Актуализирана информация за социално-икономическото развитие на област разград (доклад)страница1/51
Дата18.10.2017
Размер6.57 Mb.
#32674
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

(ДОКЛАД)Актуализиране и набиране на нова информация за икономическото развитие на Област Разград за периода 2007-2011 г.
В сферата на икономиката и модернизацията чрез инвестиции в нови технологии и иновации:
Табл. Средно годишно нарастване на БВП на Област Разград и на човек от населението

Показател\Година

2007

2008

2009

2010

БВП - млн.лв.

659,8

736,3

662,7

729,6

БВП на човек - лв.

4,818

5,443

4,960

5,549

Източник: НСИ
Табл. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в Област Разград по икономически дейности за 2007 и 2008 г. /хил.лв./

Икономически дейности

2007

2008

Общо

156794

193160

Селско, ловно и горско стопанство

20786

35525

Рибно стопанство

..1

..

Добивна промишленост

328

85334

Преработваща промишленост

61550

 

Снабдяване с електроенергия, газ и вода

5557

 

Строителство

7968

17642

Търговия и ремонт

25878

36342

Хотели и ресторанти

791

 

Транспорт и съобщения

13407

 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

 

 

Финансово посредничество

..

255

Операции с имущество и бизнес услуги

6985

3003

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

 

4412

Държавно управление, задължително обществено осигуряване

240

9981

Образование

634

 

Здравеопазване и социални дейности

5223

 

Други дейности

5800

444

Източник: НСИ


Табл. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в Област Разград по икономически дейности за 2009 и 2010 г. /хил.лв./

Икономически дейности

2009

2010

2011

Общо

109470

87169

126923

Селско, горско и рибно стопанство

30358

40113

57072

Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

30489

18316
в т.ч. Преработваща промишленост

26334

12527
Строителство

10396

4778
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; Транспорт; складиране и пощи; Хотелиерство и ресторантьорство

21522

17644
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

60

157
Финансови и застрахователни дейности

299

111
Операции с недвижими имоти

1618

1331
Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности

6008

3262
Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа

8116

959
Други услуги

604

498
Източник: НСИ

Табл.Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия по област (Хил. Евро)

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия по област (Хил. Евро)

Област Разград2007

2008

2009

2010

2011

Общо

88227

107928

124857

145438

119731

Източник: НСИ
Табл. Структура на БДС за Област Разград по икономически сектори в %

Година

Селско стопанство

Индустрия

Услуги

Общо

2007

17,4

32,4

50,2

100,0

2008

25,8

25,8

48,4

100,0

2009

18,7

26,9

54,4

100,0

2010

16,4

32,5

51,1

100,0

Източник: НСИ
Табл. Брутна добавена стойност по икономически сектори в Област Разград през периода 2007 2010 г. (млн. лв.)

Година

Селско стопанство

Индустрия

Услуги

Общо

2007

96,6

179,5

278,4

554,5

2008

158,5

158,1

296,9

613,4

2009

106,4

153,0

309,9

569,3

2010

102,8

204,5

321,0

628,3

Източник: НСИ

Табл. Продукция на промишлените предприятия по подсектори в Област Разград през 2007 година /хил.лв./

 

2007

Общо

506402

Добив на енергийни суровини

-

Добив, без добива на енергийни суровини

1537

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

297908

Производство на текстил и облекло

13983

Производство на лицеви кожи и изделия от тях

..2

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

3224

Производство на дървесна маса, хартия и картон; издателска дейност

9610

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

-

Производство на химични вещества, продукти и влакна

..

Производство на изделия от каучук и пластмаси

2552

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

..

Металургия и производство на метални изделия, без машини

9890

Производство на машини и оборудване, без електро - оптично

9686

Производство на електро-, опично и друго оборудване

3263

Производство на превозни средства

32042

Преработваща промишленост н.д.

13957

Снабдяване с електроенергия, газ и вода

15102

Източник: НСИ
Табл. Продукция на промишлените предприятия по подсектори в Област Разград за периода 2008 - 2010 година /хил.лв./

 

2008

2009

2010

2011

Общо

581873

500993

563852

687183

Добивна промишленост

1457

2200

1872

..3

Преработваща промишленост

564853

483194

540199

656052

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

347630

324985

368621
Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; обработка на кожи

14589

10774

11242
Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

15283

12139

12277
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

-

-

-
Производство на химични продукти

1226

594

553
Производство на лекарствени вещества и продукти

..

..

..
Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини

79585

65790

..
Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

7482

9246

9786
Производство на компютърна и комуникационна техника; електронни и оптични продукти

..

..

..
Производство на електрически съоръжения

3483

1813

2138
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

15941

10980

12118
Производство на превозни средства

..

..

..
Производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване

13350

7087

4640
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

3245

..

..

..

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

12318

..

..

21053

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница