Ал. СтамболийскиДата02.11.2017
Размер42.77 Kb.
ТипАнализ8600, гр.Ямбол, ул.”Ал. Стамболийски” № 4

Тел.: 046/66 31 49 – Председател

Тул./Факс: 046/663169 – Съдебен администратор

Е- mail: as_yambol@lex.bg и


http://yambolas.court-bg.org
_______________________________________________________________________________
Утвърдил:.....................................

/Д. Петкова/

Председател Административен съд- Ямбол
Анализ на дейността на Информационния център в Административен съд – Ямбол за периода януари – декември 2010 г.
Информационният център на Административен съд – Ямбол беше открит на 29.03.2010 г. в съответствие с Плана за подобряване работата на съда, както и с концепцията за изграждане и функциониране на подобни центрове в съдилищата.

Настоящият анализ е разработен с цел да се установи дали Информационният център в Административен съд – Ямбол работи ефективно и изпълнява ли основната си цел - да улеснява гражданите като им предоставя компетентна и навременна информация, както по отношение на техните права и задължения, така и за истинските възможности и функции на съда като цяло. Анализът беше заложен и в набелязаните корекционни мерки за подобряване на работата на база проведеното анкетно проучване през юни, 2010.

Анализът на дейността на информационния център в Административен център – Ямбол обхваща времето от старта през януари до края на 2010 г. Като опорна точка за сравнение се ползват резултатите от анализа за първото шесмесечие и от вторите шест месеца на 2010 г. При изследване на ефективността на центъра са използвани различни методи за измерване:
Анкетни проучвания – юни и декември, 2010 г. - анонимни

Вече категорично можем да твърдим, че достъпът до Информационния център на съда е лесен, защото при проведените две анкетни проучвания – юни и декември, 2010 г., резултатите потвърждават това твърдение: изключително голям, 93 на сто, е процентът на хората, които през декември, 2010 г. посочват, че влизайки в сградата на Административен съд –Ямбол, лесно намират информацията, която им е необходима. Останалите 7 % са избрали отговора «сравнително лесно». Този резултат не търпи промяна от проучването, проведено през юни, 2010 г.Процедурата по обслужването в Информационния център не е тромава и дълга – така са отговорили 91 процента от запитаните, 2 % твърдят обратното, 7 % са посочили, че не са запознати. През юни, 2010 г. 50 % от запитаните са отбелязали, че процедурата по обслужването не е тромава, а останалите са посочили, че не са запознати.

95 процента от попълнилите анкетата дават отлична оценка за цялостната дейност на Информационния център /по шестобалната система/, 2 процента са се въздържали от пълно одобрение и са писали петица. Резултатите от първото проучване бяха следните: 73 % поставиха отлична оценка, 20 % писаха петица, четворки и тройки нямаше, но 7 % оцениха работата с двойка. Т.е. резултатите са видимо подобрени.

100 процента от анкетираните твърдят, че са доволни от обслужването в Информационния център, макар че в анкетата им беше дадена възможност за отговор: «доволен съм, но с малки забележки». През юни, 2010 г. резултатите бяха следните: 87 % от анкетираните бяха категорични, че са доволни и нямат никакви забележки. Останалите 13 % не бяха доволни.
Анкетни проучвания – юни и декември, 2010 г. – явни

През изминалата година в Информационния център на съда са постъпили 9 мнения на граждани и адвокати, които са ползвали услугите на центъра /приложение към анализа/. Всички са на мнение, че обслужването е бързо и качествено, служителите са вежливи и компетентни, условията за работа са перфектни.Всички тези резултати ни дават увереност, че работата в Информационния център на съда е ефективно и гражданите са удоволетворени от обслужването. /Приложение – Анкетно проучване/.
Посещаемост в Информационния център на съда:

Констатациите на съдебния информатор и системния администратор в края на юни, 2010 г. бяха, че гражданите все още не ползват пълноценно възможностите на компютърната техника в центъра. Те предпочитат да направят справките си по делата като ги поискат на хартиен носител или да разговарят със служителите. Основна препоръка към съдебния информатор тогава беше, през седващите месеци да обяснява на гражданите предимствата на информационната система, която позволява бързи справки за движението на делата по електронен път. В подкрепа на тази констатация са и измерените резултати за посещаемостта в информационния център на съда: от началото на март до края на декември, 2010 г. само 10 човека са правили справки по дела.

В същото време от средата на февруари до 30 декември 2010 г. информационният център на съда е посетен от 2147 граждани, които са търсили някаква информация като повечето от тях са правили справки по дела.

Разпределение на посетителите в инфоцентъра по месеци:

16.02.2010 - 28.02.2010 – 105 човека

01.03.2010 – 31.03.2010 – 202

01.04.2010 – 30.04.2010 – 224

01.05.2010 – 31.05.2010 – 261

01.06.2010 – 30.06.2010 – 265

Второ шестмесечие:

06.07.2010 - 30.07.2010 – 151

01.08.2010 – 31.08.2010 – 109

01.09.2010 – 30.09.2010 – 140

01.10.2010 – 31.10.2010 – 269

01.11.2010 – 30.11.2010 – 201

01.12.2010 – 30.12.2010 – 130

Общо: 2147 човека

От тези резултати е видно, че през второто шестмесечие на годината посетителите са се увеличили. Това се дължи, както на доброто обслужване в информационния център, така и на популяризирането му сред обществеността.
Интернет-сайта на Административния съд

Компютърната система в информационния център е свързана с интеренет-мрежата, така че гражданите могат да влизат и в сайта на съда. Там системният администратор на съда качва всички справки за насрочени заседания, за постановени актове, както и за актове, влезли в законна сила. В сайта има банкова информация за граждани и юридически лица, формуляри, които могат да се изтеглят и много друга информация. От началото на февруари до края на юни общо 9 624 човека са посетили сайта на Административен съд – Ямбол. От юли до декември 2010 г. посетителите на сайта са 11 239 /справка – брояча на сайта/, т.е. с 1 615 повече.


Разпределение на посетителите на интернет-сайта на съда по месеци:

Февруари – 1 895

Март – 2 423

Април – 1 768

Май – 1 555

Юни – 1 983

От юли до декември 2010 г. – 11 239.

Настоящият анализ ще послужи за сравнение при измерване на ефективността от работата на информационния център в края на 2011 г. като основната цел ще бъде да се установи има ли промяна в степента на удовлетвореност от начина на функциониране на инфоцентъра.Януари, 2011 г.
Каталог: sites -> all -> themes
all -> Information about Korea in some Bulgarian textbooks issued after World War II
themes -> Телекабел“ ад 4400, гр. Пазарджик
all -> Мариана петрова м и н к о в а
all -> Минчо Димитров. Митологични сцени върху керамични съдове от селищната могила при Старозагорските минерални бани 9
all -> Key parameters of innovation development of the Republic of Korea a vision from Bulgaria
all -> Христо иванов б у ю к л и е в роден на 24. 09. 1936 г в с. Пчеларово, обл. Хасковска. През 1959 г завършва су „Св. Климент Охридски”
all -> Елена Георгиева. Библиография на ст н. с д-р Христо Буюклиев 11
all -> Нейчо маринов к ъ н е в


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница