Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 гДата23.07.2016
Размер323.71 Kb.
#1605
АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 7 – 14 ЯНУАРИ 2015 г.

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка

Цяло агне

Бут

Плешка


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )


лв./кг


изменение спрямо предходния период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

Благоевград

12,46

0,0

0,00

*

*

*

11,70

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

Бургас

12,70

0,0

0,00

12,85

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10,90

0,0

0,00

10,70

0,0

0,00

Варна

*

*

*

12,20

0,0

0,00

10,85

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11,90

-0,8

-0,09

*

*

*

Велико Търново

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,55

0,0

0,00

13,70

0,0

0,00

Видин

13,40

0,0

0,00

13,58

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Враца

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Габрово

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,35

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,35

0,0

0,00

13,55

0,0

0,00

Добрич

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кърджали

12,50

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,50

0,0

0,00

Кюстендил

11,85

0,0

0,00

*

*

*

11,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,10

0,0

0,00

12,15

0,0

0,00

Ловеч

*

*

*

13,35

0,0

0,00

12,40

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,70

0,0

0,00

13,93

0,0

0,00

Монтана

13,40

0,0

0,00

13,60

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пазарджик

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,75

0,0

0,00

11,75

0,0

0,00

*

*

*

12,30

0,0

0,00

*

*

*

Перник

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Плевен

*

*

*

13,30

0,0

0,00

12,55

0,0

0,00

*

*

*

13,45

0,0

0,00

12,45

0,0

0,00

*

*

*

14,85

0,0

0,00

13,85

0,0

0,00

Пловдив

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12,63

0,0

0,00

12,30

0,0

0,00

*

*

*

12,63

0,0

0,00

12,30

0,0

0,00

Разград

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Русе

12,96

0,0

0,00

16,20

0,0

0,00

12,00

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,23

0,0

0,00

12,50

0,0

0,00

Силистра

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сливен

12,20

0,0

0,00

12,75

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11,25

*

*

Смолян

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

София

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стара Загора

13,00

0,0

0,00

13,97

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14,00

0,0

0,00

13,20

0,0

0,00

Търговище

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Хасково

12,75

0,0

0,00

14,00

0,0

0,00

13,50

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13,25

0,0

0,00

13,00

0,0

0,00

Шумен

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ямбол

12,25

0,0

0,00

12,80

0,0

0,00

12,25

0,0

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

12,74

0,0

0,00

13,44

0,0

0,00

12,41

0,0

0,00

*

*

*

13,20

0,0

0,00

12,31

0,0

0,00

*

*

*

13,30

-0,1

-0,01

12,68

-0,9

-0,12

Източник:: САПИ ЕООД Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни

Като цяло, през периода 7 - 14 януари 2015 г. цените по веригата на предлагане на агнешко месо по области остават без промяна спрямо предходния седмичен период. Изключение прави област Варна, където се отчита леко понижение на цената на агнешкия бут в по-малките магазини.


Цяло агне

За поредна седмица търговията на едро на цяло агне се задържа в ценовия диапазон от 11,85 лв./кг кланично тегло (Кюстендил) до 13,40 лв./кг (Видин, Враца и Монтана). Така, средната цена на едро на цяло агне за страната остава 12,74 лв./кг.

През анализирания период не е регистрирано предлагане на цяло агне в магазинната мрежа.Агнешки бут

През изминалата седмица средната цена на едро на агнешки бут за страната остава 13,44 лв./кг, като стойностите по области варират от 12,20 лв./кг във Варна до 16,20 лв./кг в Русе.

Предлагането на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги (ГТВ) се задържа в границите от 12,63 лв./кг в Пловдив до 13,45 лв./к във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Средно за страната, цената на продукта в ГТВ е 13,20 лв./кг, без промяна спрямо предходната седмица.

В другите търговски обекти (ДТО) агнешкият бут продължава да се продава на най-ниска цена в Бургас - 10,90 лв./кг, а на най-висока – в Плевен – 14,85 лв./кг. Единствено в по-малките магазини във Варна се наблюдава леко седмично изменение на цената на продукта – понижение с 0,8%, поради което и средната стойност за страната е незначително по-ниска спрямо нивото от предходната седмица (с 0,1%).През наблюдавания период средната цена на едро на агнешки бут за страната е с 0,24 лв./кг по-висока от тази в ГТВ и с 0,14 лв./кг от тази в ДТО.

Средно за страната, цената на продукта в големите търговски вериги е с 0,10 лв./кг по-ниска от тази в по-малките магазини.

Агнешка плешка

Търговията на едро с агнешка плешка по области остава в ценовия интервал от 10,85 лв./кг (Варна) до 13,50 лв./кг (Стара Загора и Хасково). При липса на седмични изменения на стойностите по области, средната цена за страната остава 12,41 лв./кг.

През изтеклата седмица средната цена на дребно в ГТВ за страната на агнешката плешка остава без промяна – 12,31 лв./кг. Цените на дребно на продукта в големите супермаркети продължават да варират от 11,75 лв./кг в Пазарджик до 12,45 лв./кг във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.

Най-ниски цени на дребно на агнешката плешка в по-малките магазини са отчетени в Бургас (10,70 лв./кг), а най-високи – в Ловеч (13,93 лв./кг). Макар да не са регистрирани изменения на стойностите на продукта по области, средната цена на дребно за страната в тези търговски обекти се понижава с 0,9%, до 12,68 лв./кг, тъй като тази седмица е налице предлагане на продукта и в Сливен, на сравнително ниска цена.

През наблюдавания период средната цена на едро на агнешката плешка за страната е с 0,10 лв./кг по-висока от тази на дребно в големите супермаркети и с 0,27 лв./кг по-ниска от тази в другите търговски обекти.

Средно за страната, цените на продукта в ГТВ са с 0,37 лв./кг по-ниски от тези в ДТО.Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г
2015 -> Към въпроса за историята на крепостта сторгозия и хипотеза за произхода на името на гр. Плевен янко Бояджиев, Соня Лазарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница