Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500страница1/9
Дата15.01.2018
Размер1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:251 до акт N:500

Към дата 28.05.2009 17:20:39


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

251


15.10.1998 г.

Лясково

IV Незастроен парцел IV, кв.2, състоящ се от 452 кв.м.


2

251


05.04.1999 г.

с.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, обл. Пловдивска, местност ЧЕНДАЛОВИЯ БУНАР, имот № 060013 по картата на землището на с. Патриарх Евтимово.

Земеделска земя, цялата от 4.960 дка, четвърта категория, съгласно Решение № 022, т.16 на Поземлена комисия - Асеновград.


3

252


15.10.1998 г.

Лясково кв.2,V

V Незастроен парцел V, кв.2, състоящ се от 421 кв.м.


4

252


05.04.1999 г.

с.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, обл. Пловдивска, местност АЧАТЛАДАНА, имот № 061007 по картата на землището на с. Патриарх Евтимово.

Земеделска земя, цялата от 0.842 дка, четвърта категория, съгласно Решение № 022, т.17 на Поземлена комисия - Асеновград.


5

253


15.10.1998 г.

Лясково

VI Незастроен парцел VI, кв.2, състоящ се от 620 кв.м.Отписан със зап. А-569/21.07.99г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на ЗОС

6

254


15.10.1998 г.

Лясково, кв.2,пар.2

VII Незастроен парцел VII, кв.2, състоящ се от 679 кв.м.Деактуван със Заповед А-570/21.07.99г. на Кмета на Общината

7

254


28.04.1999 г.

гр. Асеновград, кв. Горни Воден, местност КАЛДАРЪМА, имот № 038011 по картата на землището на кв. Горни Воден.

Др. неизп. нива от 1.273 дка, трета категория, съгласно решение № 0030, т.1 на Поземлената комисия - Асеновград.


8

255


15.10.1998 г.

Лясковокв.2, пар.VIII

VIII Незастроен парцел VIII, кв.2, състоящ се от 530 кв.м.Деактуван със Заповед А-568/21.07.1999 на кмета на Общината на основание продажба по реда на ЗОС

9

255


18.06.1999 г.

гр.Асеновград, обл. Пловдивска, местност КАПСИДА, имот № 008216 по картата на землището на гр. Асеновград.

Пасище, мера, цялото от 49.170 дка, пета категория, съгласно решение № 00702, т.1 на Поземлената комисия - Асеновград.


10

256


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3,парI

I Незастроен парцел I, кв.3, състоящ се от 744 кв.м.


11

256


18.06.1999 г.

гр. Асеновград, обл. Пловдивска, местност КАПСИДА, имот № 008245 по картата на землището на гр. Асеновград.

Пасище, мера, цялото от 24.731 дка, пета категория, съгласно решение № 00702, т.2 на Поземлената комисия - Асеновград.


12

257


15.10.1998 г.

Лясково , кв.3, пар II

II Незастроен парцел II, кв.3, състоящ се от 738 кв.м.


13

257


18.06.1999 г.

гр. Асеновград, обл. Пловдивска, местност КАПСИДА, имот № 008249 по картата на землището на гр. Асеновград.

Земеделска земя, цялата от 0.466 дка, пета категория, съгласно решение № 00702, т.3 на Поземлената комисия - Асеновград.


14

258


15.10.1998 г.

Лясково кв.3, пар III

III Незастроен парцел III, кв.3, състоящ се от 736 кв.м.


15

258


18.06.1999 г.

гр. Асеновград, обл. Пловдивска, местност КАПСИДА, имот № 009002 по картата на землището на гр. Асеновград.

Изоставена нива, цялата от 103.593 дка, трета категория, съгласно решение 00702, т.4 на Поземлената комисия - Асеновград.


16

259


15.10.1998 г.

Лясково

IV Незастроен парцел IV, кв.3, състоящ се от 747 кв.м.


17

259


18.06.1999 г.

гр. Асеновград, обл. Пловдивска, местност БЯЛА ВОДА, имот № 009005 по картата на землището на гр. Асеновград.

Изоставена нива, цялата от 23.617 дка, четвърта категория, съгласно решение № 00702, т.5 на Поземлената комисия - Асеновград.


18

260


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, пар.V

V Незастроен парцел V, кв.3, състоящ се от 746 кв.м.


19

260


18.06.1999 г.

гр. Асеновград, обл. Пловдивска, местност БЯЛА ВОДА, имот № 009006 по картата на землището на гр. Асеновград.

Скали, пясъци, цялата площ от 4.045 дка, трета категория, съгласно решение № 00702, т.6 на Поземлена комисия - Асеновград.


20

261


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, пар.VI

VI Незастроен парцел VI, кв.3, състоящ се от 649 кв.м.


21

261


18.06.1999 г.

гр.Асеновград, обл. Пловдивска, местност БЯЛА ВОДА, имот № 009007 по картата на землището на гр. Асеновград.

Скали, пясъци, цялата площ от 22.545 дка, четвърта категория, съгласно решение № 00702, т.7 на Поземлената комисия - Асеновград.


22

262


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, пар.VII

VII Незастроен парцел VII, кв.3, състоящ се от 645 кв.м.


23

262


18.06.1999 г.

гр.Асеновград, обл. Пловдивска, местност КАПСИДА, имот № 009008 по картата на землището на гр. Асеновград.

Депо - индустриални отпадъци, цялото от 563.848 дка, съгласно решение № 00702, т.8 на Поземлена комисия - Асеновград.


24

263


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3,пар.VIII

VIII Незастроен парцел VIII, кв.3, състоящ се от 647 кв.м.


25

263


18.06.1999 г.

гр. Асеновград, обл. Пловдивска, местност БОАЗА, имот № 011125 по картата на землището на гр. Асеновград.

Пасище, мера, цялото от 379,967 дка, от тях 50,918 дка пета категория и 329,049 дка девета категория, съгласно решение № 00702, т. 10 на Поземлената комисия - Асеновград.


26

264


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, пар IХ

IХ Незастроен парцел IХ, кв.3, състоящ се от 609 кв.м.


27

264


18.06.1999 г.

гр.Асеновград,м.Асеновград,им.№017022 по картата на землището на гр. Асеновград.

Земеделска земя,цялата от 0.481 дка,ІІІкат., съгласно решение № 00702, т. 1 на Поземлената комисия - Асеновтрад.


28

265


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, пар.Х

Х Незастроен парцел Х, кв.3, състоящ се от 604 кв.м.


29

265


18.06.1999 г.

гр.Асеновград,м.Асеновград,им.№017024 по картата на землището на гр. Асеновграед.

Земеделска земя,цялата от 0.783 дка,ІІІ категория, съгласно решение № 00702, т. 2 на Поземлената комисия - Асеновград.


30

266


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, парХI

ХI Незастроен парцел ХI, кв.3, състоящ се от 665 кв.м.


31

266


18.06.1999 г.

гр.Асеновград,м.Асеновград,им.№017026 по картата на землището на гр. Асеновград.

Земеделска земя,цялата от 2.242 дка,ІІІ категория, съгласно решение № 00702, т. 3 на Поземлената комисия - Асеновград


32

267


15.10.1998 г.

Лясково, кв.3, пар.ХII

ХII Незастроен парцел ХII, кв.3, състоящ се от 705 кв.м.


33

267


18.06.1999 г.

гр.Асеновград,мVКацаря,им.№023021 по картата на землището на гр. Асеновград.

Пасище,мера цялото от 49.000 дка,ІІІ категория, съгласно решение № 00702, т. 4 на Поземлената комисиа - Асеновград.


34

268


15.10.1998 г.

Лясково, кв.4,парI

I Незастроен парцел I, кв.4, състоящ се от 504 кв.м.


35

268


05.07.1999 г.

с.Искра,обл.Пловдивска,м.Кокарджа,им.№2001 по плана за земеразделяне на с.Искра

Земеделска земя,пасище,мера от 3.630 дка,V кат.,съгласно Решение №12,т.1 на ПК-Асеновград


36

269


15.10.1998 г.

Лясково, кв.4, парII

II Незастроен парцел II, кв.4, състоящ се от 533 кв.м.


37

269


29.09.1999 г.

с.П.Евтимово,м.Марков Камък,им.№043007 по плана на земеразделяне на с. П. Евтимово

Земеделска земя от 1.609 дка,VІІ кат.,м.Марков камък


38

270


15.10.1998 г.

Лясково, кв.4,парIII

III Незастроен парцел III, кв.4, състоящ се от 574 кв.м.


39

270


21.10.1999 г.

с.Нови извор,м.Елан тепе,им.№000089 по картата на землището на с. Нови Извор

Земеделска земя от 3.602 дка,VІ категория,м."Елан тепе"

С Договор от 21.10.1999г.е учредено безв.право на ползване за срок от 10год.върху 100 кв.м от имота наСЛРБ-Ловно-риб.д-во,Асеновград40

271


15.10.1998 г.

Лясково кв.4,пар.IV

IV Незастроен парцел IV, кв.4, състоящ се от 513 кв.м.


41

271


21.10.1999 г.

с.Стоево,м.Корията,им.№012011 по картата на землището на с. Стоево.

Водоем от 4.041 дка,им.№012011,м."Корията", съгласно решение № 024, т. 1 на Поземлената комисия - Асеновград.


42

272


15.10.1998 г.

Лясково, кв.4,пар.V

V Незастроен парцел V, кв.4, състоящ се от 422 кв.м.Отписан със Заповед №А-567/21.07.1999г. на кмета на Общината на основание продажба по реда на ЗОС

43

272


17.01.2000 г.

с.Боянци,м.Чаирлъка,им.№0100001 ,по плана на земеразделяне на с. Боянци.

Земеделска земя от 40.395 дка/26.477 дка-V кат.,13.918 дка-VІ кат., съгласно решение № 004, т. 1 на Поземлената комисия - Асеновград.


44

273


20.10.1998 г.

с.Бачково кв11,парХ

Х- работилница 2/3ид.ч. от сграда за стоп. д-т с РЗП- 377.10кв.м., съст. се от: Iет.-ЗП 88.50 кв. м. IIет.-ЗП 110 кв.м.; тавански ет.-ЗП 110кв.м; избено пом.-ЗП 55.60 кв.м; сан. възел-ЗП 13 кв.м и 168.67/178ид.ч.от пар.Х-рабо-тилница. Цел. пар-178кв.м.


45

273


17.01.2000 г.

с.Боянци,м.Пясъка,им.№014017 по плана на земеразделяне на с. Боянци.

Земеделска земя от 11.691 дка,ІV кат., съгласно решение № 004, т. 2 на Поземлената комисия - Асеновград.


46

274


17.01.2000 г.

с. Боянци , обл. Пловдивска, местност Кайначетата, им. №015001 по плана за земеразделяне на с. Боянци

Земеделска земя от 82.439 дка/3.776 дка-ІV кат.;74.098 дка-V кат.;4.565 дка-VІІ кат., съгласно решение № 004, т. 3 на Поземлената комисия - Асеновград.


47

275


17.01.2000 г.

с.Боянци,м.Сушица,им.№016002 по плана за земеразделяне на с. Боянци.

Земеделска земя от 58.022 дка,V кат., съгласно решение № 004, т. 4 на Поземлената комисия - Асеновград.


Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница