Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве: градове и региони в ес получават звездни рейтинги като признание за отлични проектиДата05.02.2017
Размер91.94 Kb.
#14275Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 юли 2013 г.Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве: градове и региони в ЕС получават звездни рейтинги като признание за отлични проекти

32 града и региона в Европа бяха отличени за намиране на нови начини за подпомагане на възрастните хора. Лауреатите прилагат новаторски технологични, социални или организационни решения с цел повишаване на ефективността на здравните системи и системите за социални грижи. Отличията бяха връчени от заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус, която отговаря за Програмата в областта на цифровите технологии.

Сред наградените са градове и региони от Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Португалия, Испания, Швеция, Нидерландия и Обединеното кралство. 13 от референтните структури получиха три звезди, 12 – две, а 7 – една звезда (за подробности вижте приложението и каталога).

Нели Крус заяви: „Всеки иска да запази независимостта си с напредването на възрастта и всички хора в Европа трябва да имат равен шанс в това отношение. Награждавайки най-успешните идеи можем да спомогнем за тяхното разпространяване и да дадем на възрастните хора този шанс“.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Тонио Борг каза: „Радвам се, че представители на тези 32 отличени референтни структури дойдоха в Брюксел, за да споделят идеите и вижданията си. Важно е такива случаи, при които иновациите вече се използват в помощ на нашите по-възрастни граждани да живеят активно и в добро здраве, да служат като вдъхновение за всички нас. Следващата стъпка е широкомащабното използване на подобни решения.“

В Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве има шест категории иновации: спазване на лекарствения режим, предотвратяване на падания, крехко здраве и недохранване, интегрирани грижи, независим живот и благоприятна за възрастните среда. Някои примери за добри практики:  • В Андалусия, Испания цялата здравна информация на всичките 8,5 млн. жители е електронно интегрирана, координирането на полагащите здравни и социални грижи за тях е оптимизирано и е подобрено социалното благосъстояние на почти 1,3 млн. граждани на възраст над 65 години.

  • В Шотландия е създаден инструмент за прогнозиране на рискове с цел полагане на изпреварващи грижи, за да бъде постигната целта до 2020 г. всеки да живее по-дълго и в по-добро здраве у дома си или в институция, предоставяща условия, близки до домашните. Резултатът е: по-малко хоспитализации, по-кратки болнични престои и нетни икономии от 190 лири на пациент.

  • Баският регион в Испания използва 14 проекта в сферата на ИКТ за изпълнение на стратегията си във връзка с хроничните заболявания. За момента там има спад с 38 % на хоспитализациите на пациенти с изключително сложни проблеми и намаление с 26 % на посещенията в спешните отделения.

  • Университетът в Коимбра, Португалия, подкрепя холистична екосистема от заинтересовани лица за прилагане на новаторски практики. Областите на когнитивното остаряване, деменцията и зрителните увреждания показват положителни резултати — 1350 преглеждани от специалисти пациенти на година и създаване на повече от 100 работни места.

Контекст

През декември 2011 г. Европейската комисия даде старт на първото си партньорство за иновации – в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, като основната цел е увеличаване на живота в добро здраве с две години до 2020 г. В стратегическия план за изпълнение на партньорството са очертани три насоки на работа: групи за действие, референтни структури и цифров пазар за новаторски идеи.Референтните структури са коалиции от региони, градове, интегрирани болници или организации за полагане на грижи, които се стремят да предоставят конкретни примери на новаторски услуги с доказана добавена стойност за гражданите и системите за грижи в регионите на ЕС. Някои от тях допринасят за растежа и създаването на работни места в своите райони, а много са разпространили елементи на добрите си практики от местно на регионално или национално равнище.

Цифровият пазар за новаторски идеи бе създаден, за да бъдат ангажирани повече заинтересовани лица в процеса на иновации в рамките на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, да се помогне за разпространението и споделянето на резултати, идеи и инициативи и да се улесни сътрудничеството във и между групите за действие. Бяха създадени международни връзки — с инициативата на ОИСР „Сребърна икономика“ и със СЗО (сътрудничество в няколко свързани с остаряването области и по-специално в групите за действие във връзка с изграждането на благоприятни за възрастните градове и среда).

Връзки по темата:

Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

В Twitter

В Youtube

Регистрирайте се като член тук.Планове за действие на 6 групи за действие в рамките на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

Наръчник за референтните структури

Програма в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Следвайте Нели в TwitterЗа контакти :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.


2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/


Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly


1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre
1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection
2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.
3

http://www.collage-ireland.eu/


IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel
1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)
2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project


2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it


Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.


1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’


1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)
3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp


Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project


3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs
2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients


3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)
3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11ItwceNL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices


2

http://www.medicaldelta.n l/

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme
For further information:

http://www.health-valley.nl/


1
Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)


For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative


For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3
Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2
U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:


3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme


2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction toolNational Falls Programme


3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/IP/13/633

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница