Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство пловдив български национален младежки фолклорен съюз национален музикално фолклорен конкурсДата16.08.2017
Размер77.67 Kb.


ОБЩИНА ПЛОВДИВ
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ
***

НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО - ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС24 - 26 МАРТ 2017 г.
от Културния календар на Община Пловдив

* КОНКУРСНА ПРОГРАМА *
24.03 (петък) - категория “А1” и категория “A2” всички възрастови групи и категория “А3” само VI-та възрастова група.

25.03 (събота) - категория “A3” всички възрастови групи, без VI -та.

Организационният щаб си запазва правото да прави промени!

***
СТАТУТ
Цел: Изява на таланта на деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство. Съхраняване и обогатяване на българската национална култура.


  1. Възрастови групи и категории.

1. 1 До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

1. 2 Възрастови групи:

Участниците се разделят в 6 /шест/възрастови групи:I-ва група - до 7-годишна възраст /детска градина/

ІІ-ра група - от 1 до 4 клас /начална степен/

ІІІ-та група - от 5 до 7 клас /гимназия/

ІV-та група - от 8 до 12 клас /гимназия/

V-та група - от 19 до 25 годишна възраст /ВУЗ/

VI-та група - над 25 години /за учители, народни изпълнители и други желаещи/
Във всички възрастови групи се определят З категории за индивидуални и групови участия:

1. 3 Категории – “А1”, “А2” и “А3”.
A1” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи Национални училища по изкуствата, Висши училища, АМТИИ - Пловдив.

A2” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи училища с профилирано изучаване на български фолклор /музика, танц и др./: СУ с профил, НУ с профил и др. подобни.

A3” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи Детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Народни читалища, школи, звена към МОН и др.

1.4 Награди:

- Приз на Кмета на град Пловдив

- ГРАНД ПРИ от Български Национален Младежки Фолклорен Съюз

- Диплом - почетно отличие - Златна, Сребърна и Бронзова лира на Орфей и златен медал за индивидуалните изпълнители, с присъдено I-во, II-ро или III-то място.- Диплом – почетно отличие и плакет/статуетка с лирата на Орфей за групи и колективи, за всички категории. Наградите са от Български Национален Младежки Фолклорен Съюз.

- грамота за всеки участник в конкурса.

- награда за неизпълнявани автентични песенни образци.

- награда на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив.

- награди от партньори, дарители и спонсори на конкурса.

- награда за най-малък изпълнител.

- награда за най-голям изпълнител.

- награда за автентична носия.
1.5. Заявки за участие (за групи се прилага и списък на участниците в колектива) се приемат до 25 февруари 2017 година само по ИНТЕРНЕТ на e-mail адрес:

orfeevitalanti@abv.bg

Отговорник за заявките – Галина Гурбанова

Тел. за контакти: 0877 598 928
Забележки:

- В деня на конкурса, заявки и такси НЕ се приемат!

- Всеки, който е заявил участие, ще има час за явяване. В случай на закъснение и неявяване в определения час, участникът/ците ще може/могат да се яви/явят, след приключване на съответната категория или графика за съответната зала.

- Явяване в друг ден НЕ СЕ ДОПУСКА!

- За всички участници ще бъдат осигурени съблекални, където те ще могат да се преобличат.

- За невярно подадена информация участниците се декласират. С изрично решение на Управителния и Художествен съвет на БНМФС, след 25 февруари 2017 г., заявки няма да се приемат!

1.6. График зали и График участие за реда на явяване в конкурса, се изготвя от организационен щаб и заедно с програмата ще бъде поместен в сайта на НМФК “Орфееви таланти” www.orfeevitalanti.com до 10. 03. 2017 г.

1.7. Място на провеждане на конкурса – Дом на културата “Борис Христов” - Пловдив, АМТИИ - Пловдив.


1.8. Такси участие:

- индивидуално изпълнение – 10 лева.

- участие в групи и ансамбли

А) До 10 изпълнители - по 10 лева за всеки изпълнител.

Б) От 11 до 15 изпълнители - 115 лева за цялата група.

В) От 16 до 25 изпълнители - 180 лева за цялата група.

Г) От 26 до 40 изпълнители - 300 лева за цялата група.

Д) Над 41 изпълнители - 360 лева за цялата група.


Пътни, хотел и храна са за сметка на всички участници.
Забележка: Допуснатите за участие в конкурса лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от Домове за деца, лишени от родителски грижи, не заплащат такса участие. В този случай се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът в който е настанен участникът и образователната институция за деца със специални образователни потребности.

1.9. Заплащането е само по банков път!

Банкова сметка:

Про Кредит Банк (ProCredit Bank)

IBAN: BG77PRCB92301043275912
Всички участници се регистрират в организационния щаб най-късно 2 астрономически часа преди обявения час за явяването им, посочен в графика.

РЕГЛАМЕНТ

2. Конкретни условия

2.1. Индивидуални изпълнители - певци и инструменталисти.

2.1.1. Право на участие имат всички изпълнители на народни песни и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, свирка, дудук, двоянка, окарина, акордеон и пиано.

2.1.2 Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион, с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва, ІІ-ра и III-та възрастова група, изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІV-та, V-та и VІ-та възрастови групи, една бавна /безмензурна/ народна песен - до два куплета и една бърза - до три куплета.

Забележка: Бавната (безмензурната) песен по възможност да се изпълнява а капела, а бързата със съпровод.

2.1.3. Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент, инструментална група или сингбек. Съпроводите между куплетите да бъдат кратки.

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

Изпълнителите на акордеон и пиано, изпълняват две пиеси от български автори, с общо времетраене до 8 мин.Забележка: Всички участници трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са облечени в народни носии, по възможност автентични, освен пианистите и акордеонистите

2.2. Групи за автентичен фолклор, камерни състави, групи за обработен фолклор, народни и школувани хорове и вокално - инструментални ансамбли.

2.2.1. Броят на участниците в камерните състави е до 8, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.

2.2.2. Групите за автентичен фолклор, изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област, с времетраене до 5 минути, а участниците задължително да бъдат облечени с автентични народни носии.

В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от етносам който представят до 5 минути.

2.2.3. Народни и школувани хорове изпълняват две обработени песни, едната от които е а капела, с общо времетраене до 5 минути, а вокално - инструменталните ансамбли - три, една от които е а капелна – с общо времетраене до 10 минути.

2.2.4. Камерните вокални групи изпълняват по две обработени песни, с общо времетраене до 10 мин.

2.3. Групи за танцов фолклор

2.3.1. Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, в танцовите състави над 8, а в ансамблите - без ограничение.

2.3.2. Камерните танцови групи представят програма до 8 мин., танцовите състави до 15 мин., а музикално – танцовите ансамблите до 20 минути.

2.3.3. Камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма.2.3.4. Съвременни български танци на фолклорна основа - участниците представят програма до 15 минути.

Забележка: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

2.4. Народни оркестри и камерни инструментални групи.

2.4.1. Броят на участниците в камерните групи до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители.

2.4.2. Инструменталните групи изпълняват две народни мелодии с общо времетраене до 10 минути.

2.4.3. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза или една пиеса с обособени два дяла, с общо времетраене до 10 минути.

2.4.4. В народните оркестри НЕ могат да участва акордеон, кларинет, саксофон, пиано и синтезатори.

Забележка: Участниците в оркестри, в чийто състав преобладават ученици до 15 годишна възраст, изпълняват две пиеси по избор.

Забележка: при обявяване на наградите, задължително трябва да има представител, който да ги получи.

2. 5. Народни традиции и обичаи.

2.5.1. Автентични обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи, с общо времетраене до 10 минути.

2.5.2. Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с общо времетраене до 5 минути.

2.5.3. Ревю на автентични носии с анотация.2.6. Приложно - декоративни изкуства на тема ФОЛКЛОР – текстил, дърворезба металопластика и др.

Такса участие – 5 лв. /за бр. Групови творби не се приемат.

Материалите за участие да се изпращат на адрес:

гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” №61, офис 35А, до БНМФС. С кратка анотация, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр./с./ и име на ръководителя. САМО ПО ЧАСТНА КУРИЕРСКА ФИРМА!

2.6.1. Награди: Диплом и почетен знак / медальон с лирата на Орфей/.
ЗА КОНТАКТИ:
Галина Гурбанова - регистрация и обработка на заявки.

Тел.: 0877 598 928, e-mail: orfeevitalanti@abv.bg

Диана Добрева - такси участие, фактури, командировки и др.

Тел.: 0879 285 682, e-mail: dididance@abv.bg

Александра Станчева - разяснения по регламента.

Тел.: 0884 80 36 06, e-mail: yfu.management@g
Директор - Николай Гурбанов, e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com
Информация за преференциални цени на нощувки и изхранване, може да намерите на www.orfeevitalanti.com

НМФК “Орфееви таланти” ® 2017 © тел.: 0884 / 80 36 06; e-mail: orfeevitalanti@abv.bg

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница