Акционерите одобриха промени в съветите на директорите на усм ад и псф мостинженеринг адДата25.10.2018
Размер16 Kb.
Акционерите одобриха промени в съветите на директорите на УСМ АД и ПСФ Мостинженеринг АД
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:


С решение №20100715164237 в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на „УСМ” АД- дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД. Освободени са като членове на СД Николай Ганчев Михайлов и Тихомир Бонев Димитров. На тяхно място са избрани Галин Николаев Михайлов и Димитър Николов Митев. Изпълнителен директор е Димитър Николов Митев, който до сега беше на длъжност прокурист. Галин Михайлов е завършил Лесотехнически университет в София. Започва работа в „УСМ” АД през месец януари 2007г. като Специалист по Контрол на разходите на автомашинния парк. От м. юни 2007 до сега е на длъжност Административен директор. Бил е член на СД от 2007 до 2009г. Член е на СД на „ПСФ Мостинженеринг” АД и на „Техностройинженеринг” АД.

Дейността на „УСМ” АД е концентрирана в поддръжка на автомобили и пътно-строителна техника и услуги с тях. Насочена е предимно към обслужване на дружествата в структурата на холдинга. Голяма част от ресурсите на фирмата в момента са ангажирани със строителството на ЛОТ 2 на АМ Тракия, който беше спечелен от Обединение „Магистрала Трейс” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД.С решение №20100715161216 в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на „ПСФ Мостинженеринг” АД. Като член на СД е освободена Стела Петрова Петрова – Манева, а на нейно място е избран Галин Николаев Михайлов. Галин Михайлов е завършил Лесотехнически университет София. Работи в „УСМ” АД Стара Загора като Административен директор. Член е на СД на „УСМ” АД и на „Техностройинженеринг” АД Ямбол.

„ПСФ Мостинженеринг” АД изпълнява обекти от регионално значение на територията на гр. Ямбол. Специализирано е в строителството на мостове и мостови съоръжения.
Каталог: download -> TRACE
TRACE -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: ж к. Младост, б
TRACE -> Мария Каварджикова влезе в сд на „Трейс Груп Холд” ад
TRACE -> Г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> Отчет към 31. 03. 2012г. Представляващ: Съставител: инж. Цветан Цонев Даниела Караславова
TRACE -> Акад. Антон Николов Дончев
TRACE -> Изх. №2717/30. 06. 2016 г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> „Трейс Своге еоод е новото дъщерно дружество на Трейс Груп


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница