Африка и Европа: 80 държави, два континента в партньорство за по-добро бъдещеДата10.02.2018
Размер46.78 Kb.
#56473


IP/10/1495

Брюксел, 10 ноември 2010 г.Африка и Европа: 80 държави, два континента в партньорство за по-добро бъдеще

В подготовка за срещата на върха Африка—ЕС, която ще се състои на 29 и 30 ноември в Либия, Комисията представи днес своето предложение за консолидиране на отношенията между Африка и ЕС. Вземайки за отправна точка съществуващата съвместна стратегия Африка—ЕС от 2007 г., Комисията разглежда подробно общите предизвикателства, по които вече има напредък, както и тези, на които все още трябва да бъде намерено съвместно решение като бедността, мира и сигурността, демокрацията и правата на човека, световното управление и изменението на климата. Макар че постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) ще остане в сърцевината на съвместната стратегия Африка—ЕС, Комисията признава, че е необходимо да се окаже подкрепа на Африка за заздравяване на нейното политическо и икономическо управление, с което ще се даде възможност на континента да мобилизира по-добре собствените си ресурси по устойчив начин. В тази връзка Комисията предлага вниманието да се съсредоточи върху инициативи, които биха могли да дадат тласък на приобщаващия и устойчивия растеж в дългосрочен план. Предложенията ще допринесат за оформянето на плана за действие за изпълнението на съвместната стратегия Африка—ЕС, който ще бъде приет по време на срещата на върха.

Върховният представител и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън заяви: „Укрепването и задълбочаването на отношенията между ЕС и Африка е основен приоритет през моя мандат. Африка не е само получател на помощи от ЕС, тя е важен партньор в решаването на редица важни регионални и международни въпроси от общ интерес като например регионалната сигурност, в областта на която работим заедно в борбата срещу пиратството и си сътрудничим за мира и стабилността в региона, а също и в решаването на въпроси от световен мащаб като изменението на климата.“

„Изминаха три години от началото на това единствено по рода си партньорство и сега е време да се консолидират отношенията между ЕС и Африка, и да се предостави перспектива за по-добро бъдеще и по-голям просперитет за 1,5 милиарда души в 80 държави“, заяви Андрис Пиебалгс, еврокомисар по развитието. „За да се осигури дългосрочно развитие, ще се отдели повече внимание на това как сътрудничеството за развитие може да способства за създаването на условия за приобщаващ и устойчив растеж. Това ще спомогне и за намаляване на бедността и ще затвърди политическата и икономическата роля на Африка на световната сцена.“

Икономическата, екологичната и хранителната криза, появата на нови донори и новата институционална рамка на ЕС налагат партньорството между ЕС и Африка да бъде адаптирано. Европа и Африка ще се възползват от постигнатото в рамките на съвместната стратегия, за да се увеличи нейното въздействие на световно, континентално и регионално равнище.ЕС и Африка: заедно пред общите предизвикателства

Конкретната добавена стойност на партньорството между Африка и ЕС е неговият политически характер, широкият му обхват и възможността в неговите рамки съвместно да се разглеждат въпроси от световен мащаб. В рамките на различните тематични партньорства ще се осъществява по-нататъшно сътрудничество за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, за справяне със заплахите за мира и сигурността, включително и обща работа за борба с новопоявяващи се заплахи като тероризъм, пиратство или различни форми на трафик. Това сътрудничество ще има също така за цел насърчаването на управлението, демокрацията, правовата държава и правата на човека, укрепването на легитимността и ефективността на многостранните институции, както и борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда.ЕС и Африка: партньорство с визия за бъдещето

Като се има предвид мащабът на предизвикателствата, пред които са изправени и двата континента, Комисията признава, че партньорството между ЕС и Африка трябва да претърпи развитие. Тя предлага сътрудничеството за развитие да се насочи главно в подкрепа на приобщаващия и устойчивия растеж в Африка. Сътрудничеството през следващото десетилетие следва да се съсредоточи върху дейности с голямо въздействие, които могат да привлекат инвестиции, така че да се реализира огромният потенциал на нашето партньорство.Приобщаващият растеж е свързан с намаляване на бедността и неравенството. Сътрудничеството за развитие следва да е насочено най-вече към осигуряването на здраве и образование за населението, по-добри услуги и инфраструктури, умения, иновации и предприемачество, както и към въпроси като миграцията. Целта е да се работи в партньорство за създаване на благоприятна среда за инвестиции, търговия и нови работни места.

Устойчивият растеж е свързан с изграждането на ефективни, екологосъобразни и конкурентоспособни икономики. Африка има голям неоползотворен потенциал за производство на възобновяема енергия, варираща от водна, слънчева, вятърна и геотермална енергия до биомаса, който би могъл да се използва, за да се осигури достъп до електричество за милиони хора. Устойчивият растеж включва също сътрудничество за укрепване на регионалната интеграция и търговия в Африка, подкрепа за устойчивото управление на суровините, пренасочване на подкрепата за селското стопанство към дребните селскостопански производители, чиято дейност е екологосъобразна, и изпълнение на съвместни програми за осигуряване на екологична енергия за всички граждани.

Следващи стъпки

Съобщението на Комисията относно консолидирането на отношенията между ЕС и Африка е принос към предстоящата среща на върха Африка—ЕС. Всеобхватната тема на тази среща, а именно „Растеж, инвестиции и създаване на работни места“, ще определи насоката на сътрудничеството между двата континента и ще предостави дългосрочни ориентири в тези области. Ще бъде приет съвместен и реалистичен план за действие, в който ще бъде даден приоритет на дейностите с ясно регионално, континентално или световно измерение, очевидна добавена стойност и доказана критична маса.Контекст

На срещата на върха в Лисабон 80 държавни и правителствени глави от Европа и Африка поставиха началото на съвместно стратегическо партньорство между Африка и ЕС за работа по общите интереси и стратегически цели отвъд традиционния акцент на политиката за развитие. Партньорството ЕС—Африка е единственото стратегическо партньорство на ЕС между два континента. Осем тематични партньорства гарантират неговото оперативно изпълнение: „Мир и сигурност“, „Демократично управление и права на човека“, „Търговия, регионална интеграция и инфраструктури“, „Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР)“, „Енергетика“, „Изменение на климата“, „Миграция, мобилност и заетост“, „Наука, информационно общество и космос“.За повече информация вж. също:

MEMO/10/566

Вж. също IP/10/1494 и MEMO/10/565 относно Зелената книга, озаглавена „Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото развитие. Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие“Уебсайт на партньорството между ЕС и Африка:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница