Afc средни постоянни разходи (afc = tfc/Q) ap среден продукт (ap = tp/L)


Тема 8 Монополистична конкуренция и олигополстраница3/5
Дата18.05.2022
Размер22.01 Kb.
#114333
1   2   3   4   5
20121008 unicheats.net 968 unwe
Тема 8
Монополистична конкуренция и олигопол


Вискозен олигополОлигополна структура, при която участниците произвеждат диференцирани продукти и при която преобладава неценова конкуренция.
Дуопол на Курно – Модел за изследване на олигополен отрасъл с две фирми и еднороден продукт, при който участниците отчитат действията на конкурента при взимане на собствени решения, но не се учат от взаимната си зависимост.
Картел – Споразумение м/у две или повече големи фирми за общи действия с цел получаеане на максимална обща печалба, каквато не биха могли да получат при самостоятелни действия.
Монополистична конкуренция – Пазарна структура близка до съвършената конкуренция, характеризираща се с много продавачи на диференцирани продукти, имащи огромно вияние в/у цените и относително лесен достъп до пазара.
Неценова конкуренция – Форма на конкурентни отношения м/у фирми, произвеждащи диференцирани продукти, която се изразява в стремеж за привличане и задържане на клиенти чрез различни качествени характеристики на продукта – имидж, опаковка, дизайн, съпътстващи услуги, сервиз и др.
Олигопол – Пазарна структура, при която на пазара функционират малко на брой фирми с големи размери, които са подчертано зависими помежду си, имат стратегическо поведение и са защитени от значителни бариери на входа на отрасла.
Пазарна конкуренция – Характеристика на несъвършеноконкурентен пазар, която се определя от пазарните дялове на отделните филми и намира широко приложение в антимонополното законодателство.
Пречупена крива на търсенеПостановка, обясняваща стабилността на цените в олигополен отрасъл на база на предположението, че в условията на ценово съперничество фирмите следват конкурентите си, когато те намаляват своите цени, но не ги следват, когато те ги увеличават.
Равновесие на Неш – Теоретична постановка, при която всеки участник на даден конкурентен пазар определя своята стратегия, без да се влияе от действията на останалите и която доказва възможността за максимизиране на индивидуалната печалба без необходимост от координирано поведение.
Флуиден олигопол – Олигополна структура, при която фирмите произвеждат еднородни продукти и в която се развива главно ценова конкуренция.
Ценово лидерство – Конкурентна практика, при която една фирма, имаща изразено предимство пред останалите в отрасла, определя цена, която те възприемат като зададена с оглед избягването на съперничество, което може да ги изтласка от пазара.
Ценообразуване на база на средните разходиПрактика, при която цената на продукта се определя без използването на пределно правило, а на равнището на средните разходи, с добавяне на определена надбавка, която гарантира получаването на печалба.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница