Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750страница1/11
Дата14.03.2018
Размер1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:501 до акт N:750

Към дата 28.05.2009 17:22:32


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

501


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.46, пар.XIV

Пар.ХIV-СНС Пар.ХIV-СНС,кв.46,състоящ се от 416 кв.м/с отстъпено и реализирано право на строеж/


2

501


03.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Гогов Кемер,им.№003018 по плана за земеразделяне на селото.

Нива от 2.942 дка,V кат., съгласно решение №022, т. 21 на Поземлената комисия - Асеновград.


3

502


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.46,ХХ

Пар.ХХ-СНС Пар.ХХ-СНС,кв.46,състоящ се от 418 кв.м/с отст.и реал.ПС/


4

502


03.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Конушки път,им.№008071 по плана за земеразделяне на селото.

Нива от 0.955 дка,ІV кат. съгласно решение №022,т.34 на поземлената комисия - Асеновград.


5

503


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден кв.46, пар.XVIII

Пар.ХVIII-СНС,кв.46 ,състоящ се от 471 кв.м ОРПС /с отстъпено и реализирано право на строеж/Отписан със зап. № А-254/20.03.2001г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/96г.-Договор №15/06.03.2001г.

6

503


03.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Пойрязкитеим.№010023 по плана на земеразделяне на селото.

Пасище,мера от 28.190 дка,VІ кат. сътласно решение №022,т. 36 на Поземлената комисия - Асеновград.


7

504


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден кв.55, пар.XIV

Пар.ХIV-СНС,кв.55,състоящ се от 772 кв.м/ОРПС/1/2 ид.ч. отписана със зап. № А-850/02.08.01г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. -Договор №69/06.07.2001г. 1/2 ид.ч. отписана със зап. № А-22/08.01.02г.-Договор №79/30.08.2001г.

8

504


03.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Тъпана,им.№017041

Нива от 1.501 дка,V кат.


9

505


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.23, пар.III-333

Пар.III-333,кв.23,състоящ се от 810 кв.м /ОРПС/


10

505


06.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Тъпана,им.№017081 по плана на земеразделяне на селето.

Нива от 1.979 дка,ІV кат. съгласно решение №022, т.47 на поземлената комисия - Асеновград.


11

506


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден кв.5, пар.XXXVIII-СНС

Пар.ХХХVIII-СНС Пар.ХХХVIII-СНС,кв.5,състоящ се от 793 кв.м /ОРПС/


12

506


06.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Корийката,им.№021003 по плана на земеразделяне на селото

Пасище,мера от 6.861 дка,ІV кат. сътласно решение №022, т.54 на поземлена комисия - Асеновград.


13

507


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден кв.35,пар.XIV-СНС

Пар.ХIV-СНС,кв.35,състоящ се от 633 кв.м/ОРПС/2/3 ид.ч. отписани със зап. № А-1092 и №А-1093/03.10.01г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. -Договори №57 и №58/26.06.2001г.

14

507


06.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Корийката,им.№021005 по плана на земеразделяне на селото.

пасище,мера от 4.916 дка,ІV кат. съгласно решение №022,т.56 на поземлената комисия - Асеновград.


15

508


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.73, пар.II

Пар.II-ТКЗС,кв.73,състоящ се от 546 кв.м/ОРПС/1/2 ид.ч. отписана със зап. № А-845/02.08.2001г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. - Договор №64/06.07.2001г.;1/2 ид.ч.отписана със Зап.№А-864/12.08.2002г. на основание продажба по реда на ПМС 235-Договор №89/20.11.2001г.

16

508


06.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Корийката,им.№022003 по плана за земеразделяне на селото

Пасище,мера от 2.678 дка,ІV кат.съгласно решение №022,т.58 на Поземлената комисия - Асеновград.


17

509


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.55,пар.I-СНС

Пар.I-СНС,кв.55,състоящ се от 923 кв.м/ОРПС/Отписан със зап. №А-252 и зап. А-253/20.03.2001г. на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. -Договори № 11 и 12/02.03.2001г.

18

509


06.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Корийката,им.№022007 по плана за земеразделяне на селото.

Пасище,мера от 17.432 дка,ІV кат., съгласно решение №022, т. 59 на Поземлената комисия - Асеновград.


19

510


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.22, пар-.219

Пар.I-219 Пар.I-219,кв.22,състоящ се от 1267 кв.м/ОРПС/


20

510


06.11.2000 г.

с.П.Евтимово,м.Кабата,им.№027012 по плана за земеразделяне на селото.

Нива от 1.530 дка,ІV кат., съгласно решение №022, т. 66 на Поземлената комисия - Асеновград.


21

511


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.55, пар.V-CHC

Пар.V-СНС Пар.V-СНС,кв.55,състоящ се от 1012 кв.м/ОРПС/Отписан със Заповед № А-149/2001г.на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г.-Договор №9/02.02.2001г.

22

511


06.11.2000 г.

с.Патариарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност КАБАТА, имот № 027033 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 3.000 дка, четвърта категория, съгласно решение № 022, т.67 на Поземлена комисия - Асеновград


23

512


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.46, пар.IХ-СНС

Пар.IХ-СНС,кв.46,състоящ се от 440кв.м/ОРПС/Отписан със зап. №А-325, А-326, А-327/21.03.2002г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. -Договори №108, 109, 110/04.03.2002г.

24

512


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност ЕГРЕКА, имот № 029016 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 3.006 дка, пета категория, съгласно решение № 022, т.69 на Поземлена комисия - Асеновград


25

513


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.45,пар. ХХVII-СНС

Пар.ХХVII-СНС,кв.45,състоящ се от 344 кв.м/ОРПС/1/3 ид.ч.отписана със заповед №А-128/31.01.2008 г. на основание продажба-договор №17/28.11.2007г.;1/3ид.ч.отписана със заповед №А-129/31.01.2008-договор№18/28.11.2007г.;1/3ид.ч. отписана със заповед №А-130/31.01.2008г.-догово №19/28.11.2007г.

26

513


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност ДУРАЛОВИЯ ЯМАЧ, имот № 030063 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 3.401 дка, трлета категория, съгласно решение № 022, т.71 на Поземлена комисия - Асеновград


27

514


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.45, пар.ХV-CHC

Пар.ХV-СНС Пар.ХV-СНС,кв.45,състоящ се от 398 кв.м/ОРПС/Отписан със зап. №А-1542/14.12.2006г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. - договор №220/10.11.2006г.

28

514


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност ГЮЧЮЛЯРЕ, имот № 031061 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 3.693 дка, трета категория, съгласно решение № 022, т.77 на Поземлена комисия - Асеновград


29

515


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност КЮКЛЮЦИТЕ, имот № 032002 по плана за земеразделяне на селото

нива от 8.902 дка, седма категория, съгласно решение № 022, т.78 на Поземлена комисия Асеновград


30

515


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.55, пар.XV-СНС

Пар.ХV-СНС Пар.ХV-СНС,кв.55,състоящ се от 858 кв.м/ОРПС/1/2 ид.ч.отписана със зап.№А-360/15.04.2005 г.на основание продажба-договор №151/22.03.2005 г.;1/4ид.ч.отписана със зап.№А-500/19.05.05г.;1/4ид.ч.отписана със зап.№А-501/19.05.05г.

31

516


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност РЯКАТА, имот № 033018 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 1.969 дкнива а, шеста категория, съгласно решение№ 022, т.79 на Поземлена комисия - Асеновград


32

516


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.46,пар.ХII-СНС

Пар.ХII-СНС Пар.ХII-СНС,кв.46,състоящ се от 362 кв.м/ОРПС/съгл.скица №812/02.06.05г.имота е с нов кад.идентиф.99088.503.423 с площ от 395 кв.м;отписан със зап.№А-1082/14.10.05г.на основание продажба по реда на ПМС235-договор №173/31.08.2005г.

33

517


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, лестност РЯКАТА, имот № 033049 по плана за земеразделяне на селото

нива от 3.329 дка, шеста категория, съгласно решение № 022, т.80 на Поземлена комисия - Асеновград


34

517


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.46, пар. XV-СНС

Пар.ХV-СНС Пар.ХV-СНС,кв.46,състоящ се от 420 кв.м/ОРПС/


35

518


18.09.2007 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.73,парVII

Пар.VII-ТКЗС Пар.VII-ТКЗС,кв.73,състоящ се от 535 кв.м/ОРПС/1/2 ид.ч. отписана със зап. № А-92/6.02.2002г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. - Договор №71/17.07.2001г.

1/2 ид.ч. отписана със заповед №А-1775/28.11.2007 г. на Кмета на общината на основание продажба-договор №1/18.09.2007г.36

518


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност КЮКЛЮЦИТЕ, имот № 034008 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 2.599 дка, шеста категория, съгласно решение № 022, т.82 на Поземлена комисия - Асеновград


37

519


29.05.2000 г.

кв.Долни Воден,Асеновград кв.45, пар. ХХII-СНС

Пар.ХХII-СНС Пар.ХХII-СНС,кв.45,състоящ се от 381 кв.м/ОРПС/


38

519


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност БЕРБЕРИЦА, имот № 038038 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 1.892 дка, трета категория, съгласно решение № 022, т.87 на Поземлена комисия - Асеновград


39

520


01.05.2000 г.

кв.Горни Воден,Асеновград кв.20,пар.ХI

Пар.ХI-общ. Пар.ХI-общ.,кв.20,състоящ се от 371 кв.м/ОРПС/


40

520


06.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност БЕРБЕРИЦА, имот № 038074 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 2.383 дка, четвърта категория, съгласно решение № 022, т.92 на Поземлена комисия - Асеновград


41

521


31.05.2000 г.

с.Бачково ,Пар.VII-251 кв.30,

Пар.VII-251 Пар.VII-251,кв.30,състоящ се от 256 кв.м/ОРПС/


42

521


08.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност ЕНИКЬОЙ, имот № 044004 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 16.459 дка, пета категория, съгласно решение № 022, т.99 на Поземлена комисия - Асеновград


43

522


08.11.2000 г.

с.Патриарх Евтимово, обл.Пловдивска, местност ДОЛНО ДОМУЗ ДЕРЕ, имот № 047038 по плана за земеразделяне на селото

Нива от 10.000 дка, пета категория, съгласно решеине № 022, т.102 на Поземлена комисия - Асеновград


44

522


31.05.2000 г.

с.Бачково ,кв.3,пар.VII-30

Пар.VII-30,кв.3,състоящ се от 216 кв.м/ОРПС/Отписан със зап. № А-74/29.01.2001г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ПМС 235/1996г. - Договор №5/09.01.2001г.

Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница