Afc средни постоянни разходи (afc = tfc/Q) ap среден продукт (ap = tp/L)


Тема 7 Несъвършена конкуренция. Монополстраница2/5
Дата18.05.2022
Размер22.01 Kb.
#114333
1   2   3   4   5
20121008 unicheats.net 968 unwe
Тема 7
Несъвършена конкуренция. Монопол


Естествен монополНесъвършена пазарна структура, която възниква в резултат на естествените характеристики на отрасла – икономии от мащаба, размер на търсенето – предполагащи съществуването само на една фирма със значителен мащаб.
Закрит монопол – Монополна структура, която се ползва с конкретни юридически защити, които не допускат навлизането на нови конкуренти в отрасла и осигуряват възможност за получаване на монополна печалба в дългосрочен план.
МонополПазарна структура, при която на пазара оперира един единствен производител, който произвежда и продава продукт без близки заместители, а входът и изходът на отрасла са блокирани. Монополът бива: открит, закрит, регионален и естествен.
Несъвършена конкуренция – Пазарна структура, която се характеризира с различна степен на нарушаване на принципите на съвършената конкуренция, в резултат от което отделните фирми получават възможността да влияят в/у пазарните сили.
Оптимална цена – Регулирана цена, определена на равнището на пределните разходи, при която е изпълнено условието за алокативна ефективност и при която са защитени изцяло интересите на обществото.
Открит монопол – Пазарна структура, формирана при отсъствието на каквато и да е нормална защита от нови конкуренти и имаща предимно краткосрочен характер.
Справедлива цена – Определена от държавата максимална цена, която е равна на дългосрочните средни разходи и позволява на монополиста да реализира нормална печалба.
Ценова дисктиминацияПрактика, при която даден производител продава еднороден продукт по различна цена на отделни групи потребители, които имат различна еластичност на търсенето.
Ценоводискриминиращ монопол – Несъвършена пазарна структура, при която в отрасла има една фирма, произвеждаща еднороден продукт, който се продава по различни цени на отделни групи купувачи в зависимот от специфични техни характеристики, без това да е свързано с промени в разходите.
Чист монополФорма на съвършена конкуренция, при която в отрасла има единствен производител на продукт без близки заместители.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница