Актуален списък на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични веществаДата01.02.2018
Размер86.58 Kb.
#52400

Актуален списък на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

наименование на юридическото лице


видове дейности

име на ръководителя на програмата

телефон за връзка

основни показатели за дейностите през последната година

Сдружение "Адаптация"

гр. Благоевград 2700, ул. "Арсений Костенцев" № 7, ет.3, офис 2

1. Установяване на контакт с представители на рисковата група и представяне на услугите, които програмата предлага в гр. Благоевград, гр. Петрич и гр. София.

2. Обмен на игли, спринцовки и принадлежности за инжектиране. 3. Раздаване на информационни материали. 4. Насочване за изследване на кръвнопреносими и сексуално предавани инфекции. 5.Насочване към лечение. 6 . Поддържане на Нископрагов център, в който се извършват консултации(социални и здравни) на клиенти, техни партньори или членове на семейството.Марияна Тодорова Станкова

тел./факс:

073 83 23 70,

0888 30 72 62, E-mail: adaptation.bld@

gmail.comУеб сайт: www.adaptation-bld.com

Контакти с клиенти на терен - 2 104; Контакти с клиенти в нископрагов център - 1 555; Клиенти достигани чрез ключови сътрудници - 1 650; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 26 446; Раздадени презервативи - 11 381; Раздадени информационни материали - 2 109; Консултирани и тествани ХИВ - 203; Консултирани и тествани хепатит В - 30; Консултирани и тествани хепатит С - 61;

Сдружение "Доза обич"

гр. Бургас 8000, ул. "Цар Асен" № 81

1. Обмен на консумативи за инжектиране в гр. Бургас и гр. Нова Загора. 2. Предоставяне на чисти консумативи за инжектиране и употреба. 3. Предоставяне на презервативи за безопасен секс. 4. Предоставяне на информационни материали. 5. Поддържане работата на Мобилен медицински кабинет. 6. Поддържане функционирането на Нископрагов център. 7. Тестуване за ХИВ/СПИН, Хепатит Б и С, Сифилис, хламидия, чернодробни ензими и др. 8. Скрининг и изследвания за туберкулоза. 9. Консултиране със здравна, социална и психологическа насоченост. 10. Водене на случай.

Камен Пенков

тел./факс: 056 82 74 47,
E-mail: doseoflove@bitex.com
Уеб сайт: www.doseoflove.org

Контакти с клиенти на терен - 4 155; Контакти с клиенти в нископрагов център - 4 640; Клиенти достигани чрез ключови сътрудници - 1698 контакта; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 56491; Раздадени презервативи - 10227; Раздадени информационни материали - 611; Консултирани и тествани ХИВ - 499; Консултирани и тествани хепатит В - 84; Консултирани и тествани хепатит С - 109;

Фондация "За по - добро психично здраве"

гр. Варна 9002, ул. "Царевец" № 1, бл.9, вх.В, ап.78

  1. Поддържане на екип за работа на терен сред ИУН на територията на гр. Варна . 2. Обмен на игли и спирнцовки, раздаване на презервативи. 3.Имунизации за хепатит Б. 4. Поддържане работата на Нископрагов център. 5. Изследване за сифилис, Хепатит Б и С, ХИВ и сексуално предавани инфекции. 6. Водене на случаи, социална и образователна работа сред целевата група на ИУН.

Тони Стоянова Милева

тел./ факс: 052 460 444, 052 304 221;
E-mail: bm_health@yahoo.com

Контакти с клиенти -14 707 ; Раздадени комплекти игли и спринцовки -44368 ; Раздадени презервативи - 7588; Раздадени информационни материали - 608; Консултирани и тествани ХИВ - 757; Консултирани и тествани хепатит В - 585; Консултирани и тествани хепатит С - 652;

Областен съвет на БЧК - гр. Кюстендил

гр. Кюстендил 2500, ул. "Стефан Караджа" № 25

1. Работа на терен сред ИУН в Кюстендил, Дупница и Бобов Дол. 2. Поддържане работата на Нископрагов център. 3. Тестуване и консултиране за ХИВ, Хепатит В и С и сифилис.

Стоян Иванов

тел. 078 55 03 71;

078 55 03 72,

0887 35 61 42;
E-mail: kustendil_brc@abv.bg; stoyan127@gmail.com


Контакти с клиенти на терен - 3402; Клиенти достигани чрез ключови сътрудници - 34; Конакти в нископрагов център - 1022; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 31739; Раздадени презервативи - 13347; Раздадени информационни материали - 487; Консултирани и тествани ХИВ - 219; Консултирани и тествани хепатит В - 33; Консултирани и тествани хепатит С 88;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността -ИГА"

гр. Пазарджик 4400 , бул. "Александър Стамболйски" № 8

1. Работа на терен. 2. Провеждане на консултиране и изследване на ХИВ, хепатит В и С и Сифилис. 3. Обучение и стимулиране на ключови сътрудници. 4. Водене на случай. 5. Работа в мрежа и застъпничество за работа на терен сред целевата група. 6. Поддържане работата на Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители, с капацитет 20 места.

Марина Костадинова Манолчева

тел./факс:

034 44 23 89,


E - mail:

office@iga-bg.orgДостигнати клиенти - 490 ; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 56071; Раздадени презервативи - 13202; Раздадени информационни материали - 2885; Консултирани и тествани ХИВ - 299; Консултирани и тествани хепатит В и С 155;

Фондация "П.У.Л.С."

гр. Перник 2300, ул. "Средец" № 2

1. Осъществяване на обмен на игли и спринцовки сред ИУН в гр. Перник. 2. Поддържане на работата на Нископрагов център. 3. Предоставяне на услуги на пора със зависимост от ПАВ. 4. Тестуване за ХИВ, Хепатит В и С, изследване за сифилис. 5. Превенция на туберкулоза.

Екатерина Иванова Велева

тел. 076 60 10 10 ;
E-mail: pulse.aids@gmail.com

Директни контакти -2155 ; Общо индивидуални клиенти - 169; Раздадени комплекти за безопасно инжектиране - 5728; Раздядени презервативи - 6910; раздадени здравно - образователни материали - 491

Фондация "Социални и здравни алтернативи"

гр. Плевен 5800, бул. "Русе" № 33, ап.1

1. Работа на терен в гр. Плевен. 2. Посредничество и насочване на клиентите към подходящите здравни и социални служби.3. Обучения на ключови сътрудници. 4. Консултиране по социални и здравни проблеми.

Чавдар Димитров Мирчев

тел. / факс:

064 804 264,

0887 124 934;
E-mail: alternatives@abv.bgКонтакти с клиенти на терен - 1988; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 18671; Раздадени презервативи - 4256; Раздадени информационни материали - 1757 Консултирани и тествани ХИВ - 485; Консултирани и тествани хепатит В - 72; Консултирани и тествани хепатит С 72;

Фондация "Панацея"

гр. Пловдив 4000, ул. "Козлодуй" № 2

1. Поддържане на екип за работа на терен сред ИУН в гр. Пловдив. 2. Разпространение на стерлини комплекти за безопасно инжектиране, обмен на игли и спринцовки. 3. Разпространение на здравно - образователни мотериали. 4. Предоставяне на материали за безопасен секс. 5. Поддържане работата на Мобилен медицински кабинет, консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В и С, туберкулоза и сифилис. 7. Поддържане работата на Нископрагов център. 8. Водене на случай. 9. Работа в мрежа и застъпничество.

Ася Костадинова Стоянова

тел./факс:

032 20 78 81,


E - mail: panaceafoundation@

abv.bg


Контакти с клиенти на терен - 1280; Клиенти достигани чрез ключови сътрудници - 892; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 95025; Раздадени презервативи - 35840; Раздадени информационни материали - 2328; Консултирани и тествани ХИВ - 581; Консултирани и тествани хепатит В - 269; Консултирани и тествани хепатит С - 267;

Областен съвет на БЧК - гр. Русе

гр. Русе 7020, ул. "Плиска" № 2

1. Предоставяне на пакет услуги за ефективна превенция на ХИВ чрез работа на терен сред УИН. 2. Разпространение и обмен на игли, спринцовки и стерилни комплекти за инжектиране. 3. Разпространение на безплатни презервативи сред ИУН за намаляване на рисковото сексуално поведение. 4. Предоставяне на информация и консултиране сред ИУН за намаляване на рисковото поведение за разпространение на ХИВ и СПИ. 5. Дейности по превенция на ХИВ и СПИ сред ИУН, осъществявана от самите ИУН в тяхната общност. 6. Обучение на сътрудници за работа на терен за превенция на ХИВ и СПИ сред ИУН. 7. Поддържане дейността на Нископрагов център.

д-р Руденко Радев Йорданов

тел. 0883 33 52 70;
E-mail: otreach_rousse@abv.bg

Контакти с клиенти на терен - 1000; Клиенти достигани чрез ключови сътрудници - 140; Конакти в нископрагов център - 4888; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 31568; Раздадени презервативи - 8238; Раздадени информационни материали - 837; Консултирани и тествани ХИВ - 129; Консултирани и тествани хепатит В - 92; Консултирани и тествани хепатит С 92;

Фондация_"Инициатива_за_здраве"'>Фондация "Инициатива за здраве"

гр. София 1680, ж.к. "Борово"ул. "Тодор Каблешков" № 52

1. Работа на терен в гр. София. 2. Разпространение на стерилни игли, спринцовки (др. материали за инжектиране)и събиране и унищожаване на стари.3. Превенция на свърхдоза. 4. Разпространение на здравно - информационни материали. 5. Разпространение на презервативи и лубриканти и обучение за сексуално предавани инфекции и безопасен секс. 6.Обучение за по - добра грижа за вените. 7. Тестуване за кръвно преносими инфекции. 8. Психосоциално подпомагане на лица, носители на ХИВ, насочване и подпомагане достъпа до служби за лечение на зависимостта и лечение на ХИВ. 9. Провеждане на проучвания. 10. Поддържане работата на Мобилен медицински кабинет и Нископрагов център.

Елена Евтимова Янкова

тел./факс: 02 955 04 72;
E-mail: sofianep@initiativebg.org

Контакти с клиенти на терен - 5572; Раздадени комплекти игли и спринцовки - 51476; Раздадени презервативи - 3806; Консултирани и тествани ХИВ - 212; Консултирани и тествани хепатит В - 208; Консултирани и тествани хепатит С - 208;

Сдружение "Каритас - София"

гр. София, ж.к. "Илинден", бул. "Александър Стамболийски",

№ 190, бл.55, вх.3, ап. 471. Работа на терен в гр. София. 2. Консултиране и насочване за лечение. 3. Социални консултации и лечение. 4. Поддържане работата на Мобилен медицински кабинет. 5. Кръвни тестове и ваксиниране. 6. Развиване на дейност в областта на превенцията на употребата на психоактивни вещества.

Цветомир Думанов

Тел. 02 920 08 25;
E-mail: Caritas_sofia@caritas-bg.org; drugs.free@caritas-bg.org

Клиенти, достигнати чрез ММК - 1854; Раздадени информационни материали - 600; Консултирани и тествани ХИВ - 181; Консултирани и тествани хепатит В - 181; Консултирани и тествани хепатит С - 181;

Фондация

Здраве и социално развитие“гр. София 1309,

ул. „Царибродска“ № 70, офис 41. Консултиране и поддържане работата на Мобилен медицински кабинет и Нископрагов център. 2. Тестуване за ХИВ/ СПИН и Сексуално предавани инфекции сред групата на проституиращите жени и мъже.


Д-р Елена Кабакчиева

Тел. 02 851 81 08;
E-mail: prohealth@heses.bg

Клиенти, достигнати на терен – 28; Раздадени комплекти игли и спринцовки – 70; Раздадени презервативи – 71013; Консултирани и тествани за ХИВ – 7; Консултирани и тествани за Хепатит С - 2Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница