Агенция”митници” регионална митническа дирекция пловдивДата17.03.2017
Размер15.97 Kb.
#17166


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ”МИТНИЦИ”

РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

МИТНИЦА ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ УЛ. “КУКЛЕНСКО ШОСЕ” № 32 ТЕЛ.: 032/606247

Изх. № 2-2600-6164

Дата 24.01.2006г.
обявление
Уведомявам, че за “БОНД-3” ЕООД, с управител Джордж Иша Ялда, с адрес гр. София, ж.к. “Толстой”, №56, вх.А, ап.14 по ЕАД с №№3000/4-58321/17.11.2003, 3000/4-59857/24.11.2003, 3000/4-61057/27112003 е възникнало вносно митническо задължение на основание чл.199, ал.1, т.1 от Закона за митниците /ЗМ/, във връзка с чл.199,ал.3,т.1 по реда на чл.203,ал.1 от ЗМ от ЗМ, както следва:


  • по ЕАД с №3000/4-58321/17112003:

. мито в размер на 1367 /хиляда триста шейсет и седем/ лв.

. ДДС в размер на 1367 /хиляда триста шейсет и седем/ лв.  • по ЕАД с №3000/4-61057/27112003:

. мито в размер на 1367 /хиляда триста шейсет и седем/ лв.

. ДДС в размер на 1367 /хиляда триста шейсет и седем/ лв.  • по ЕАД с №3000/4-59857/24112003:

. мито в размер на 1368 /хиляда триста шейсет и осем/ лв.

. ДДС в размер на 1368 /хиляда триста шейсет и осем/ лв.,

както и законната лихва върху тях, на основание чл.211, ал.1, т.2 от ЗМ и чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, от момента на приемане на митническите декларации за внос.

Митница Пловдив кани “БОНД-3” ЕООД, в четиринадесетдневен срок от поставяне на настоящето уведомление на таблото за съобщения, да внесе доброволно посочените по-горе суми като същото се счита за писмено уведомяване по реда на чл.206, ал.1, изр.2 от ЗМ във връзка с чл.211г, ал. 9-12 от ЗМ. В противен случай, на основание чл.211, ал.1, т.1 от ЗМ, Митница Пловдив ще пристъпи към принудително събиране на дължимите държавни вземания.Поканата за доброволно изпълнение да се счита за връчена след изтичане на четиринадесет дни от поставянето й, считано от дата 25.01.2006г., като същото е на разположение в Деловодството на Митница Пловдив.

НАЧАЛНИК МИТНИЦА

ПЛОВДИВ:
………………………………

/ИВ.ПРАМАТАРОВ
Каталог: messages
messages -> С ъ о б щ е н и е до цветомир тодоров ценов
messages -> П у б л и ч н о с ъ о б щ е н и е
messages -> Важно ! От 25 април 2008 год в община Елин Пелин е разкрит логопедичен кабинет. Седалището на кабинета се намира в оу „Ст. Стефанов” гара Елин Пелин
messages -> На 27 февруари четвъртък от 10. 00ч до 12. 00 ч
messages -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
messages -> Министерство на финансите  агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
messages -> Решение за разпределяне на депозит№509/11. 03. 2008г от Началника на Митница Пловдив
messages -> М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници” митница столична
messages -> Marina Stefanova is Director "Sustainable Development" of the un global Compact Network Bulgaria. She has a PhD on Social governance -specialty "Corporate social responsibility"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница