Актуална информация за качеството на питейната водаДата02.06.2018
Размер58.27 Kb.
#70349
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 01.11.-30.11.2017 г.
ПОКАЗАТЕЛ

СТОЙНОСТ

1

Населени места с въведено режимно водоподаване.

няма

2

Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период.

26

3

Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг.

31

4

От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

4

-

населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването:

Не отговарят по показател нитрати

гр. Лозница - 52 мг/л при норма 50 мг/л

с. Гороцвет - 59 мг/л при норма 50 мг/л

с. Каменар - 64 мг/л при норма 50 мг/лс. Ловско - 52 мг/л при норма 50 мг/л

5

Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг.

0

6

От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

0

-

населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването:

-

7

Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг.

10

8

От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9.

9
населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването:

м. чешма „Старият кладенец“ – нитрати 55 мг/л при норма 50

м. чешма „Ючкурналия“ – нитрати 52 мг/л при норма 50, колиформи 17/100 при норма 0, е.коли 17/100 при норма 0

м. чешма с. Осенец – нитрати 59 мг/л при норма 50

м. чешма гр. Цар Калоян – нитрати 109 мг/л при норма 50, колиформи 8/100 при норма 0, е.коли 2/100 при норма 0

м. чешма с. Езерче – нитрати 58 мг/л при норма 50, колиформи 59/100 при норма 0, е.коли 59/100 при норма 0

м. чешма с. Костанденец – нитрати 53 мг/л при норма 50, колиформи 7/100 при норма 0

м. чешма с. Савин – нитрати 53 мг/л при норма 50

м. чешма гр. Кубрат –колиформи 12/100 при норма 0

м. чешма с. Юпер – нитрати 58 мг/л при норма 50, колиформи 98/100 при норма 0, е.коли 98/100 при норма 0

м. чешма с. Божурово – нитрати 62 мг/л при норма 50, колиформи 27/100 при норма 0, е.коли 4/100 при норма 0
9

Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от - до ).

22 за периода 1.11.-30.11.2017 г.

-

От тях: (посочват се по нозологични единици).

Ентероколити - 22


10

Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода.

Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода.

11

Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

нямаСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница