Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250страница1/4
Дата02.06.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:2001 до акт N:2250

Към дата 28.05.2009 17:14:32

Приложение N:3

Към Чл.2, т.3 и Чл.22
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Наличие на концесионен договор

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

7

9

11

1

2044

17.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,

м."Арпа гидик",поз.им.№07870.42.2 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.2 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 11.261дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


2

2045

17.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Арпа гидик",поз.им.№07870.42.16 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.16 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.225 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


3

2046

17.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Арпа гидик",поз.им.№07870.42.17 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.17 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 6.012 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


4

2047

17.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Бял бор",поз.им.№07870.42.18 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.18 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 9.009 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


5

2049

17.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Бял бор",поз.им.№07870.42.25 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.25 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.336 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


6

2050

17.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Арпа гидик",поз.им.№07870.42.26 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.26 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.544 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


7

2051

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Арпа гидик",поз.им.№07870.42.28 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.28 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от423 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


8

2052

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Арпа гидик",поз.им.№07870.40.30 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.30 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 8.993 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


9

2053

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Арпа гидик",поз.им.№07870.40.34 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.34 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.906 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


10

2054

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Чавуска",поз.им.№07870.40.41 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.41 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.245 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


11

2055

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Чавуска",поз.им.№07870.40.45 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.45 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.350 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


12

2057

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Чавуска",поз.им.№07870.40.46 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.46 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 7.190 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


13

2058

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Чавуска",поз.им.№07870.40.47 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.47 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 24.866 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


14

2059

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.19.64 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.64 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.013 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


15

2060

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.40.65 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.65 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 4.368 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


16

2061

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.40.68 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.40.68 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 9.147 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


17

2063

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.77 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.77 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 4.853 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


18

2064

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.78 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.78 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 22.137 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


19

2065

18.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.79 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.79 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.594 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


20

2066

20.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.80 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.80 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 11.260 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


21

2068

20.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.82 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.82 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 9.061 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


22

2070

20.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.87 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.87 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 494 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


23

2071

20.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.89 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.89 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 4.011 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


24

2072

20.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.91 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.91 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.440 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


25

2074

23.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.93 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.93 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.750 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


26

2075

23.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.94 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.94 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 13.423 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


27

2076

23.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.95 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.95 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.959 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


28

2077

23.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.96 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.96 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.986 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


29

2078

23.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.97 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.97 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 723 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


30

2079

23.04.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.98 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.98 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 569 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


31

2098

10.05.2007 г.

гр.Асеновград,кв.Долни Воден,Обл.Пловдив,ул."Хр.Анастасов",

поз.им.№99088.503.477 по кад.картаПоземлен имот № 99088.503.477 /девет,девет,нула,осем,осем.петстотин и три.четиристотин седемдесет и седем/ по кад.карта на кв.Д.Воден,незастроен, целият с площ от 446 кв.м /четиристотин четиридесет и шест кв.м/, с трайно предназначение:урбанизирана територия,начин на трайно ползване: обществен селищен парк,градина.

За имота е отреден УПИ VІ-477,озеленяване,кв.80 по ПУП на кв.Д.Воден,одобрен със Заповед №А-1172/09.10.2006 г. на Кмета на Общината
32

2099

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",

поз.им.№07870.42.100 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.100 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.648 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


33

2100

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",

поз.им.№07870.42.101 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.101 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.262 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


34

2101

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Кабата",

поз.им.№07870.42.114 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.114 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 579 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


35

2103

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",

поз.им.№07870.42.116 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.116 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 369 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


36

2104

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",

поз.им.№07870.42.118 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.118 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 4.519 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


37

2105

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",

поз.им.№07870.42.121 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.121 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 651 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


38

2106

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.42.129 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.129 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.783 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


39

2107

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",

поз.им.№07870.42.130 по кад.картаПоземлен имот № 07870.42.130 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 282 кв.м,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница