи на фирмата ресурси, които не се проявяват в преки парични плащания.
Икономически разходи – Разходите равни на сумата от приходите , което може да се получи при най-изгодния от всички начини на използване на изразходваните ресурси.
Счетоводни разходи – Стойността на изразходваните ресурси, оценена в текущите цени на тяхното придобиване.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отрицателен ефект от мащаба на производството – Ситуация, при която нарастването на обема производството изостава от нарастването на разходите.
Неизменен ефект от мащаба на производството - Ситуация, при която нарастването на обема производството съответства на разходите за ресурси.
Положителен ефект от мащаба на производството - Ситуация, при която обема на производството расте по-бързо от нарастването на разходите.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общ приход – Паричн сума, която фирмата получава от реализацията на определено количество продукция.
Среден приходОбщият приход, разделен на количеството реализирана продукция.
Пределен приход – Допълнителният приход от реализацията на една допълнителна единица продукция.
Икономическа печалба – Разликата между общия приход и явние разходи.
Счетоводна печалба – Разликата между общия приход и явните разходи
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница