Afc средни постоянни разходи (afc = tfc/Q) ap среден продукт (ap = tp/L)


Тема 10 Пазар на капитал. Пазар на земястраница5/5
Дата18.05.2022
Размер22.01 Kb.
#114333
1   2   3   4   5
20121008 unicheats.net 968 unwe
Тема 10
Пазар на капитал. Пазар на земя


Брутна възвръщаемост от капитала – Разлика м/у приходите от функционирането на капитала и разходите за неговото придобиване (купуване, наемане), включващи три елемента – амортизация, чиста лихва и рискова премия.
Времеви предпочитания – Склонност на стопанските обекти при равни други условия да предпочитат реални блага в сег. Време пред сигурното им получаване в бъдеще.
Дисконтиране – Процедура по изчисляване на сегашната равностойност на сумата, която ще се получи след определен период при съществуващия лихвен процент.
Диференциална рента – Рента получена от собствениците на поземлени участъци, които се отличават с по-добро плодородие или местоположение в сравнение с най-лошите в това отношение участъци.
ЗемяПървичен производствен ресурс, чието количество е строго ограничено и е невъзпроизводимо при нормални условия. По-конкретно това са участъци с обработваема площ или полезни изкопаеми.
Инвестиции – Разходи за придобиване на физически капитал с цел разширяване или подмяна на съществуващото производствено оборудване.
Капитал – Вторичен производствен фактор, чиито елементи са създадени в предишни производствени процеси.
Капитализирана рента – Сумарна величина на всички бъдещи приходи от арендирани платежи, които според очакванията може да донесе даден поземлен участък. Основа за определяне на цената на земята като обект на покупко-продажба.
Лихва – Цена плащана за използване на определена парична сума за даден период.
Номинален лихвен процент – Норма на лихвата (лихвен процент), изчислена в парични единици по текущ курс (без отчитане на инфлацията). Изчислява се като отношение м/у лихвата и заемния капитал.
Поземлена рента – Частен случай на икономическа рента, представляващ доход на собственика на земя, получаван с/у отдаването й за производствени цели.Икономическа реализация на собствеността в/у земята.
Пределна ефективност на капитала – Отношение м/у прихода от продажбата на пределния продукт на капитала и пределния разход за капитала.
Реален лихвен процентЛихвен процент, коригиран с темпа на инфлацията (номинлен лихвен процент минус темпа на инфлация)
Чиста възвръщаемост от капитала – Разликата м/у чистите приходи от капитала (общите приходи минус амортизациите) и разходите за придобиване на капитал.
Чиста икономическа рента – Доход, получаван от всеки собственик на производствен ресурс, който е невъзпроизводим при нормални условия и има абсолютно нееластично спрямо цената предлагане.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница