Ако Сатана не може да ограби твоята радост… …той не може да ограби и благословениета, които ти принадлежат!страница1/4
Дата23.07.2016
Размер0.76 Mb.
#2721
  1   2   3   4
Ако Сатана не може да ограби твоята радост…
той не може да ограби и благословениета,

които ти принадлежат!
Джери Савел


Ако Сатана не може да ограби твоята радост...
"Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.” (Йоан 10:10)
Радостта в Господа е нашата сила!
Сатана желае да ограби радостта ти и затова му е безразлично какви средства ще използва, за да постигне целта си и да те победи. Той ще направи всичко, за да ограби това, което ти принадлежи.

Може да се опита да отнеме автомобила, парите ти и дори живота на твой близък. Но ако успееш да запазиш радостта си, Сатана не може да те порази. Докато хвалиш Бога и се радваш, той няма никакъв шанс.

За да преодоляваш сатанинските атаки и да се наслаждаваш на изобилния живот, трябва да знаеш как работи дяволът. Ако познаваш плановете и тактиките му, не е необходимо да му отделяш цялото си внимание.

Обърни погледа си към своето наследство в Исус Христос!Ако Сатана не може да ограби твоята радост… 1

За автора: 2

Глава 1 - ...ТОЙ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОПРЕЧИ И НА БЛАГОСЛОВЕНИЯТА ТИ 2

Глава 2 - …ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПОБЕДИ 16

Глава 3 - ...ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ИЗМАМИ 28
За автора:

Джери Савел е забележителен автор, евангелизатор и библейски учител. Джери проповядва безкомпромисното слово на Бог със сила, власт и любов. Неговата непосредственост и живи примери ясно представят абсолютната власт на Божието Слово.

На двадесетгодишна възраст, както гледал изцелителното служение на Орал Робъртс по телевизията, Бог проговорил в сърцето му, като го призовал в служение. Няколко години по-късно, на 11 февруари, 1969 година, Джери приел Исус Христос като Господ и Спасител.

От този момент той е бил под светлината на Божието призвание за своя живот. Преди да навлезе в собственото си служение, Джери е бил свързан със служението на Кенет Копланд и с неговата евангелизаторска мисия.

Полето на служение на Джери Савел се простира по целите Съединени Щати, Канада, Африка, Австралия и други части на света.

Помазанието на Бога върху живота на Джери е много силно и хората масово се освобождават чрез проповядваното от него Божие Слово.
Глава 1 - ...ТОЙ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОПРЕЧИ И НА БЛАГОСЛОВЕНИЯТА ТИ

Имало ли е в живота ви случай, когато Сатана да е откраднал нещо от вас? Разбира се, ако сте имали контакт с него, непременно ви е ограбил, било то отдавна или наскоро.

В глава 10 на Евангелието от Йоан, стих 10, Исус казва:

Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби...“

Съвсем ясно е, че крадецът, за когото става дума тук, е самият Сатана. Тъй като неговото естество е измамливо, затова той краде. По природа той е крадлив.

Исус каза, че Сатана е крадец, следователно, за него не е нещо необичайно да се върти около нас, с цел да ограбва, нито пък това негово действие представлява изненада за всички ни. Сатана винаги преследва нещо определено. Той ходи след сеяча, който сее словото (Марк 4:15). Идва, за да ограби радостта ви, силата, мира, смелостта, вярата и спокойствието ви. Но това за него не е достатъчно, той желае да попречи на благословението ви от Господа.

Един от методите му е, да обезкуражава мнозина от Божия народ, чрез печал и най-различни преследвания. Ако това не произведе желания от него ефект, тогава той започва да атакува материалните ни притежания и здравето ни. Може да се докосне до колата ни, финансите ни или до тялото ни.

Затова е важно да познаваме истината за изцелението и божественото здраве.

Много хора воюват за изцеление, защото тяхното становище е, че то е някъде извън тях, и те с много усиля се опитват да го достигнат. Но истината е, че изцелението не е някъде далече от нас. Бог отдавна е предвидил да имаме изцеление. То е включено в нашето изкупление на кръста.

Божественото здраве е част от нашето наследство в Христос. Когато симптомите на болестта започнат да се появяват в телата ни, това означава, че се е появил крадецът, който се опитва да открадне здравето, което е наша собственост.

С други думи, божественото здраве не е нещо, за което трябва да воюваме, за да го получим от Бог; то е наше, само че крадецът прави опити да го отнеме от нас!

Щом като хората се мъчат да получат здраве, те никога не ще видят себе си здрави; докато не погледнат на здравето като на своя собственост, те няма да го притежават.

Нека поясня това. Когато дяволът се опитва да постави симптоми на болест или болки в моето тяло, абсолютно винаги аз отказвам да ги приема.

Не много отдавна, той се опита да постави в мен симптоми на грип. Носът и очите ми започнаха да се овлажняват. Споходиха ме кихане и болки. Не съм имал такова заболяване от 1969 г. и не желая никога да го имам. Аз съм изкупен от грипа! Веднага започнах да изповядвам Божието слово, което казва, че съм изцелен в раните на Исус. Смъмрих Сатана и се отрекох от неговите лъжливи симптоми. Не се стараех да получа нещо, което нямам; само опазих това, което беше мое притежание. Аз съм изцелен!

Тези симптоми бяха опит за заплаха от противника. Крадецът се опита да открадне нещо от моето притежание - здравето ми. Аз имам здраве и го защитавам; то е вече мое.

Нека да видим един пример: ако чужд човек се разхожда из вашата кухня, натовари хладилника ви на една количка и го извлече през вратата, какво бихте направили вие? Сигурно ще се опитате да го спрете.

Не бихте казали следното: „вероятно би било нещо прекрасно да имам хладилник. В близко бъдеще непременно ще имам такъв.“

Не, вие имате хладилник, но някой иска да ви го открадне.

Никой, който е със здрав разум, не би отворил вратата на крадеца и не би наблюдавал как той го изнася навън, казвайки: „Аз си спомням как купих този хладилник. В един от близките дни ще купя друг.“

Вместо това, домакинът ще застане пред крадеца и ще го запита по един съвсем строг начин: „Къде мислиш да откараш моя хладилник? Вдигни ръцете си от моето имущество и се махай от тук!" Той няма да се опита да получи хладилника, а ще се помъчи да го задържи, защото е негов.

Същото е и по отношение на изцелението. Аз съм изцелен. Когато симптомите идват, аз се съпротивлявам и казвам на дявола: „Махай се веднага от тук! В Името на Исус Христос, напусни ме веднага! Ти няма да ме ограбиш. Аз съм изцелен и ти не ще можеш да откраднеш здравето ми! Изчезвай веднага!

Научих се да правя това и в случаите, когато финансите ми са недостатъчни. Ставало ли е някога при вас следното: Бог ви подарява сто долара, с които да платите някаква сметка, но след като ги получите, колата ви се поврежда? Тогава давате тези сто долара, за да заплатите ремонта, а сметката остава неизплатена.

Знаете ли защо се случва така? Защото дяволът се опитва да ви открадне парите. Той е крадец. Както казва Исус, той идва, за да открадне, да заколи и да погуби. Ако е крадец, то тогава не е чудно, че прави опити да открадне нещо от вас.

В настоящата книга, аз не искам да драматизирам опитите за кражба. Посланието, което искам да споделя с вас не е негативно, а е позитивно. Единствената причина, поради която споменах за сатанинските кражби, е нуждата да разберем неговите измамнически похвати, така че да ги разпознаваме още в зародиша им и да не му позволяваме да ни държи далече от победата и успеха.

За да побеждавате дявола и да живеете един живот на изобилие, необходимо е да знаете как действа той. Апостол Павел казва:

Да не би Сатана да използва случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.“ (II Коринтяни 2:11)

Сатана използва случая да ограби онези, които не знаят неговите замисли. Ако сме бдителни по отношение на неговите методи, тогава не е нужно да ги драматизираме. Нека вниманието ни бъде насочено към победата, която е в Исус Христос.
Сатана краде словото
Евреи 10:32-39:

32 „Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,

33 кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.

34 Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаехте, че вие си имате по-добър и траен имот.

35 И тъй, не напущайте увереността си, която има голяма награда.

36 Защото ви е нужно издържане, та като извършите Божията воля, да получите обещаното.

37 „Защото още твърде малко време и ще дойде Тоя, който има да дойде, и не ще да се забави.

38 А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми.“

39 Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им.“
Погледнете още веднъж стих 32:

Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания.“

Когато приемете Словото, вие се просветявате. в Псалм 119:130, ние четем:

Изясняването на Твоето слово просвещава...“

Когато Словото навлезе в сърцето ви, то дава светлина и вие се просвещавате.

Но забелязвате ли, че веднага след като приемете Словото, започва духовната война? Някои са ми казвали: „Всичко при мен беше наред, преди да се обърна и да приема Словото.“

Не, не всичко е било в ред. Те само са си мислили така.

А забелязали ли сте, че веднага, след приемане на Словото с вяра, то става посято семе в сърцето ви? Спомняте ли си какво каза Исус в Марк 4:15? Той обясни, че веднъж посято в човешките сърца, Словото дава повод на Сатана незабавно да дойде и да го ограби. Той е крадец, той отнема много неща. Когато Словото се посее, той идва и го ограбва.Авторът на Посланието към евреите напомня, че след като са били просветлени (чрез Словото), те са претърпели голяма борба и страдание. В Марк 4:17, Исус говори за тези, които „нямат корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват“.

Защо се явяват скърби и преследвания? За да бъде ограбено Словото!

Сатана върви непосредствено след това Слово, когато вие го приемете. Вие не сте опасни за Сатана, преди то да е влязло в сърцата ви. веднага след това опасността е налице. Защо? Защото Словото на Бога е силата на Бога. Апостол Павел казва:

Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение..." (Римляни 1:16).Когато приемете Божието Слово в сърцата си, вие приемате Божията сила във вашия живот. То е силата Божия, която препречва пътя на сатанинските действия, а Сатана е достатъчно хитър, за да разбира това.

Знаете ли, че преди да повярвам, дяволът не ме смущаваше много? Той контролираше живота ми, но не се притесняваше за това, че бих могъл да получа божествено изцеление, или че бих могъл да проговоря на чужди езици, тъй като тези неща бяха тогава съвсем чужди за мен.

Преди да разбера какво казва Божието Слово по отношение на просперитета, моето мислене беше следното: „Ти спечели малко; ти загуби малко. Каквото ще да става. Ако си смазан, смазан ще си останеш; ако ли не, ще прогресираш. Богатият става по-богат, а бедният - по-беден.“

Но един ден открих какво се казва В III Йоан 2:

Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. “

В деня, когато прочетох това, светлината навлезе в моята вътрешност. Бях напълно осветлен. Открих, че Божията воля е да благоуспявам. И така, аз се приготвих за благоуспяване. По това време моите финанси бяха жестоко атакувани, както никога преди. Всичко, което можах да направя, бе да намеря един стих!

Когато го намерих, аз открих правото си да преуспявам, но какво се случи? Колата ми сериозно се повреди! Тя беше стара и бях изминал с нея над 100 000 мили. Беше напълно разбита. Преди да навляза в служението, бях автомонтьор. Никога не съм имал собствена кола, която да не е била пред разпадане. Всичките коли, които съм притежавал, са били абсолютно разбити и аз съм ги поправял.

Първата от тях ми бе дадена от моя баща. Тя беше модел 1929 г., разбита при катастрофа и отново възстановена. След това имах автомобили модел 1932 г. и 1949 г., и т.н. Всички бяха разбити и напълно повредени.

Когато завърших висшето си образование, никак не исках да стана счетоводител, нито бизнесмен, нито юрист. Желанието ми беше да бъда автомонтьор. Насочих целия си живот към автомобила. Това беше моята кариера.

Обичам бързите коли. Обаче когато се оженихме с Каролин, аз имах една Вехтория, модел 1955 г., с едвам закърпен двигател. Каролин трябваше да шофира тази кола, след като се беше учила да управлява автомобил с добър шестцилиндров двигател. Понякога изведнъж колата отказваше да върви и съпругата ми оставаше безпомощна на пътя. Гледаше мотора и нямаше представа как да отстрани повредата. Накрая се принуди да носи със себе си чук и при всеки отказ удряше с чука по двигателя. Какво друго би могла да направи?

Когато напуснах автомобилния бизнес през 1969г. и започнах да се приготвям за бъдещето си служение, аз карах един Олдсмобил 98, - модел 1964 г., който беше същинска бракма. Платих 187,50 долара за неговото възстановяване. От външния му Вид не можеше да се познае, че е бил съвсем разнебитен преди това, въпреки че беше изминал над 100 000 мили, когато го купих. Съединителят преплъзваше, а двигателят беше напълно амортизиран. Но външно, колата беше хубава!

След всичко това, една нощ разбрах, че като Божие чедо, аз имам право на материален успех. Когато открих тази истина със сърцето си, Каролин и аз се хванахме за ръце и се молихме за такова изобилие. Молихме се така: „Отче, в името на Исус, Твоето слово казва, че желаеш да имаме успех. То казва, че Ти отваряш ръката Си и отговаряш на всяко желание, относно жизнено важни неща, като задоволяваш нуждите ни. Ние се нуждаем от по-хубав автомобил, вярваме, че го получаваме.“ Веднага след тази молитва, нашата вяра беше изпитана. Един човек, при когото бях работил, ме помоли по телефона да отида и да го видя. Тръгнах с колата си към фирмата му. Когато споделях с него моето свидетелство за вярата си в Исус, си спомних разговора между Павел и Агрипа:

...без малко ме убеждаваш да стана християнин...“ (Деяния 26:28).

Същото стана и с този човек! Въпреки, че моето свидетелство го впечатли, той не беше готов да предаде живота си на Исус. Но се радваше за всички добри неща, които Бог направи за мен.

Когато напуснахме офиса му, той ме последва до моята кола и аз седнах в нея, като продължавах да му разказвам за изобилния живот в Исус Христос. Тогава запалих колата и тръгнах на заден ход. Преди да навляза в пътя, тя се взриви и започна да гори! Какво чудесно свидетелство за изобилния живот!

Сатана веднага дойде, за да открадне Словото. Моята първа мисъл сигурно се хареса на дявола: „Тази материя не действа! Ако бях Орал Робъртс, може би положението щеше да бъде съвсем друго, но аз съм Джери Савел. Също така не съм и Кенет Копланд.“

Точно когато размишлявах за моето призвание, колата ми се взриви. Защо? Единственото нещо, което направих е, че открих пътя за успех. Може би Сатана е помислил, че взривява „Божията огнена колесница“, вместо моята кола. Да, по този начин, той се опита да ме постави извън всяка човешка възможност. Колата ми беше откарана за отпадъци и бях принуден да вървя пеш.

Как бихте постъпили вие при такава ситуация? Исках да взема Библията и да я хвърля през прозореца - заедно с всички магнетофонни записи на Кенет Копланд - и да се върна към предишния си живот, да чукам тенекиите на колите, да пия бира, да пуша цигари, да се приготвям за ада!

Но в този момент си помислих следното: „Почакай една минута. Нещо непременно си пропуснал.“ Намерих Евангелието от Марк 4 глава, където се казва, че Сатана идва веднага и открадва Словото. Открих, че напаст или гонения възникват поради Словото (стих 17).

Отначало си помислих, че Сатана има нещо лично срещу мен. Но това не е истина. Той не се интересува нито от теб, нито от мен. Той мрази и преследва Словото, понеже се страхува от него.

Спомних си за едно изявление, което Кенет Копланд беше направил преди години. Той каза: „Дяволът не го е грижа дали живееш или умираш. За него дори е много по-добре да умреш и да отидеш на небето. В такъв случай ти си вън от неговия път.“

Това е правилно. Когато отидете на небето, вие вече не сте заплаха за него. Той се страхува от вас тук, на земята, когато със Словото в сърцата си смущавате неговите планове.

Винаги досега сте си представяли, че дяволът се върти около вас и ви нанася удари. Той е сериозен опонент и идва, за да открадне, да заколи и да погуби; но време е вече тялото Христово да започне да му нанася удари! Време е да се изправим и да заемем подобаващото ни се място. Време е да решим в сърцата си, че дяволът не идва да открадне Словото, а само ни заплашва с това, и да застанем на такава позиция, че ние да сме заплаха за него.

От личен опит знам, как Сатана идва, за да ограби Словото, как се опитва да го открадне от сърцето. Но научих, че поради това Слово, възникват напаст и гонение. Открих, че съм получил откровение от Бога и че това откровение ме прави опасен за Сатана. Затова идва веднага да ме атакува и да направи нещо, с което да ми навреди финансово, така че да се върна отново на старото си мислене: „Това Слово не действа!“

Неговата цел беше да захвърля Библията през прозореца. Неговото внушение беше отново да стана „нормален“ християнин; да не бъда фанатик във вярата си.
Заради Словото
Нека да погледнем към това, което Павел казва:

Откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания."

Той иска да ни каже, че тези страдания идват поради Словото. След като сте получили откровение от Божието Слово, битката е пред вас. Вие сте във война. Като казвам това, не искам да ви заплашвам. Не искам да наблягам на този факт толкова, че от страх да се чудите какво да правите, когато напастите дойдат. Просто ви предупреждавам, че имате един неприятел, който ще се опитва да ви опонира.

Бог казва в Словото Си, че Неговият народ погива поради липса на знание (Осия 4:6). Ако не знаете как действа дяволът, тогава ще обвинявате Бога за всички поражения, които той ви нанася. Трябва да знаете, че не Бог ви изпраща поражения (както говорят някои), за да ви научи на нещо. Бог не поврежда колите ви, нито поразява семействата ви с болести, с цел да ви даде урок.

Когато през 1969 година, по време на катастрофа, малката ми дъщеря загуби един пръст от ръката си, вярващите ми казваха, че Бог иска да ме научи на нещо. Но аз не служа на някакъв Бог, който реже пръсти на бебета, с цел да ни даде урок. Ако Той желаеше да ме научи, защо не отряза моя пръст? Някога аз служех на такъв бог - дявола - но вече съм свободен от неговата сила. Сега служа на друг Бог, Който е любов. Моят Бог е Освободител, а не разрушител.

Някои ме питат: „Вие не вярвате ли в Божия гняв?“ Разбира се, че вярвам! Но никога няма да го изпитам, защото съм Негово дете. Ако ти също си Божие дете, няма да изпиташ гнева Му, защото той е запазен за Неговите врагове, а не за децата Му.


Публичен спектакъл
Евреи 10:32-33:

32 „Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,

33 кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.“
Били ли сте някога „опозорявани с хули и оскърбления“? От съвременните преводачи на Новия Завет, това е преведено като „публичен спектакъл“.

След като решихте да живеете според Божието Слово, не сте ли ставали участници в такъв „спектакъл“? Като че ли се намирате в центъра и всички гледат само вас.

Много често жените се опитват да използват Словото срещу съпрузите си. А мъжът стои безучастно и си мисли: „Сега ще видим какво ще стане! Ще видим дали може с вяра да получи нов хладилник.“ По този начин той слага съпругата си и Божието Слово на изпитание.

Преди да позная Бога, съпругата ми Каролин ме молеше да отида с нея на църква. Аз не обичах да посещавам църкви и да слушам пастори. Това въобще не ме интересуваше!

Когато Кенет Копланд дойде в града ни за провеждане на семинар, Каролин отново ме помоли да отида с нея. „Джери, моля те, ела! Този човек съвсем не е като другите.“

„Каролин, ти ми казваше същото за последните 17 проповедници и по този начин ме излъга 17 пъти.! Не желая да слушам този Копланд.“

И така, тя ходеше сама на тези събрания. Когато се връщаше, аз забелязвах в нея промяна, но не исках да й кажа. Тя повтаряше отново: „Джери, моля те, ела на едно събрание, за да видиш дали ще ти хареса.“

„Каролин, още миналия път разбрах. Ти си казала нещо на проповедника и той ме повика пред публиката, за да ми каже нещо, което не желая да слушам.“

Тя ми отговори: „Никога не съм казвала нищо на проповедниците за тебе!“

„Казвала си. Как е възможно те да знаят някои неща за мен?“ (По онова време нямах представа за дарбите на Духа и не повярвах на Каролин.)

Всеки път, когато отивах на служба, се повтаряше едно и също нещо. Като че ли се пържех в горещ тиган. Когато проповедникът свършваше проповедта си, той ме извеждаше пред събранието и ми казваше същите неща, които ми казваха и предишните: „Ти ще проповядваш!“

Бях убеден, че Каролин им казваше нещо предварително. С гняв напусках събранието и си казвах: „Никога повече няма да дойда тук. Всички са луди. Аз няма да проповядвам, нито кракът ми ще стъпи в някоя църква!“

Но по време на събранията на Копланд, моята съпруга се промени напълно. Аз усещах, че нещо става с нея. Беше приела Словото и беше освободена от всяко сатанинско влияние. Тя ме помоли още веднъж: „Джери, тази служба е последна, моля те, ела с мен.“ Накрая се съгласих и отидох с нея.

Седнах на последния ред. Нямах намерение да слушам думите на този младеж. Но този път моята съпруга действително ми беше казала истината. Кенет Копланд не беше като останалите проповедници, които бях слушал. Никога не бях виждал друг като него. Най-напред си помислих, че поне знае много.

Още в началото бях шокиран. След изпълнението на хора имаше общи песни, за които Кенет Копланд каза: „Всички песни, които изпяхте сега, бяха пълни с неверие.“

Помислих си: „Как може да говори такива неща?“ Но беше абсолютно прав.

След това продължи: „Къде е брат Херб?“

Някой отговори: „Той е вкъщи.“

Копланд се учуди: „Вкъщи? Помолих тази вечер той да бъде тук! Бог ще го изцели. Отидете и го доведете.“

Трима мъже скочиха и напуснаха залата. Тогава Копланд моли присъстващите да отворят своите Библии и започна да проповядва.

Той успя да привлече вниманието ми. Въпреки че нямах намерение да го слушам, аз бях завладян. Питах се, какво ще направи този човек с мен.

Темата на проповедта беше: „Словото на вяра“, Никога няма да я забравя. Той говори как Давид вярваше в завета с Бога и как уби Голиат. Беше стигнал точно до момента на обезглавяването, когато тримата мъже влязоха, като носеха един младеж на ръце. Поставиха го три редици пред мен и аз можах да видя, че е напълно парализиран.

Веднага брат Копланд скочи от платформата и дотича до момчето, посочи с пръст към него и каза: „Нечисти душе, излез от него в името на Исус!“

Тогава го хвана за ръката, измъкна го от стола и започна да тича с него около църквата. Човекът бягаше по-силно от Копланд, измъкна ръката си от неговата и го изпревари!

Няма нужда да казвам, че от този ден нататък интересът ми към Кенет Копланд се увеличи. Това, което най-много ме впечатли, беше неговата искреност и смелост. За първи път в моя живот виждах проповедник, който не парадира, че е християнин. Той не само знаеше повече от всички други, но беше убеден в това, което вярва и действаше смело с вярата си.

Неговата проповед промени моя живот. Една сутрин в три часа, аз направих Исус Христос Господ на живота ми, бях изпълнен със Святия Дух и приех призванието да бъда Негов служител.

Реших да изучавам Словото и тогава дяволът започна да скача върху мен от всеки ъгъл. Почувствах се като герой от „публичен спектакъл“ - всички, които се бяха молили за мен, отстъпиха назад, като мислеха, че ще пропадна.

Как бихте се чувствали в подобен случай? Вашите най- близки приятели, с някои от които сте израснали заедно в Господа, да отстъпят назад, мислейки: „Когато той не получи колата, за която имаше вяра, това не означава ли, че Словото не може да действа?“

Сатана никога не играе честно. Павел казва, че „сме опозорявани с хули и оскърбления“ - станали сме герои от един публичен спектакъл.
Словото произвежда радост
Евреи 10:34:

„Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си...“


...радостно посрещахте разграбването на имота си.“ Това е фразата, която Бог използва, за да привлече вниманието ми върху тази тема. Току-що бяхме приключили годишното събрание на борда на директорите на нашата организация. всички бяха дошли от различни краища на САЩ, за да бъдем заедно в края на седмицата, да обсъдим проблемите в служението и да се молим заедно. Прекарахме прекрасно време с Господа.

След като свърших всичко, бях буден до късно през нощта. Около един часа след полунощ, както размишлявах върху Словото, започнах да чета горния пасаж. Изведнъж тази фраза плени вниманието ми: „Радостно посрещахте разграбването на имота си...“ Мислех си: „Господи, искаш да кажеш, че тези хора действително са изпитали радост от разграбването на техния имот? О, това е невероятно!“

Думата „разграбвам“ означава още „конфискувам“, „пленявам“. Можете ли да си представите човек да изпитва радост, когато губи имота си в ръцете на дявола? Както изучавах този стих, Духът на Бога започна да върви заедно с моя ум през Писанието. След малко бях напълно буден, така че не бях в състояние да отида и да си легна. Бог започна да ме поучава как да възвърна притежанието си и всички неща, които Сатана беше откраднал от мен.

Господ ми каза следното: „Синко, когато приемеш дадено слово, Сатана идва веднага, за да го открадне. Разбираш ли какво произвежда Словото?“

То произвежда много неща. В Йоан 15:7, Исус говори за силата на молитвата. Той казва:

Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“

Това са добри новини, нали? Ако Словото на Бога пребъдва във вас и вие пребъдвате в Него, можете да поискате каквото пожелаете, и ще ви бъде дадено от небесния Отец. Исус продължава да говори как се прославя Бог, когато принасяме много плод (стих 8). Последното нещо, което Той казва е следното:

Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна“ (стих 11).

Господ ми каза: „Когато Аз говоря, Моите думи произвеждат радост. Моето Слово е добрата новина, а добрата новина винаги произвежда радост."

Добра новина е да знаеш, ме можеш да поискаш от Отец всичко и Той ще ти го даде, ако пребъдваш в Него, и Словото Му пребъдва в теб.

В Йоан 16:24, Исус говори на учениците Си следното.- “До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“

С други думи, Той казва: „Вие повече не се нуждаете от посредник между вас и Бог. Вие можете да заставате пред Бога точно така, както и Аз. Моето име има голямо значение пред Отец, затова винаги, когато се молите в Моето име, ще ви се дава, за да бъде радостта ви пълна.“

Исус ни уверява, че Словото произвежда радост. Когато открих, че съм изцелен в раните на Исус, аз много се зарадвах. Когато научих, че имам право на успех, също изпитах голяма радост. След като разбрах, че ако давам редовно десятъка си, Бог ще отвори небето и ще ме залее с благословенията Си, започнах да преливам от радост. Божието Слово винаги произвежда радост!

Исус каза, че когато дяволът дойде, за да открадне Словото, неговата цел е да открадне и радостта ви. Ако това Слово е във вас и то произвежда радост, Сатана може да ограби радостта ви само тогава, когато открадне Словото.

Когато нещата в живота вървят добре, никак не е трудно да бъдете радостни. В една атмосфера, където присъстват Божието помазание, Божият мир и свободата на Святия Дух, не е проблем да се покланяте на Господа. Но когато кризата дойде, когато нещата се объркат и всичко започне да се движи противно на Словото, тогава съществува опасност радостта да бъде ограбена от вас. Това става, когато дойдат изпитанията. Вярата не се изпитва в църквата, а в живота!

Ето защо Господ ми напомни следния факт: „Синко, ако Сатана не може да ограби твоята радост, той не е в състояние да отнеме онова, което ти принадлежи - благословенията ти.“


Сатана иска да ограби радостта ви
Забележете отново какво казва Павел за евреите: когато Сатана откраднал имота им, те посрещнали това с радост. Важното нещо, на което трябва да обърнем внимание, не е откраднатото от Сатана, а тяхното поведение при тази кражба.

Естеството на Сатана е крадливо. Той прави опити да открадне Словото от сърцата ви. Ще се опита да открадне и финансите ви, здравето, децата и всичко друго, което успее; ще се опита да ви обезкуражи, да направи така, че всичко да ви стане безразлично и да ви повали. Но той не е в състояние да ограби радостта ви и напълно да ви победи. Може да ви лиши от цялата ви материална собственост, но не може да отнеме радостта, която е в сърцата ви, и да ви погуби!

Той не е в състояние да порази един вярващ, изпълнен с радост. Библията казва:

...защото да се радвате в Господа, е вашата сила“ (Неемия 8:10).

Дори Сатана да ви отнеме всяко материално благословение, всяко земно притежание, вие имате радостта в Господа вътре във вас и тази радост ще ви укрепи.

Ако Сатана не може да ограби радостта ви, той не е в състояние да задържи откраднатото, а е принуден да ви го върне обратно!

Искам да ви покажа как действат тези неща, като цитирам Словото за доказателство. След това ще ви споделя и собствени опитности.

В 1 Солунци 1:6, ние четем:

И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби, приехте Словото с радост, която е от Святия Дух.“

Забележете тези думи: Всред много скърби, приехте Словото с радост, която е от Святия Дух.“ Първо идва Словото, на второ място - скърбите и едва тогава радостта!

Вярващите в Солун бяха приели Словото с радост. Веднага дяволът дойде, за да го открадне, но неговите опити доведоха до по-голяма радост. Той можеше да открадне техните материални притежания, но не беше в състояние да ограби радостта - а без тази радост, той не може да задържи откраднатите блага.

Апостол Павел казва в посланието си до Тимотей да воюва с доброто войнстване на вярата (1 Тимотей 6:12). Въпреки че дяволът може по най изкусния начин да се опитва да открадне всичко, каквото имате, докато радостта е в сърцата ви, вие ще бъдете способни да воювате с доброто войнстване на вярата. Много християни се отчайват, след като се появят първите симптоми на липси в живота им, и са готови да изгубят радостта си.

Те казват сутрин: „Аз имам победа!" Но когато претърпят някаква загуба, са готови да кажат вечерта: „Аз изгубих победата!“ Такива хора сутрин са на планината, а вечер в долината! Когато откриеш вярващи, които са радостни, независимо от обстоятелствата около тях, открил си победители над Сатана. вярващ, който винаги има радост в сърцето си, не може да бъде атакуван.

Нека си припомним какво казва Яков в своето послание, 1:2: "Считайте го за голяма радост , братя мои, когато падате в разни изпитни. “

Когато по-рано четях този стих, мислех, че има някаква грешка в превода. Бог не може да ни казва да се радваме, когато Сатана ни изкушава. Мислех си: „Господи, сигурно Ти не желаеш, нито очакваш от мен да се радвам, затова че дяволът взриви моята кола!“

Тогава Той ми отговори: „Не, не съм казвал да бъдеш толкова глупав, че да благодариш за изпитанията. Искам да ти кажа да не позволяваш на никого да открадне твоята радост. Сине мой, ти си в сражение, но докато имаш радост, ти си непобедим."

Сега искам да споделя с вас някои неща, които Господ сподели с мен. Сатана силно желае да ви постави на изпитание и да ви направи герои на публичен спектакъл, затова че сте решили да застанете твърдо върху Божието Слово. Неговият план е да ви причини толкова много проблеми, че да се откажете от всичко. Тъй като по естество той е крадец, може да си послужи и с крайна мярка, като открадне материалните ви блага, така че да ви обезсърчи напълно. Но дори и да вземе парите ви или друга ваша собственост, вие сте все още победители, щом като имате Словото в сърцето си.

Когато вярвате, че обстоятелствата не могат да променят Божието Слово, и застанете твърдо върху Словото, тогава обстоятелствата трябва да се променят, защото Божието Слово никога не се променя! Независимо от това, какво се случва в живота ви, Словото не се променя. След като го имате в сърцата си, вие имате радостта - а тази радост е в състояние да възвърне изобилно всичко изгубено!

Вие не можете едновременно да сте обезсърчени и да слабите Бога. Вие не можете да жертвате радост - да дадете жертва на радост, жертва на хваление, жертва на благодарност, и в същото време да сте обезкуражени. Може да бъдете обезсърчени, но след като започнете да принасяте жертва на радост, тя вече не е жертва. Тя става акт на волята.

Сатана преследва вашата радост и не го е грижа каква тактика ще приложи, за да ви я отнеме. Ако никога преди не сте разбрали това, научете го сега: Сатана иска вашата радост! Много просто. Словото произвежда радост. Ако той успее да открадне Словото от сърцата ви, той спира притока на радост в тях. След като направи това, той става притежател на всичко, което имате. Ако може да плени радостта ви, победата е вече негова.

Но Исус каза: „И радостта ви никой няма да ви отнеме“ (Йоан 16:22). Ако човек не може да направи това, не може и дяволът освен, ако му позволите. Вместо да се предавате, когато Сатана се опитва да плячкоса вашите блага, издигнете глас на радост.
Издигнете глас на радост
Бог е обещал да направи нещо за народа Си, ако той не позволява на никого да отнеме радостта му. Може би сте вярвали, че Бог ще ви подари нова кола и само няколко седмици, след като сте я получили, някой я удря така, че тя става само за отпадъци. Или сте си купили нов костюм и дрехи, с които не изкарвате дори и една отпуска, защото ги открадват от стаята ви в хотела.

Когато се случват такива неща, каква е вашата реакция? Обезсърчавате ли се от това? Питате ли се защо Бог ви дава някои неща, само за да бъдат откраднати след кратко време? Не, Той не е причината за това! Сатана е крадецът! Него не го е грижа за последствията, след като ви ограби.

Преди известно време имах нужда от определена сума пари и вярвах, че Бог ще ми ги подари. Но веднага след като получих парите, се случи нещо. Хладилникът отказа да работи, колата ми се повреди, случиха се и някои непредвидени неща. Преди да получа парите, аз имах цел за тях, но тези неочаквани ситуации ги погълнаха. Бях сполетян от непрекъсната липса на средства! Дяволът крадеше от нас, като се опитваше да ни сплаши и тормози; не ни оставяше на спокойствие.

Такива смущения могат да ни обезсърчат и да ни накарат да изгубим радостта си. Но, приятели, искам да ви кажа още веднъж: Ако Сатана не може да ограби радостта ви, той не е в състояние да ви победи. Не само това, вие ще си възвърнете всичко, което той е откраднал от вас!

Вместо да се отказвате и да стигате до обезсърчение, вие трябва да изразите своята радост. Знаете ли, че тази радост има глас? Нека да погледнем в Еремия 33:11:

Глас на радост и на веселие. Глас на младоженец и на невяста, глас на ония, които казват: Хвалете Господа на Силите, Защото Господ е благ, защото Неговата милост е до века. И глас на ония, които принасят благодарствени приноси в дома Господен, защото ще върна пленниците, взети от тая земя, както са били по-напред, казва Господ. “

Според „Новия американски превод на Библията“ е казано: „Аз ще върна имотите, иззети от тази земя и ще ги възстановя както са били по-напред, казва Господ“.

Знаете ли кои са „пленниците“, Взети от тази земя? Вашите притежания - Вашите блага. С други думи, Бог казва: „Посрещайте с радост разграбването на благата ви, защото Аз ще Ви ги Върна изобилно!“

Сатана откраднал от онези хора нещо, което е било тяхно - земята им, благата им, собствеността им - и въпреки това, те продължили да бъдат радостни. Те не позволили да им бъде ограбена радостта. Бог казва, че ако хората издигнат глас на радост и не позволят на Сатана да я ограби от тях, Той ще възвърне плененото от страната им, също така и собствеността им.

Щом като радостта още излиза от устните ви, Бог обещава да ви върне обратно откраднатите блага! Ето, това са добри новини!


Седмократно възвръщане
Това не е всичко, което Бог ми каза, а само част от него. Той продължи: „Синко, ако дяволът не може да ограби радостта ти, той не е в състояние да задържи онова, което ти принадлежи. Ако не може да отнеме твоята радост, не може да задържи благата ти. Аз ще ти ги върна обратно. Според Моето Слово, ти ще ги получиш седмократно!“

Когато дяволът започне да плаща седмократно това, което е задигнал, той ще бъде принуден да не краде повече. Притчи 6:30-31, потвърждава това:

Дори крадецът не се пропуска ненаказан, даже ако краде да насити душата си, когато е гладен;

и ако се хване, той трябва да възвърне седмократно, трябва да даде целия имот на къщата си.“

Бог иска да живеем в изобилие. Той желае да бъдем благословени във всички области - стократно възвръщане на всичко, което сме дали за Него и седмократно връщане на всичко, което дяволът е откраднал от нас. Не знам как стоят нещата при вас, но за мен това е голяма радост!

Бог казва: „Ако крадецът бъде хванат...“ Ако го хванете да краде от вас, той е длъжен да възстанови седмократно откраднатото и целия имот на къщата си.

Искам да ви кажа, че аз хванах крадеца! Вече зная кой е и какво представлява той!

Аз вярвам в стократния плод на моето даване за благовестието. Аз вярвам, че небето ще бъде отворено за мен, защото давам редовно десятъка си. Също така вярвам, че ще ми се възвърне седмократно всичко, което дяволът ще открадне от мен. В такива случаи назовавам всички неща, които Сатана ми е ограбил. Казвам му: „Дяволе, ти си крадец и си откраднал много неща от мен. Сега, върни ми ги обратно и то седмократно!“ И той започва да ми ги връща.

Не мислете, че свидетелството, което искам да ви разкажа, е за моя слава и хвалба. То е резултат от живото Слово на Бога и от Неговата изключителна вярност. Едно нещо е да проповядваш, а съвсем друго е да живееш това, което проповядваш и да проповядваш това, което живееш.

Веднъж дяволът ми открадна три хиляди долара. Ето как стана това. Купихме си къща, която беше построена Върху един акър земя. Това беше старо имение с около тридесет дървета. Каролина имаше голямо желание за такова старо жилище, което да поднови. И така, ние продадохме нашия нов дом и купихме това чудесно място, което някога е било много красиво. Имаше езеро за риби, фонтани и обширна земя. Но възстановяването изискваше много средства.

Дърветата и храстите не бяха преглеждани и подрязвани много време. Освен това открихме, че дърветата бяха вече на умиране. Тъй като те бяха главното основание, за да купим това място, повикахме специалист, който да открие причината за изсъхването им.

Човекът огледа дърветата и каза на Каролин, че пет вида насекоми причиняват вредата. Помолихме го да ни каже колко ще струва почистването и той посочи сумата 500 долара. И така, Каролин се съгласи.

След като свършил с почистването, той казал на Каролин: „Нужно е тези дървета да се подкастрят. Много време към тях не са проявявани грижи.“

Когато тя го, попитала колко ще струва това, той отговорил, че цялата работа ще бъде за около 5000 долара. След като научих по-късно за това, аз се противопоставих: „Има други неща, които трябва да направим, преди да похарчим 5000 долара за дърветата.“ Трябваше да подновим цялата къща, да сменим килимите, пердетата и т.н. Не мислех, че е целесъобразно точно тогава да изразходим тези пари за дърветата. Освен това, нямахме достатъчно средства.

Отхвърлихме предложението на човека, като го уверихме, че по-късно, когато имаме възможност, отново ще се обърнем към него.

Скоро след това аз, Каролин и дъщерите ни трябваше да пътуваме за едно събрание във Флорида. Когато се върнахме, намерихме няколко камиона, паркирани пред нашата къща. Следващият ден, когато се върнах от офиса, видях няколко мъже да се катерят по дърветата и да режат дебелите клони. Човекът, когото вече познавах, държеше в ръка ножица за подрязване и ръководеше цялата акция.

Аз отидох до него и попитах: „Какво правите?“

„Подрязваме дърветата ви."

„Кой ви нареди да правите това?“

„Мисля, че това е по ваше желание."

Отговорих: „Ясно ви казах, че не желая това, поне за сега.“

„Мисля, че се уговорихме.“

„Не, ние направихме договор за първата операция, но не и за подрязването на дърветата. Моля, погрижете се вашите момчета да напуснат мястото ми.“

Мъжът ми отговори: „Работата, която досега сме извършили, струва 3000 долара, и вие ми ги дължите.“

„Не, нищо не ви дължа! Не съм ви канил да работите в моя двор и вие много добре знаете това.“

Чувствах, че още малко и щях да изгубя радостта и самообладанието си. (Имах силен подтик да избърша грях и по- късно да получа прощение.)

Първата ми реакция беше следната: Няма да платя 3000 долара и ще повикам адвоката си. Знаех, че той няма да позволи да дам тези пари. Ако се стигне до съд, щях да спечеля делото, защото не бях подписвал никакъв договор с този човек. Правото беше на моя страна и аз знаех това.

Но Веднага си припомних един цитат от Словото: „...ходете в любов...“ (Ефесяни 5:2). Ясно чух следния въпрос: „Какво би направил Исус в такава ситуация?“ Представих си Го с бич в ръка да прекатурва масите в храма и да гони среброменителите от там (Йоан 2:15). Помислих си: „Къде е моят бич?“ Бях готов да набия този натрапник.

„Не“ - каза ми Господ, - „тази ситуация е по-различна.“

„Но, Господи - протестирах аз, - защо трябва да ходя в любов, когато не съм виновен в този случай? Той трябва да ходи в любов.“

Господ ми отговори: „Той не знае нищо за любовта.“

„Тогава моля те, обясни ми, Господи, какво значи да ходя в любов в моята ситуация.“

„Плати сумата, която дължиш.“

„Но, Господи, аз нямам тези 3000 долара.“

„Аз не те питам дали имаш тези пари. Казах ти само да му платиш.“

„Но, Господи, аз съм предвидил средствата за друга цел.“

„Плати му. Любовта никога не отпада. Аз ще ти върна обратно тези пари.“

Честно да си призная, нямах желание да направя това. Исках да се боря. Но когато се върнах вкъщи и заговорих Каролин по този въпрос, аз я попитах: „Какво мислиш, че трябва да направим?“

„Бог ми каза, че трябва да ходим в любов.“

„И на теб?!... Добре, тогава ето чековата книжка“

Вашето заключение, може би е, че в моя начин на мислене има съвсем малко любов. Понякога ние трябва да ходим в любов, но с вяра.

С голямо неудоволствие подписах чека. Тогава Господ ме попита: „Сигурно искаш сумата да се върне обратно при теб, нали?“

„Да!“ - отговорих аз.

„В такъв случай, трябва да промениш отношението си.

Преглътнах. Заедно с Каролин се хванахме за ръце и се помолихме: „Отче, в името на Исус, ние ще ходим в любов. Ще платим на човека 3000 долара.“

Тогава Господ ми припомни, че крадецът трябва да върне всичко седмократно. Той каза: „Сатана е откраднал тези пари от вас, но любовта никога не пропада. Не му позволявайте да открадне радостта ви сега. Трябва да настоявате и да изисквате седмократно възвръщане на сумата.“

И така, аз дадох с радост тези 3000 долара.

По-късно, когато пътувах с колата си към офиса, казах на дявола: „Ти трябва да ми върнеш парите седмократно, в името на Исус!“

Трябваше често да му казвам: „Дяволе, ти ще ми върнеш парите седмократно." Но аз забравих това.

Една сутрин Господ ми припомни за светиите, които с радост посрещали разграбването на имота си. Изведнъж се сетих за моя случай и казах: „Дяволе, сигурно си спомняш, че открадна от мен 3000 долара във връзка с подрязването на дърветата? В името на Исус аз искам от теб да ми върнеш сумата седмократно! Ти не можа да откраднеш радостта ми, следователно не можеш да попречиш на благословенията ми!“

След няколко дни, както си почивах у дома, телефонът иззвъня. Беше един човек, когото бях срещнал преди две седмици. Той ми каза: „Бог говори на съпругата ми и на мен, и ни възложи нещо. Аз ще дойда със самолет до Форт Уорт, за да се покоря на Господа. Ще ми бъде приятно да ви поканя на закуска.“

Следващата сутрин посрещнах този човек на аерогарата и отидохме да закусим заедно. Докато разговаряхме, той ми каза: „Бог ми говори за 3000 долара, които дяволът е откраднал от вас. Той възложи на мен и на моята съпруга да ви върнем седмократно тези пари.“

След това ми подаде един плик. В него имаше 21 000 долара В брой! Повечето от парите, които получаваме, ние влагаме в нашето служение, а за себе си задържаме необходимото за преживяване. Но мъжът подчерта: „Тези средства няма да използвате в служението си. Бог иска те да бъдат лично за вас и за съпругата ви. Дяволът е откраднал от вас 3000 долара и следователно тези пари трябва да бъдат върнати седмократно. Употребете ги, както намерите за добре.“

След това той допълни: „Може би ще ги вложите за ремонта на къщата ви.“ Ние вярвахме, че Господ ще ни върне парите точно за тази цел.

Оттогава винаги обясняваме на дяволът, че трябва да ни върне седмократно всичко, което ни е откраднал!

Ако Сатана не може да ограби радостта ви, не може да попречи на благословенията ви. Вярвате ли това? Ако вярвате, време е да застанете твърдо и да възвърнете благословенията си. Дяволът се опитва да открадне вашите финанси, вашите материални притежания и дори вашата радост. Но ако сте духовно смели и стоите твърдо върху обещанията на Божието Слово, като не позволявате на Сатана да ограби радостта ви, той не ще бъде в състояние да ви стори никакво зло. Няма значение по какъв начин се опитва да направи това; не му разрешавайте да ви лиши от вашата радост. Дори и да успее да задържи финансите ви или нещо друго, знайте, че всичко това е временно; той не може да ви зароби, поради радостта, която прелива във вас.

Като имаме предвид това, няма причини християнинът да пропада. Когато Сатана тръгва срещу Божиите деца, той сам си създава трудности. Бог е промислил избавление по два начина: ние даваме за Господа и това семе дава изобилни плодове; Сатана краде от нас и го връща седмократно.

Припомнете си за момент всички неща, които Сатана е успял да открадне от вас, откакто сте повярвали в Бога. Изложете на показ крадеца, дявола! Смъмрете го в името на Исус Христос. Застанете върху авторитета на Божието Слово и му заповядайте да ви върне всичко, което е откраднал, и то седмократно! Вие имате тази власт!
Как да се молим?
Молете се с тази молитва, и то гласно:
„Небесни Отче, според Твоето Слово, всичко, което вържем на земята, ще бъде вързано и на небето и всичко, което развържем на земята, ще бъде развързано и на небето.

Сатана, аз те връзвам. Аз връзвам началства та и властите, и силите ти. Връзвам всеки демоничен дух, който е предназначен да застане срещу мен и семейството ми, с цел да краде от нас и да ограбва както благословенията ни, така и радостта ни. Зли духове, които крадете, аз ви връзвам в името на Исус от Назарет!

Сатана, ти си крадец и ние знаем това от Словото. В името на Исус, аз ти заповядвам да ми върнеш всичко, което си откраднал от мен, и то седмократно! Според Божието Слово, освобождавам ограбените ми блага, в името на Исус да се върнат седмократно при мен!

Благодаря Ти, Отче, за седмократното възвръщане на всичко, което дяволът ми е откраднал, и на което имам право. Аз го получавам, Господи, затова Те хваля и Ти благодаря, в името на Исус Христос. Амин!“

Каталог: books -> christian%20books
christian%20books -> Божиите генерали
christian%20books -> Чудесата не се случват просто така Лестър Самрал и Дж. Стивън Кон
christian%20books -> Бог и вселената
christian%20books -> Книгата, издадена в сащ "Божествено откровение за ада", от Мери Кетрин Бакстър "a divine revelation for hell"
christian%20books -> Към световно единство гари Ка
christian%20books -> Чие е това дете?
christian%20books -> Новата световна религия гари Ка Бестселър Прекрачване на прага
christian%20books -> Саду Сундар Синг Въведение


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница