Агенция за основни права, г-н Нирадж НатуаниДата14.10.2017
Размер42.48 Kb.
Агенция за основни права,

Г-н Нирадж Натуани

През 2009 г. Агенцията за основни права публикува своето обширно проучване EU-MIDIS (Проучване на Европейския съюз върху малцинствата и дискриминацията): в рамките на изследването са проведени индивидуални интервюта с 23 500 представители на имигрантски общности и етнически малцинства във всички страни членки на ЕС. Данните по проучванията по тези въпроси в доклада на ”EU-MIDIS – „Доклади за данните във фокус” (Data in Focus Reports) представят данни свързани с различните етнически групи: първият от тези доклади, публикуван през пролетта на 2009 г., се отнася за ромите. Докладът показва, че един от всеки двама роми е бил дискриминиран поне веднъж през последните 12 месеца, и че средно един от всеки 5 роми е станал жертва на някакво престъпление към личността на расистка основа през последните 12 месеца. Освен този EU-MIDIS доклад, Европейската агенция за основните права редовно прави проучвания по въпросите на приобщаването на ромите в обединена Европа.


През 2010 г., Агенцията публикува доклад, в който се анализира въздействието на Директивата за равенство между расите (2000/43/ЕО) въз основа на разговори и интервюта с представители на социалните партньори.
През следващата година, Агенцията ще завърши своя проект изследващ въздействието на Директивата за равенство между расите, като публикува юридически сравнителен анализ на проблемите, изведени от EU-MIDIS и от консултациите със социалните партньори. Изследването на въздействието на Директивата за равенство между расите ще залегне в основата на официално Становище, което Агенцията за основните права трябва да предаде на Европейската комисия в съответствие в Член 17 от същата директива.

Г-н Натуани ще представи основните изводи на този проект, като ще обърне специално внимание на заключенията за България.
За Агенцията за основните права (FRA)

Агенцията на Европейския съюз за основните права е орган на Европейския съюз (ЕС) със седалище във Виена, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. Тя е правоприемник на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК). Агенцията е независима при осъществяване на своята дейност и си сътрудничи с национални и международни институции и организации, особено със Съвета на Европа, както и с организации на гражданското общество.

Основната цел на Агенцията е да оказва съдействие на институциите и органите на Общността и държавите членки в сферата на основните права и да ги насърчава да спазват тези права при предприемането на мерки и политики в съответните области от тяхната компетентност. Тя събира информация и данни, отправя съвети на вниманието на ЕС и държавите-членки, и работи за привличане на обществения интерес към основните права. Тя играе главна роля в области на действие като борбата с расизма, ксенофобията и нетолерантността.

Агенцията за основните права, както и своя предшественик ЕЦНРК, координира Европейска информационна мрежа по проблемите на расизма и ксенофобията (РАКСЕН), която се състои от национални координатори във всяка държава членка на ЕС.

Агенциятя съблюдава спазването на основните човешки права в Европейския съюз като изготвя тематични проучвания и доклади, в областта на защита от дискриминация, дискриминация сред ромската общнотс, трафик на деца и др. Според последно проучване на Агенцията, дискриминацията все още е често срещано явление в ЕС, особено сред ромските и африканските общности.

Годишният доклад на FRA за 2010 г. предоставя конкретни и съпоставими данни за ситуацията на място в всяка една от 27-те държави-членки на ЕС

Годишният доклад за 2010 г. на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) набелязва предизвикателства в областта на защита на данните, екстремна експлоатация на работното място, права на детето, расизъм и дискриминация и въпроси свързани с ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и трансексуални) лица, съобщават от европейската агенция.

По думите на директора на FRA, Мортен Кярум, пред Европейския парламент днес всеки втори гражданин на ЕС определя защитата на основните права като най-важната ценност, подлежаща на защита. „Договорът от Лисабон очерта пътя към законодателен процес, ориентиран в по-голяма степен към основните права. През 2009 г. в много държави-членки бяха разработени положителни инициативи за гарантиране на защитата на основните права. Въпреки това, в тези трудни в икономическо отношение времена, ЕС трябва да гарантира повече от всякога, че няма да има отстъпление по отношение на защитата на основните права. По-специално, държавите-членки на ЕС трябва да гарантират, че органите създадени с цел защита и популяризиране на основните права, действително са в състояние да осъществяват на практика тази дейност, като по този начин превръщат основните права в реалност за всеки в ЕС."

Годишният доклад на FRA за 2010 г. предоставя конкретни и съпоставими данни за ситуацията на място в всяка една от 27-те държави-членки на ЕС. Въз основа на установените факти доклада предоставя също така и съвети към институциите на ЕС и държавите-членки. Проучванията на Агенцията предприети през 2009 г. показват по-специално, че много органи по равнопоставеност, национални институции за правата на човека и органи по защита на данните, изпитват недостиг на ресурси, не са достатъчно независими и често разполагат с много малко правомощия. Много разделени деца, търсещи убежище изчезват по време на разглеждането на техните случаи. ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и трансексуални) лицата са подложени на дискриминация в ежедневието, например на работното място или в заведенията. Расизмът продължава да е част от ежедневието на множество имигранти и малцинства, живеещи в ЕС, а повечето държави-членки на ЕС не водят статистика за престъпленията на расистка основа.

Каталог: progress2009 2010 -> images -> stories -> materiali
materiali -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
materiali -> Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
materiali -> Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г
materiali -> Международните и европейските правни стандарти за борба с изразяването на расизъм”
materiali -> Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7
materiali -> Психологическите измерения на дискриминацията


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница