Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1251 до акт N: 1500страница1/7
Дата25.10.2018
Размер1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:1251 до акт N:1500

Към дата 28.05.2009 17:26:34


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1251


06.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Саръяр дере",

поз. имот № 75254.13.152 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.152 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 6.602 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
2

1252


06.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Саръяр дере",

поз. имот № 75254.13.154 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.154 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 4.358 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
3

1253


07.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Алфат геди",

поз. имот № 75254.13.160 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.160 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 4.109 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
4

1254


09.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Саръяр дере",

поз. имот № 75254.13.195 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.195 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.244 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
5

1255


09.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "ТУЗЛА ТЕПЕ",

поз. имот № 75254.13.137 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.137 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.000 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
6

1256


09.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Коджа търла",

поз. имот № 75254.13.94 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.94 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 4.220 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
7

1257


09.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Коджа търла",

поз. имот № 75254.13.89 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.89 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 48.881 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
8

1258


09.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Саръяр дере",

поз. имот № 75254.13.20 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.20 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 10.835 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. орна земя, ІХ категория

няма

няма
9

1259


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Саръяр дере",

поз. имот № 75254.13.22 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.22 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 4.157 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
10

1260


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Порта тепе",

поз. имот № 75254.13.26 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.26по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 3.281 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище ІХ категория

няма

няма
11

1261


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Саръяр дере",

поз. имот № 75254.13.618 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.13.618 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 10.665 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище , ІХ категория

няма

няма
12

1262


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък",

поз. имот № 75254.14.1 по кадастралната карта


Поземлен имот № 75254.14.1 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.919 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива , ІХ категория

няма

няма
13

1263


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък",

поз. имот № 75254.14.17 по кадастралната карта


Поземлен имот № 75254.14.17 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 5.129 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива , ІХ категория

няма

няма
14

1264


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък",

поз. имот № 75254.14.27 по кадастралната карта


Поземлен имот № 75254.14.27 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 17.712 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива , ІХ категория

няма

няма
15

1265


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе",

поз. имот № 75254.14.104 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.104 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 7.533 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. орна земя, ІХ категория

няма

няма
16

1266


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Чукур търла",

поз. имот № 75254.14.106 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.106 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 3.520 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. пасище, ІХ категория

няма

няма
17

1267


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Коджа търла "

поз.им. № 75254.14.107 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.107 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.002 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. пасище, ІХ категория

няма

няма
18

1268


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Коджа търла "

поз.им. № 75254.14.120 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.120 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 2.544 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
19

1269


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Дюстърла",

поз. имот № 75254.14.73 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.73 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 28.039 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
20

1270


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Дюстърла "

поз.им. № 75254.14.74 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.74 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 6.697 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
21

1271


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък "

поз.им. № 75254.14.77 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.77 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 3.044 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
22

1272


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Дюстърла",

поз. имот № 75254.14.79 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.79 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 17.313 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. пасище, ІХ категория

няма

няма
23

1273


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък "

поз.им. № 75254.14.85 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.85 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 21.356 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
24

1274


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък "

поз.им. № 75254.14.98 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.98 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 14.441 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
25

1275


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе",

поз. имот № 75254.14.102 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.102 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 12.527 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. орна земя, ІХ категория

няма

няма
26

1276


12.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе",

поз. имот № 75254.14.103 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.103 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 5.624 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. орна земя, ІХ категория

няма

няма
27

1277


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Габа /пожар",

поз. имот № 75254.14.42 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.42 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 8.739 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
28

1278


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Коджа търла",

поз. имот № 75254.14.198 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.198 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 3.484 дка , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изост. орна земя, ІХ категория

няма

няма
29

1279


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Сакъзлък "

поз.им. № 75254.14.199 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.199 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 412 кв.м. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
30

1280


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Коджа търла"

поз.им. № 75254.14.118 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.14.118 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.560 дка. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

няма

няма
31

1281


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе "

поз.им. № 75254.15.4 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.15.4 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 3.961 дка. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива, ІХ категория

няма

няма
32

1282


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе "

поз.им. № 75254.15.10 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.15.10 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 15.434 дка., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива, ІХ категория

няма

няма
33

1283


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе "

поз.им. № 75254.15.11 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.15.11 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 2.033 дка. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива, ІХ категория

няма

няма
34

1284


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Тузла тепе "

поз.им. № 75254.15.12 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.15.12 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.899 дка. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива, ІХ категория

няма

няма
35

1285


13.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Иланлък"

поз.им. № 75254.15.141 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.15.141 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 33.225 дка. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: деградирала орна земя ІХ категория

няма

няма
36

1286


14.06.2006 г.

с. Узуново, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Чукур търла"

поз.им. № 75254.16.31 по кадастралната картаПоземлен имот № 75254.16.31 по кадастралната карта на с. Узуново, целият с площ от 1.266 дка. , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид нива, ІХ категория

няма

няма
Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница