Ако искаш да стигнеш до изворите,трябва да вървиш срещу течениетоДата13.10.2018
Размер94.77 Kb.
Ако искаш да стигнеш до изворите,трябва

да вървиш срещу течението

Конфуций 551-479 г. Пр. Н. Е.

Европейската цивилизация се гордее с произхода си от Древна Гърция. Схващанията на Египтяни, относно равнището на познанията на Древните Гърци не са толкова възторжени. Но за разлика от нас те са разбирали причините за загубената историческа памет в техният етнос:

Вторично подивяване, вследствие преминал планетен катаклизъм. Древните мъдреци са знаели много по добре и от нас, какво се случва, след това на една, даже свръх развита, цивилизация.

До скоро нямах визуална представа, какво остава от един съвременен град, след преминаване на цунами-Видях! Остава пясък или гола скала! Няма никакви следи от човешка дейност!

Какво смятате, че е добре да завещаете на евентуално спасилите се човеци. Според мене ”идей“ понякога разказвани в митове и легенди. Такава е идеята за атомния строеж на веществото. Тя не е Гръцка ,а идва от още по дълбоката древност.Гърците само са я леко деформирали или ние не сме ги доразбрали правилно/според съвремените разбирания “атомос” означава неделим.Днес е ясно как развитието само на тази идея е причина за днешните достижения на съвременната наука.

Тук ми се иска да спомена и за още една грешка Гръцкото разбиране за “Хаос” е пример за лошо вникване в смисъла на понятие идващо от древно египетски език и означаващо”Космически ред или Космически порядък”.Какво ли щеще да се роди при правилен превод?Във всички случай днес е създадена и теория на хаоса .В нея виждаме, как при различни начални условия се създава и порядък в заобикалящият ни свят.

. Опитах се да Ви въведа в света на завещаните идей Сега по лесно ще вникнете и в значението на една друга информация също дошла от най-дълбоката древност до

наши дни.Астрологията – най-древната Точна наука!
. По определение една наука е точна,ако e възможно да се опише от математиката.

Дали това е приложимо за астрологията?

Хермес Трисмегиструс е отбелязал:

”Не гледайте звездните конфигурации,а следете за лъчите”

Такива напомняния съществуват и в езотеричната астрологическа литература.

Най същественото


До нас са достигнали следните понятия и характерестики:

-“Основни принципи”-това са “топло”/т./,”студено”/ст./,Сухо”/с./ и “Влажно”/вл./-Комбинирайки се по между си се получават четири елемента :Огън,Вода ,Земя и Въздух.За всички зодиакални знаци и планетите от септнера древните са ни оставили количествени и качествени характеристики.Виж фиг.1

Тригон на огъня

Топло

Сухо

Студено

Влажно

Овен

3,00

5,00

-

-

Лъв

6,50

3,00

-

-

Стрелец

4,50

2,50

-

0,50

Тригон на въздуха

т

с

ст

вл

Близнаци

3,00

0,50

-

4,00

Везни

3,50

-

-

5,00

Водолей

4,5

-

-

4,50

Тригон на водата

т

с

ст

вл

Рак

-

0,50

3,00

4,00

Скорпион

-

-

6,50

2,50

Риби

-

-

4,00

4,50

Тригон ан земята

т

с

ст

вл

Телец

-

4,50

5,00

-

Дева

-

5,00

2,00

-

Козирог

-

4,00

4,50

-

Планети и светила

т

с

ст

вл

Слънце

13,75

5,00

-

-

Луна

-

-

12,50

15,00

Меркурий

-

2,50

3,75

-

Венера

1,25

-

-

10,00

Марс

6,25

7,50

-

-

Юпитер

3,75

2,25

-

-

Сатурн

-

7,50

8,75

-
Количествени и качествени характеристики на астрологическите фактори

Фиг.1


Принципите оформят две оси:

-ос “т.- ст.”и

-ос ”вл.-с.”

Двете оси”т.-ст.” и “вл.-с”са независими според древните.Това може да се постигне ,когато са взаимно перпендикулярни.Те могат да образуват правоъгълна декартова координатна система.За краткост е наименувана-”Локална координатна система”или”ЛКС”На характеристиките в таблицата на фиг.1 може да се гледа като на координати на точки от равнината на ЛКС.виж фиг.2

По принцип още в древността астрол. Фактори са разделяни на мъжки /активни или електрически/ и Женски /пасивни или магнитни/

Построена е точката ,съответствуваща на астрол.фактор”Везни”За координати на т.”Везни в ЛКС са използвани т.=3,50 и вл.=5-взети от табл. на фиг.1

Ако съеденим началото на ЛКС с точката на зод.знак”Везни” ще получим радиус вектора на зод.знак”Везни”Тъй като зод.знак спада към електрическите ,то негов символ се явява ел.компонента-I

На същата фигура са построени :

-Електрическата компонента на радиус вектора на зод.знак Везни-I

-Магнитната компонента на радиус вектора на зоди.знак Везни-B

Векторите на астрологическите фактори се държат ,като електромагнитни величини,т.е. винаги съществуват и двете компоненти-I-eл ток и B-магнитна индукция.В едни случай /задачи/ се проявяват с ел.си компонинта ,а в други –като магнитни величини.На фиг.2 е показано и правилото на свитите пръсти на дясната ръка .С неговата помощ се “въртят”векторите при различните действия на астрологичните фактори.В някакъв смисъл ЛКС е носеща на радиус векторите на астрологическите фактори.

За практически работи е необходимо ЛКС да е “качена”върху линията на окръжноста на хороскопа.Това се извъшва ,като се изпълняват следните изисквания при ориентирането на осите”т-ст” и “вл-с”:

-Ос “т.-ст.”е допирателна в исканата от нас точка намираща се върху окръжноста на хороскопа.

В дневната част на хороскопа оста е ориентирана така ,че посоката “т.” Да върти в посока на движението на часовите стрелки

В нощното част-посоката “ст.” –върти по посока на часовите стрелки.

-Ос “вл-с” е разположена по радиуса проведен през точката на допирането на ЛКС

Ориентирането на нейните посоки е в зависимост от стихията характеризираща зод. Знак към който се допира ЛКС..Показвам ориентирането на оста:

-За знаци от стихий: Огън или Земя посоката “с” сочи към центъра на хороскопа.

-За знаци от стихий:Въздух и ли Вода посоката “вл.” сочи към центъра на хороскопа.

Ориентирането на тази ос не зависи от състоянието Ден или Нощ.

/Н е е възможно двете оси да са независими и в същото време да зависят от еднакви обстоятелства/

..

На фиг.3 са дадени примери ЛКС качени в различни точки от окръжността на хороскопа,Както следва:-В дневна част на хороскопа :ЛКС в точка от зод. Знак Козирог и ЛКС в точка от зод.знакВезни.

-В нощна част на хороскопа:ЛКС в точка от зод .знак Овен и ЛКС в точка от зод. знак Рак.За примера

Счтам ,че след тези обяснения ще е възможно да проследите решаването /по принцип/на една задача ,която науката я решава по отношение вида на пола за около 50 часа.астрологията е в състояние да я реши веднага след вкарване на даните да родителите в РС. В интерес на истината трябва да кажа ,че програма още няма създадена и на ръка задачата се решава графо- аналитично за около 20 мин.или Мах до час за по сложните случай.Науката констатира вида на пола след обедняването на генетичния материал идващ от родителите.Астрологията се произнася по всяко време –достатъчно е да знаем членовете на физическа родителска двойка./Говоря за рождените характеристики:ден.,месец,година,час/ дали раждането е Дневно или Нощно/ и географските координати на родното място/Задачата е

:Майка родена –21.051919 г.-Дн. Раждане

Баща роден - 07.11.1914г.-Дн. раждане

Каква ще е зодията и пола на първото им дете?.


Решение:Графичното изображение на решението Вижте на фиг.4

Намираме точката в която са се намирали слънцата на родителите в момента на раждането им.

-За майката-приблизително в края на зодия телец –около 29 град. 

-За бащата –във приблизиелно 13 град. Везни

В тези точки стройме ЛКС за през Деня.

Построявяме съответните точки за Телец и Везни в ЛКС-дн.

Везни е с електрически. характер и не извършвам трансформация .

Телец е с магнитен характер и го трансформирам в електрически

.Тока е по мощен и по предпочитан фактор при преместване на материя, отколкото е магнитното поле./смисалът е такъв ,че тока може да мести малки количества дълго време ,а магнитното поле е необходимо да премести наведнъж цялата материя ,което даже при зачеването е по трудно за реализация./

Само когато съществува забрана или невъзможност за реализация по направление на токовия вектор е възможно да се премине към използване на магнитна сила за местене на материя при процеса на зачеване.

Събираме векторно токовите компоненти на майката и бащата .Получаваме направлението по което може да се появи първото им дете:Дева или Риби

Дева е момче .Пресмятането на пола ще обясня по късно.Тук задачата я решена графично.Възможно е и аналитично решение/.Аз лично използвувам една малка програмка за сумиране и завъртане на вектори,когато се съмнявам в прецизността на направено на ръка, бързо и доста приблизително скициране./


Новото начало/

Въвеждането на вектори и комплексни числа в темата води до включване на мощния апарат на висшата математика .По същество той не се различава от използваният математически инструментариум при електромагнетизма ,филтрите и бързодействието в PC/Употреба на тъй нареченото “Бързо Фурие” плюс всички закони от езотериката.Това е друго продължение и то изисква специални познания..С част от тях Ви запознахме сега.

Ако някой се интересува от хипотезата, ще разговаряме допълнително

.С векторите са възможни всички математически операции.Това разширява неимоверно палитрата от свойства на астрологичните фактори.Това е едно огромно и все още не разработено поле, чакащо своите първооткриватели.

.С представянето на тази задача изложението не е изчерпано.При проявен интерес от страна на читателите ще продължим и с други описания.

На фиг. 5 и фиг.6 са изобразени зодиакални кръгове условно приети целите за дневни и нощни с цел веднага да избирате безпогрешно ЛКС за съответната част от денонощието.


Благодаря Ви за проявеното внимание:Георги К.Петров gpetrov@nbu.bg

Костадин Г.Петров mister_kgp@abv.bg


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница