Agaricus blazei Cordyceps sinensisДата13.01.2017
Размер111.62 Kb.
#12481
 • Agaricus blazei

 • Cordyceps sinensis

 • Coriolus versicolor

 • Ganoderma lucidum (рейши)

 • Grifola frondosa (майтаке)

 • Lentinula edodes (шийтаке)

 • Clinical Trial
Клинично изпитание на Immune Assist
(специфична смес от 6 екстракта от медицински гъби)


д-р Уанг Руей, д-р, Ху Юан, , Джи Пейджун, Уанг Ксингли, Джон К. Холидей

1. Народна болница в град Лишуй, провинция Джезян, Китайска народна република


2. Zhejiang Qingyuan Fungi Medicinal & Health Products Co., Ltd
3. Qingyuan Oriental Medicinal Mushroom Development Center
4. Hawaiian Health Products Inc, Next Labs Inc, Мауи, Хавай

РЕЗЮМЕ: Настоящият доклад представя резултатите от клинично изпитание, проведено в периода между август 2000 и април 2001 в народната болница в град Лишуй, провинция Джезян, Китайска народна република, което показва клиничните ефекти на сместа от шест екстракта от медицински гъби като допълнителна терапия за подобряване на функцията на имунната система при пациенти болни от рак, които са подложени и на други терапии. Методи: Zhejiang Qingyuan Fungi Medicinal & Health Products Co., Ltd произвежда експерименталната смес, която да се използва за клиничното изпитание. Тази смес се продава в САЩ под търговското наименование Immune-Assist. Сместа включва алфа и бета глюкан и други полизахариди, извлечени от следните медицински гъби, които са добре познати:

 • Agaricus blazei (полизахарид >40%)

 • Lentinus edodes (полизахарид >25%)

 • Grifola frondosa (полизахарид >28%)

 • Ganoderma lucidum (полизахарид >20%)

 • Coriolus versicolor (полизахарид >30%)

 • Cordyceps sinensis mycelium (полизахарид >30%)

Тези шест екстракта бяха смесени под формата на таблетки и давани на пациенти по време на тяхната химиотерапия или лъчева терапия като част от дневния режим. Настоящето клинично изпитание беше извършено сред 56 болни от рак пациенти, като 30 от тях бяха избрани да получават сместа от екстракти от медицински гъби, а другите 26 пациента приемаха фармацевтичното лекарство Polyactin-A и бяха контролна група. Всички пациенти бяха в късните стадии на рак (стадии 3 и 4). Polyactin-A се произвежда от Taixing Medicine Company, Ltd. в Ченгду, КНР и партидният му номер е 20000327. Резултати: Има очевидни разлики в състоянието на пациентите в експерименталната и контролната група. При пациентите от експерименталната група има подобрения в измерванията на здравословното състояние и качеството на живот спрямо болните от рак пациенти от контролната група. Обсъждане: таблетките със състав от смесени полизахариди, направени от шестте споменати по-горе видове медицински гъби могат да се превърнат в нов здравен продукт, който да подобри имунитета, да е високо ефективен и да не е токсичен. Препоръчват се по нататъшни опити.

Ключови думи: екстракт от медицински гъби, бета глюкан, полизахарид, рак, работа на имунната системаВЪВЕДЕНИЕ:
Скоро беше открито, че бета глюканите и другите полизахариди, които могат да бъдат извлечени от медицинските гъби са биоактивни по много начини. Окръг Кингян се намира в югозападната част на провинция Джезян в КНР и е един от основните източници на медицински гъби. Ние проучихме лекарствата от народната медицина, които са известни в този район и организирахме използването на гъбите Агарикус (Agaricus blazei), Meйтаке (Grifola frondosa), Шийтаке (Lentinula edodes), Рейши (Ganoderma lucidum), Кориолус (Coriolus versicolor), и Kордицепс (Cordyceps sinensis) като основни суровини, от които да се извлекат полизахариди и да се произведат таблетки, за да се използват известните приложения на полизахаридите за спиране на растежа на тумори, подобряване на имунната система и др. Групата, извършваща проучването, откри очевидното действие на таблетките с полизахрариди при пациенти с тумор по време на тези изпитания извършени между август 2000 и април 2001. Пациентите бяха подложени паралелно и на лъче- и химиотерапия. Полизахаридните суровини бяха предоставени от Zhejiang Qingyuan Fungi Medicinal & Health Products Co., Ltd. и смесени според рецептата на Immune-Assist, разработена от Hawaiian Health Products, Inc, Мауи, Хавай. Правителственото изследване позволи използването на 99-118 таблетки за това проучване. Всички използвани таблетки са от 500 мг, а общото съдържание на полизахариди в тях е 475 мг.

СУРОВИНИ И МЕТОДИ:
A) Критерии за подбор за проучването:

1) Всички пациенти трябва да имат явни патологични диагнози;

2) Пациентите не са преминали операция преди това или са били оперирани, но са в ремисия или имат нови разсейки на тумора около огнището. Клиничният фокус пада върху наблюдавания маркер при рентгенова снимка и компютърна томография, за да се прецени лечебния ефект;

3) Пациентите имат нормално функциониращи черен дроб и бъбреци преди лечението; оценка по скалата на Карнофски > 60 и очакваната продължителност на живота им е повече от 3 месеца;

4) Според международния стандарт „TNM” са избрани късни етапи на заболяването, според американската скала- стадий 3 и стадий 4

5) Брой на белите кръвни телца > 4.0 X 109/л. брой на тромбоцитите > 100 x 109/л.

6) Пациентите са подложени паралелно на лечение чрез лъче- и химиотерапия.

Всичките 56 пациенти са в късните стадии на злокачествени тумори. От тези 56 случая 30 попадат в експерименталната група, а 26 са в контролната група. Всички пациенти бяха препоръчани за това изследване от болници, с които работим съвместно. Пациентите имат сходно общо състояние: физическо състояние, общ брой на бели кръвни телца и гранулоцити, апетитът им и плановете за клинично лечение чрез лъче- и химиотерапия са почти еднакви. При общият брой на белите кръвни телца в двете групи няма изявена разлика, като се сравни статистически лечението преди опитите. Подробности за двете групи могат да се видят в таблици 1 и 2.Таблица 1. Общо сравнение между двете групи

 

бр.

Стомашна карцинома

Чернодробна карцинома

Белодробна карцинома

Карцинома на дебелото черво

Карцинома в носа-гърлото

Експериментална група

30

6

10

4

5

5

Контролна група

26

6

9

4

6

1

Таблица 2. Сравнение на общия брой бели кръвни телца между двете групи преди изпитанията

Общ брой на белите кръвни телца (x 109/л)

 

бр.

<3.5-4.0

4.0-5.0

>5.0

Експериментална група

30

3 (10%)

21 (70%)

6 (20%)

Контролна група

26

2 (7%)

19 (73%)

5 (19%)

Б) Експериментални методи:
Двете групи като цяло са с еднакви планове за извършване на химио- и лъчетерапия, сходни процедури и сходна терапия с лекарства срещу гадене (Shudan). Пациентите в експерименталната група започват да взимат полизахаридните таблетки една седмица преди химио- и лъчетерапията, три пъти на ден, по 4 таблетки на прием (общо 6 грама/на ден). Пациентите в контролната група започват да взимат таблетки Polyactin-A една седмица преди химио- и лъчетерапията , три пъти на ден, по 10 мг на прием (общо 30 грама/на ден). И двете групи продължават да приемат таблетките по време на курса на лечение и след това в продължение на общо 2 месеца.

В) Маркери за наблюдение:


1) 4 класа на повръщане: 0 x/ден, 1-2 x/ден, 3-4 x/ден, 5 или повече x/ден;

2) Апетит, 3 състояния на апетита: почти никакъв или по малко от половината от нормалното количество храна бива приемано, приема се половината от нормалното количество храна, поема се нормалното количество храна.

3) Промяна в хемограмата (кръвния тест), обща хемограма: 3-4 пъти на всеки 3 дни преди и след химио- и лъчетерапията.

4) Наблюдаване на други отрицателни реакции напр. загуба на коса, промяна във функционирането на органи като стомах, черва, сърце, черен дроб, бъбреци и т.н.5) Разделя се състоянието на маркери 1-4 за оценяване на качеството на живота: според теста на Карнофски добавянето на 10 точки след лечението се смята за подобрение, увеличаването или намаляването с 4 точки е стабилно, а намаляването с 10 или повече точки показва влошаване на състоянието.

РЕЗУЛТАТИ
След химио- и лъчетерапията при контролната група имаше малко промени в реакциите на храносмилателния тракт, а подобрението в общия брой на белите кръвни телца беше много по-малко от това в експерименталната група. Апетитът и количеството на поетата храна са показателни за големите разлики между двете групи. Те могат да се видят от таблици 3,4,5 и 6.

Таблица 3. Промяна в броя на кръвните телца за двете групи след химиотерапията

 

Общ брой на белите кръвни телца (x 109/л)

Брой на гранулоцитите

 

 

 

 

 

брой

<3.0

3.0-4.0

>4.0

<50%

>50%

Експериментална група

30

4 (13%)

5 (17%)

21 (70%)

11 (37%)

19 (63%)

Контролна група

26

5 (19%)

7 (27%)

14 (54%)

16 (62%)

10 (38%)

P<0.1 От сравнението между двете групи към броя на белите кръвни телца.

Таблица 4. Сравнение на повръщането след лечението

 

бр.

0 x/ден

1-2 x/ ден

3-4 x/ ден

5+ x/ ден

Експериментална група

30

24 (80%)

2 (7%)

2 (7%)

2 (7%)

Контролна група

26

18 (69%)

3 (12%)

3 (12%)

2 (8%)

P<0.01

Таблица 5. Сравнение на апетита след лечението

 

бр.

< половин порция храна

половин порция храна

цяла порция храна

Експериментална група

30

4 (13%)

17 (57%)

9 (30%)

Контролна група

26

6 (23%)

12 (46%)

8 (30%)

P<0.01

Таблица 6. Сравнение на стойностите според теста на Карнофски между двете групи

 

бр.

Подобрено или стабилно състояние (%)

Влошаване(%)

Експериментална група

30

23 (78%)

2 (22%)

Контролна група

26

19 (73%)

7 (27%)

Като цяло се вижда, че резултатът, постигнат от експерименталната група е по-голям от този на контролната група .

Отрицателни реакции:
Реакцията на храносмилателния тракт е слабо изразена, в експерименталната група е 30% (9/30), а в контролната група е 50% (13/26); загубата на коса е 8.3% в експерименталната група и 10% в контролната група. Пациентите в двете групи нямат аномалии в областта на сърцето, черния дроб и бъбреците. Имаше два случая на белодробни възпаления в контролната група, които бяха овладени след лечение с антибиотици. Нямаше смъртни случаи в нито една от групите по време на тези изпитания.

Типични примери:
Пример 1: Жена на 58 години, която задържа течност в лявата кухина на гръдния кош. Извлечена е около 600 мл. течност, примесена с кръв на втория ден след приемането й в болница. От направеното изследване може да бъде видяна аденокарцинома, а болестта е определена като пренасяне през плевралната мембрана на карцинома на черния дроб. Таблетките с полизахариди от медицински гъби бяха добавени към хранително медикаментозния режим и приемането им продължи и след химотерапията. Бяха облекчени симптоматичните проблеми в дихателния тракт, а задържането на вода в гръдната кухина беше овладяно. Състоянието на пациентката е стабилно и се забелязва само загуба на коса. Тя качи един килограм към телесното си тегло и общия сбор от точки по скалата на Карнофски се увеличи с 60. При повторно изследване на хемограмата броя на белите кръвни телца е 3.8 x 109/л, а функциите на черния дроб и бъбреците са нормални.

Пример 2: Мъж на 69 години с карцинома на десния бял дроб. Той е приет в болница с коремни болки след два месеца химиотерапия и 1 месец лъчелечение . Болестта е много агресивна и е съпроводена с анемия, а общия брой точки по скалата на Карнофски е 40. Към хранително мадакаментозния му план бяха добавени таблетки с медицински гъби и той продължи традиционната терапия. Коремните болки бяха облекчени, апетитът му се подобри, а цялостното му състояние е също така значително подобрено.

Обсъждане
1) Смесеният полизахарид е извлечен от 6 вида ядивни медицински гъби. В настоящето изследване беше доказано, че смесените полизахариди могат да подтиснат синтеза на протеини в раковите клетки, да променят физиологичното състояние на раковите клетки, да забавят растежа и разпространението на раковите клетки, да намалят страничните действия на лекарствата срещу рак, да подобрят съня и апетита на пациентите и да доведат до общо подобрение на симптомите.

2) Смесените полизахариди очевидно оказват влияние върху контролирането и подобрението на имунната система. След вземането на таблетките, неспецифичният имунитет на тялото се засилва, има подобрение в отделянето на IgA, увеличава се функцията на моноцитите и макрофагите, както и дейността на NK клетките, запазва се имунологичния баланс и стабилността на тялото.

3) Смесените полизахариди неутрализират усложненията, причинени от употребата на лекарства срещу тумори и намаляването на белите кръвни телца, което е причинено по различни причини от клиничната терапия.

4) Основната суровина в Polyactin-А, използван при контролната група е глюко-маносан пептид. Това е високоефективно, достъпно в аптечната мрежа лекарство за засилване на имунната система. То може да подобри имунитета и да активира дейността на фагоцитите и на белите кръвни телца. Използва се за лечение при намален брой на белите кръвни телца по време на лечението на рак чрез химио- и лъчетерапия. (виж бележката).

5) Показаните резултати по време на този опит за лечение на болни от рак пациенти показва, че смесените полизахариди от медицинските гъби, очевидно имат значение при лечението на различни видове рак, като запазват процеса на кръвообразуване в костния мозък, включително при работата на храносмилателния тракт, като увеличават имунитета на клетките, увеличават дейността на NK клетките, LAK клетките и съотношението Th/Ts клетки. Лечебният ефект на сместта от полизахариди е по-висока от тази на Polyactin-А и има отлично действие на помощна терапия при лечението на пациенти с тумори.

Библиография
1. Zhang Lan, Ren Lijuan, Gu Yucheng. Isolation and purification for Neutral Polysaccharose SSA of bea. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 1993, 24(1):8
2. Hileino H, Yoshxana M, Suzuk Y, et al Zsoation and hypoglycemic activity of trichosans A,B,C,D and E, glycans of trichos anthes kirilow ii root, Planta Med, 1989, 55(4):349
3. EABOXLE et al. J Pharma Pharmacol. 1982, 34:563
4. Li Guangzhou. Anti-tumor function about polysaccharide of mushroom. Chinese Journal of Modern Applied Medicine 2000, 17(5):354-355

Бележка: Polyactin-A е клинично използвано лекарство в Китай, което намалява честотата на страничните ефекти при лечение на рак. Това лекарство не е много познато на запад. Много лекари смятат, че това е най-силното лекарство за подобряване работата на имунната система, което е открито досега. Клиничните изпитания в Америка обикновено се извършват като се съпоставя ефекта на лекарството с ефекта плацебо. С други думи, половината от групата, която се тества приема захарни таблетки, а другата половина приема ефективно действащо лекарство. В Китай тази практика се приема за неетична и нехуманна. Да се лекуват болните хора с плацебо се приема за жестоко и необичайно наказание. Вместо това, когато дадено ново лекарство има достатъчно потенциал да оправдае клинично тестване, то се изпробва като се съпоставя с най-доброто съществуващо в момента лекарство. В настоящето тестване Immune-Assist показва по-добра ефективност от Polyactin-A. 
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница