Afcea sofia chapterДата26.10.2018
Размер37.07 Kb.
#99382

BULGARIAN MINISTRY OF DEFENSEDefense InstituteAFCEA SOFIA CHAPTER
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА AFCEA SOFIA CHAPTER
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

AFCEA TECHNET SOFIA 2017

Под патронажа на Заместник-министър председателя по обществен ред и сигурност и Министър на отбраната Красимир Каракачанов

Със специалното участие на EU ENISA и NCIA
ТЕМА: ЕЛЕКТРОННИТЕ, КИБЕР, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТ НА БЪДЕЩИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

12-13ДЕКЕМВРИ 2017 г. ЦВК
Р. България стана член на НАТО на 29.03.2004 г. С определени ангажименти, свързани със системите-оръжия за преодоляване на драстичната разлика с партньорските армии. Периодично в дневния ред на обществото са поставяни проблемите по модернизацията на армията. Не се е оспорвала необходимостта от замяна на морално и физически остарялата техника и на трите вида въоръжени сили. През годините се формулираха известен брой ПРОЕКТИ, които на пръв поглед ще решат въпроса. Това обаче е ставало преди ясното дефиниране на ЗАПЛАХИТЕ, в зависимост, от които да става ИЗБОРА на вида, количеството и оперативно – техническите характеристики. Не се дискутират публично и въпросите относно ПЕРСПЕКТИВНОСТТА (поне за 20-30 години) на новите комплексни оръжейни системи. Спори се и се вземат решения за видове, марки, страни-производителки, обвързва се проблема политически, а на втори план стои, или изобщо се забравя тяхната снаряженост с модерни „интелигентни” подсистеми: за опознаване, за радиоелектронно противодействие и борба, за изобразяване, за разпознаване, облачни инфраструктури, КИС и интелигентни модулни бази данни, за защита на информацията, за криптозащита и др. Вече, като чели е забравена и темата за киберсигурността.

AFCEA в своята дейност по цял свят организира форуми като провежда дискусии именно в тази област. В повечето случаи с участието на агенцията СI на НАТО. България беше далеч от членство (1995 г.), когато българската секция покани генералния директор на агенцията, тогава Лоран Дидрихсен, който разви темата: „Технически и технологични проблеми на членството в НАТО),

Ето защо на тази конференция AFCEA SOFIA CHAPTER си поставя за цел не да се говори и обосновава нещо, което е ясно априори, а съвместно да се дефинират изисквания и да се проведат дискусии по част от онези технически и технологични подсистеми, които ще направят системите- оръжия системи на бъдещето. Не по-маловажната е и целта – да се демонстрират възможностите на най-добрите компании – производителки и доставчици на надеждни и перспективни системи и как българският бизнес ще участва в този дългосрочен, но и съдбовен за въоръжените сили процес.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

12.12.2017 г.
Регистрация 08:30 – 09:00
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 09:00 – 10:30

Откриване - Константин Зографов, Регионален вицепрезидент на АФСЕА Интернейшънъл за Югоизточна Европа


Приветствие към участниците – полк.инж. д-р Симеон Краликов (о.р.), Почетен председател на АФСЕА Секция София.

Приветствие от Министерство на отбраната и Щаба на отбраната. Зам.-министър ген.л-т. Атанас Запрянов


Визия на МО за придобиване на интелигентни системи и оръжия за воденето на съвременните операции” – Информация от Ръководството на МО/ЩО
Презентация на General Dynamics Mission Systems, Dr. Mark Adcock
Кафе пауза 10:30 – 11:00
ПЪРВА СЕСИЯ 11:00 – 12:30

Системи за опознаване, генериране и разпространение на картината на бойното поле за видовете въоръжени сили”


Модератори – Директор/Зам.-директор на Дирекция „Проектно управление“ , Константин Зографов
Доклад и презентация „Опознаване на „Свой-Чужд“ по стандартите на НАТО“ – Дирекция КИС, Полк. Даниел Докев, началник отдел „Навигация, сензори и опознаване’
Доклад и презентация „Проследяване на собствените сили“ Дирекция КИС, подп. Георги Георгиев, гл. експерт в отдел „Навигация, сензори и опознаване’
Презентации на техники и технологии от водещи чужди и български компании

Презентация SAAB Technologies „SAAB Surface Radar Solutions”, Ing. Filip Mikas, Ph.D. Project Manager Bussiness Area Surveillance

Презентация на ELTA IAI – “Multi mission Air and Surveillance Defense Radars”, Mr. Boaz Nathan

Работен обяд – 12:30 – 14:00

ВТОРА СЕСИЯ 14:00 – 18:00

Изграждане на облачни инфраструктури на центрове за отбрана”Модератор – Полк. Георги Станков - Заместник директор на Дирекция КИС
Презентация от Дирекция КИС - „Оперативни и технически изисквания към центровете за данни.“ – полк. Красимир Андреев, началник на отдел „Информационни технологии”
Презентация на Cisco. „Cisco‘s Cyber Security Solutions” “Решения на Cisco за кибер сигурността“

Презентация на НР „Автоматизация на ресурсите в центъра за данни“

Презентация Електрон прогрес/Милтех – „Интегрирани C4Iсистеми за отбраната и сигурността“, Красимир Пингелов, Изпълнителен директор

КОКТЕЙЛ 18:00 – 20:00

13.12.2017 г.
ТРЕТА СЕСИЯ 09:30 – 12:30
Изграждане, екипиране и обучение на структури за кибер отбрана”

Модератор: Проф. д-р Веселин Целков

Презентация от NCI Agency, ‘Transforming NATO C4ISR & Cyber Capabilities & Training”, Mr. Jean Paul Massart, Acting Director Application Services


Презентация на ELTA IAI – Cyber security, Mr. Moti Har-Lev

Презентация VERINT / OMNITEL Verint TPS – Threat Protection System for organizations in NATO and EU countries, Mr. Amos Halfon, Sales Director Europe

Презентация

Steve Purser - Head of Core Operations Department at ENISA “ENISA Network and Cyber security as per EU Strategy”


Заключение – изводи и препоръки.

Работен обяд 12:30 – 13:30
Каталог: sites
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница