Александров, Евгени Речник по международни отношения / Евгени Александров. София : Тракия-М, 2001; 341(03)/А51Дата11.06.2018
Размер147.23 Kb.
Р Е Ч Н И Ц И

Александров, Евгени Речник по международни отношения / Евгени Александров. - София : Тракия-М, 2001; 341(03)/А51

Ангелова, Надка Нов учебен Русско-български, Българско-русски речник / Надка Ангелова. - Велико Търново : Слово, 2003; 802(03)/А64

Английски бизнесидиоми / състав. Мелани Райдър, Нели Стефанова, Майкъл Тодман. - София : Византия, 2005; 347.73(03)/А64

Английско-български Българско-английски търговско-икономически речник. - София : Вега-3, 1991; 34(03)/А64

Английско-български военен речник : Всички термини на НАТО. - София : ИК Труд, 2002. - (Справочници 21 век) 355(03)/А64

Английско-български речник : т.1 / Снежана Боянова, Лена Илиева = English Bulgarian Dictionary. - София : Габеров, 2000-2001. - ; т.1. А - К. - 2000 - 2001 т.2. L - . - 2000 – 20001; 802/А64

Английско-български речник по корпоративно управление = Emglidh-Bulgarian Corporate Governance Dictionary. - София : Център за изследване на демокрацията, 2001 ; 34(03)/А64

Английско-български речник по политика. - София : Труд, 2007; 32(038)/А64

Английско-български учебен речник. Електронен речник "Паспорт". - София : Колибри, 2009, 801.3(03)/А64

Англо-русский дипломатический словарь : English-Russioan Dictionary of Diplomacy. - 2 изд. - Москва : Руски език, 2001 ; 34(03)/А64

Англо-русский словарь / состав.В.К.Мюллер. - 9 стереот. изд. - Москва : Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1962; 802.0/А64

Англо-русский юридическию словарь / С.Н.Андрианов и др.. - 2 изд. - Москва : Руссо, 1998 ; 34(03)/А64

Ангъчев, Илия Циганско-български речник / Илия Ангъчев. - София : Парадокс, 2009 803(03)/А64

Андрианов, С.Н. и др.Англо-русский юридический словарь / С.Н.Андрианов, А.С.Берсон, А.С.Никифоров. - Москва : Руссо, 2002; 34(03)/А64

Баламезов, Боян Българо-френски юридически речник / Боян Баламезов = Dictionnaire Juridique Bulgare-Francais. - София : Делфи, 1997 ; 34(03)/Б19

Баламезов, Боян Френско-български речник / Боян баламезов = Dictionnaire Juridique Francais-Bulgare. - София : Софи-Р, 2001; 34(03)/Ф82

Балканджиева, Благовеста English-Bulgarian Law Dictionary / Blagovesta Balkandgieva = Английско-български юридически речник /Благовеста Балканджиева. - София : Софи-Р, 1999 ; 34(03)/Б23

Балканджиева, Благовеста Английско-български речник по търговско право / Благовеста Балканджиева = English-Bulgarian Dictionary of Commercial Law. - София : Софи-Р, 2003; 347.7(03)/Б18

Балканджиева, Благовеста Българско-английски речник : Право, финанси, търговия / Благовеста Балканджиева. - Велико Търново : Абагар, 2007 ; 34(03)/Б23

Балканджиева, Благовеста Българско-Английски речник по търговско право / Благовеста Балканджиева = Bulgarian-English Dictionary of Commercial Law. - София : Софи-Р, 2001 ; 347.7(03)/Б23

Балканджиева, Благовеста Българско-английски терминологичен речник. Одит и счетоводство / Благовеста Балканджиева = Nulgarian-English Terminological Dictionary. Audit and Accountancy. - София : Софи-Р, 2003 ; 347.73(03)/Б18

Балканджиева, Благовеста Българско-английски юридически речник / Благовеста Балканджиева = Bulgarin-English Law Dictionary. - София : Софи-Р, 2000 ; 34(03)/Б23

Балканджиева, Благовеста Европейско право : Английско-български речник / Благовеста Балканджиева. - Велико Търново : Абагар, 2005; 341.17(03)/Б18

Балрканджиева, Благовеста Английско-български речник : Право, финанси, търговия. - Велико Търново : Абагар, 2006 ; 34(03)/Б23

Банова, Мария и др. Фразеологичен речник на българския език : подбрано / Мария Банова, Стамена Димова. - София : Бан Мар, 2014 803(03)/Б25

Баракуда, Хуго Латинска юридическа фразеология / Хуго Баракуда. - София : Сребърен лъв, 1993. ; 871(03)/Б26

Баскакова, М.А. Толковый юридический словарь : Право и бизнес: Русск-английский, англо-русский / М.А.Баскакова = Legal Glossary : Law and Business:Russian-English, English-Russian. - 8 перераб. и доп. изд. - Москва : Финансы и статистика, 2000; 34(03)/Б12

Бизнес английски : Разговори по телефона. - София : Стандарт, 2008; 801(03)/Б44

Бизнес английски електронен речник. - София : Понс България, 2012, 34(03)/Б44

Бизнес речник : Английско-български, Българско-английски със СД. - София : PONS България, 2004 ; 34(03)/Б44

Бизнес речник : Немско-български, Българско-немски със СД. - София : Понс България ООД, 2004; 803(03)/Б44

Бизнескурс по немски език : Делови контакти / състав. Мария Грозева-Минкова и др.. - София : Петър Берон, 1992; 803.0/Б44

Бойчев, Георги Юридически латинско-български речник : Термини, изрази и сентенции / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 2004. ; 34(03)/Б52

Бонджолова, Валентина Неологичен речник : Нови думи, нови значения, нови съчетания, нови абревиатури за периода 1998-2003 / Валентина Бонджолова. - Велико Търново : Gaveroff, 2003, 801.3(03)/Б62

Бонева, Йорданка Английски език в морските транспортни документи : Примерни решения. международни актове / Йорданка Бонева. - Варна : ИК Морски свят ООД, 2004; ; 347.79(03)/Б62

Бончев, Атанасий Речник на църковнославянския език : Том Първи - / Атанасий Бончев. - София : Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"; Том първи. А - О. – 2002; Том втори. П - Я. – 2012; 348(03)/Б63

Борисов, Орлин Терминологичен речник по право на Европейския съюз / Орлин Борисов. - София : Юриспрес, 2002 ; 341.17(03)/Б65

Борисов, Орлин Терминологичен речник по право на Европейския съюз / Орлин Борисов. - София : Агро-Пъблишинг, 2004 ; 341.17(03)/Б66

Борисова, Багрелия Българско-нидерландски разговорник / Багрелия Борисова. - Пловдив : ИК Хермес, 2004. - (Разговорници Хермес); 801(03)/Б64

Ботева, Мариета Речник по реторика : 150 аргумента за оратора / Мариета Ботева. - София : Парадигма, 2008, 101(03)/Б69

Ботева, Мариета Речник по реторика : 150 аргумента за оратора / Мариета Ботева. - София : Парадигма, 2003; ; 101(03)/Б69

Боянова, Наталия и др. Българско-руски речник : Туризъм / Наталия Боянова, Павлина попова, Тодорка Тончева. - София : Военно издателство, 2002 802(03)/Б73

Българско-английски речник / Снежана Боянова и др. = Bulgarian-English Dictionary. - 3 прераб. изд. - София : Габеров, 2000 - 2001; 808.67/Б92

Българско-гръцки речник / състав. К. Илков и др.. - 4 фототип изд. - София : БАН, 1998; 801.3/Б91

Българско-немски речник : с новия правопис / ред.Павел Петков = Bulgarisch-deutsches Worterbuch. - София : Атлантис ; Велико Търново : Абагар, 2001; 808.67/Б92

Българско-френски речник / Н. Исмаил и др. = Dictionaire Bulgare-Francais. - София : Габеров, 2000 - 20001; 808.67/Б92

Василев, Цветан Българско-цигански речник / Цветан Василев. - София : Еньовче, 2007; 801.3/Б92

Василева, Стефка Речник на близкозвучащите думи (паронимите) в българския език / Стефка Василева. - София : ДИ "Д-р Петър берон", 1988, 801.3(03)/В23

Василева, Цонка Кратък английско български речник по обществено-политическа лексика / Цонка Василева = Little English Bulgarian Disctionary of Social and Political Terms. - София : Тилиа, б.г. ; 32(03)/В24

Великова, Галина и др. Морски английско-български речник / Галина Величкова, Сона Тончева. - 2 изд.. - Варна : Стено, 2001. - (Специализирани морски издания) ; ; 347.79(03)/В39

Влахов, Сергей Нов руско-български речник / Сергей Влахов = Новый русско-болгарский словарь. - София : Парадигма, 2004; 802(03)/В73

Войнов, Михаил и др. Латинско-български речник / Михаил Войнов, Александър Милев. - поправено изд. - б.м. : Планета 3, 1999; 871(03)/В78

Гавришина, К.С. и др. Французско-русский коммерческий словарь / К.С.Гавришина, И.Н.Гавришина. - Москва : Одам, 1992, 801.3(03)/Г14

Генадиева, Дарина и др. Немско-български икономически речник / Дарина Генадиева, Виктор Монев. - София : Софи-Р, 2005; 803(03)/Г29

Георгиев, Георги и др. Юридически речник / Георги Георгиев, Любен Велинов. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 2007 ; 34(03)/Г36

Георгиев, Георги Латински речник на юридически термини и сентенции / Георги Георгиев. - София : Фенея, 2002; 871(03)/Г73

Георгиев, Георгии др. Юридически речник / Георги Георгиев, Любен Велинов. - София : Отечество, 1999 ; 34(03)/Г37

Георгиева, Жечка Английско-български речник на английските идиоми : English-Bulgarian Dictionary of English Idioms / Жечка Георгиева. - София : Колибри, 2002.; 802.0/Г63

Георгиева, Жечка Английско-български речник на съвременния сленг / Жечка Георгиева. - София : Колибри, 2004; 801.3/Г36

Георгиева, Недялка Латински синтаксис / Недялка Георгиева. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1992; 807.1/Г37

Георгиева, Недялка. Латинско-български словообразувателен речник на глаголите. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2003; 871(03)/Г36

Георгиева, Стефка Българско-руски руско-български бизнес речник / Стефка Георгиева. - София : Хейзъл, 2004; 802(03)/Г37

Геремезов, Данчо Английско-български терминологичен речник за мироопазващи операции / Данчо Геремезов. - София : Военно издателство, 2006; 801(03)/Г38

Гиргинова, Тошка Горчиви въздишки / Тошка Гиргинова. - София : Звезда, 2007; 82.081/Г50

Головистикова, А.Н. , Л. Ю. Грудцына Толковый словарь юридических терминов. Москва : Эксмо, 2007 34(03)/Г61

Гочев, Гочо и др. Руско-български речник / Гочо Гочев, Сийка Гочева. - София : Наука и изкуство, 2009; 801.3/Г72

Гръцко-бъграски речник / състав. М. Филипова-Байрова и др.. - 5 фототип. изд. - София : БАН, 1998; 801.3/Г89

Гурсо, Анри и др. Европейски речник : Български-английски-немски-френски-италиански-испански / Анри Гурсо, Моник Гурсо. - София : Младинска книга, 2007; 341.17(03)/Г93

Даль, Владимир Толковый словарь живого великого русского языка : т. 1 - / Владимир Даль. - Москва : Русский язык, 1978; т. 1. А - З. – 1978 т. 2. И - О. – 1979 т. 4. Р - V. – 1980; 802(03)/Д11

Дамянова, Пенка и др. Англо-български речник по управление на проекти / Пенка Дамянова, Теодора Михайлова. - София : Ин-т по публична администрация и европейска интеграция, 2005. - (Поредица терминологични речници) ; 342.9(03)/Д15

Дамянова, Пенка и др. Англо-българско-френски речник по европейско право / Пенка Дамянова, Маргарита Руски. - София : Ин-т по публична администрация и европейска интеграция, 2004. - (Поредица терминологични речници) ; 341.17(03)/Д15

Дачева-Филипова, Снежа Шведско-български българско-шведски речник / Снежа Дачева.Филипова = Svensk-bulgarisk bulgarisk-svensk ordbok. - София : ИК Синева, 2006; 830(03)/Ф50

Димитрова, Милка и др. Синонимен речник на съвременния български книжожвен език / Милка Димитрова, Ана Спасова. - 3 изд. - София : Наука и изкуство, 1999; 808.67/Д59

Димитрова, Милка и др. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / Милка Димитрова, Ана Спасова. - 3 изд. - София : Наука и изкуство, 2002; 808.67/Д59

Димитрова, Олга Българско-датски разговорник / Олга Димитрова. - Пловдив : Хермес, 2005. - (Разговорници Хермес); 801(03)/Д59

Длуги, Д.А. и др. Чешско-русский и русско-чешский словарь / Д. А. Длуги, Б. Г. Раевский, Н. Р. Буравцева. - Москва : Советская энциклопедия, 1970; 850(03)/Д11

Добровольская, Ю. А. и др. Русско-итальянский словарь / Ю. А. Добровольская, М. А. Мизиано. - 4 испр. и доп. изд. - Москва : Советская энциклопедия, 1967; 808.2/Д66

Доганов, Димитър Англо-български речник по маркетинг / Димитър Доганов. - София : Сиела, 2001 ; 347.7(03)/Д69

Дормишев, Христо Българско-немски юридически речник / Христо Дормишев; ред. Пепа Лалева. - София : Хейзъл, 2003 ; 34(03)/Д79

Дормишев, Христо Немско-български юридически речник / Христо Дормишев = Deutsch-Bulgarisches Rechtworterbuch. - София : Хейзл, 2000; 34(03)/Д80

Дюнан Жан-Филип и др. Римско право : Речник на основните термини / Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 2010; 34(37)/Д16

Европейска счетоводна терминология в шест езика. - София : Racio90, б.г.; 801.3/Е19

Енциклопедичен български речник : А-Я / ред.Лусия Попова и др.. - Велико Търново : Абагар, 1999-2000; 03/Е67

Жданова, И.Ф. и др. Англо-русский экономический словарь / И.Ф.Жданова, Э.Л.Вартумян. - 3 изд. - Москва : Русский язык, 2000; 33(03)/Ж27

Жданова, И.Ф. Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь / Жданова, И.Ф.. - 4 изд. - Москва : Русский язык, 2001; 33(03)/Ж27

Зарков, Антон и др. Сръбско-български речник / Антон Здравков, Пламен Трифонов = Српско-бугарски речник. - София : ИК Пал, 2004; 808.6(03)/З-; 34

Иваноав, Дора Учебный русско-болгарский словарь дипломатических, туристических и экономических терминов и выражений / Дора Иванова. - Благоевград : УИ "Неофит Рилски", 2011, 801.3(03)/И22

Иванов, Братислав Японско-български речник / Братислав Иванов. - София : Изток-запад, 2006; 801(03)/И21

Иванова, Емилия Българско-албански разговорник / Емилия Иванова. - Велико Търново : Абагар, 2007; 801.3/Б92

Иванова, Ценкаи др. Српско-бугарски речник / Ценка Иванова, Мариана Алексич. - Велико Търново : Пик, 1999; 808.61(03)/И22

Илиев, Ил. и др. Кратък многоезичен речник : Българо-английски, немски, френски, испански / Ил. Илиев, Л. Илиев, Т. Гогова. - София : ЕШ Каракол - Илия Илиев, 2002; 808.67/И52

Илюстрован Оксфордски речник : 187 000 дефиниции и статии, 4500 илюстрации. - София : Младинска книга, 2005; 801.3/О-41

Йован, Тибериу Българско-румънски речник / Тибериу Йован = Dictionar bulgar-roman. - София : Труд, 2010. - (Справочници 21 в.); 801.3/И74

Испанско-български речник / Снежина Стефанова = Diccionario Espanol-Bulgaro. - 2 изд. - София : Габаров, 2000 - 20001; 806.0/И93

Испанско-русский, русско-испанский словарь. - Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1962; 806(03)/И93

Каушик, Рама Кришна Санскритско-български речник / Рама Кришна Каушик. - София : Изток-Запад, 2014 809.12(03)/К47

Керанова, Снежана Румънско-български речник / Снежана Керанова. - София : Наука и изкуство, 2008; 801.3/К52

Китайско-български двупосочен речник. - София : Изток-Запад, 2017; 803(03)/К61

Класов, Г. и др. Българско-турски учебен речник / Г. Класов, Стр. Николов. - София : Народна просвета, 1957; 801.3/К63

Колев, Бойчо и др. Международни термини : Икономика, финанси, търговия, маркетинг, застраховане, транспорт, търговско право, европейска интеграция / Бойчо Колев , Богомил Андонов. - София : Нова звезда, 2012, 341(03)/К78

Колин, Питър Английско-български речник. Банково дело и финанси / Питър Колин. - 2 изд. - Пловдив : Летера, 2002 ; 347.73(03)/А64

Колин, Питър Английско-български речник. Бизнес / Колин Питер. - Пловдив : Летера, 2003 ; 347.73(03)/А64

Командин, Г. А. Англо-русский юридический словарь / Г. А. Командин. - Ташкент : А-64, 2004; 34(03)/К80

Константинов, Константин Английско-български резговорник на еднаквите думи / Константин Константинов = English-Bulgarian phrase-book of identical words. - София : б.м., 2008; 801.3/К82

Константинов, Константин Английско-български речник на еднаквите думи / Константин Константинов = English-Bulgarian dictionary of identical words. - София : б.м., 2008; 801.3/К82

Корективен речник на чужди думи в българския език. - София : УИ Климент Охридски, 2012; 801.3/К85

Корню, Жерар Юридически речник / Жерар Корню, ред.прев. Асен Чаушев. - 8 прераб. и доп. изд. - София : Софи-Р, 2004 ; 34(03)/К85

Кошелев, А. Българско-руски речник / Алберт Кошелев. - София : Наука и изкуство, 2003; 808(03)/Б92

Кратък немско-български речник. - София : Народна просвета, 1955; 801.(03)/К88

Крумова, Лилия и др. Речник на съкращенията в българския език / Лилия Крумова, Мария Чоролеева. - София : Наука и изкуство, 1983 801.3(03)/К91

Кръстева, Добринка Английско-български, българско-английски речник : Одит, счетоводство, данъчи, финанси, право / Добринка Кръстева. - София : Сиела, 2004 ; 347.73(03)/К92

Лазова, Олга и др. Руски джобен речник / Олга Лазова и др. . - 3 изд. - София : Клет България, 2012. - (Речници Pons), 801.3(03)/Л14

Мачковский, Г.И. Французско-русский юридический словарь / Г.И.Мачковский = Dictionnaire de droit Francais-Russe. - 4 стереот. изд. - Москва : Руссо, 2002 ; 34(03)/М42

Международен данъчен речник : Английско-български: Според изискванията на Европейския съюз / прев. Копринка Червенкова. - София : ИК Светулка-44, 1995 ; 347.73(03)/М43

Михайлова, Любка Английско-български финансов и фискален речник / Любка Михайлова. - София : ЖАР, 2003 ; 347.73(03)/М73

Мичковска, Павлина и др. Българско-италиански разговорник / Павлина Мичковска, Мая Стефанова. - София : Перо, 1991, 801.3(03)/М93

Найденов, Бойко Арабско-български речник / Бойко Найденов. - Търново : Габеров, б.г. ; 809(03)/Н17

Нанова, Ани Фразеологичен синонимен речник на българския език / Ани Нанова. - София : Хейзъл, 2005; 803(03)/Н21

Нейков, Тодор и др. Diccionario Espanol-Bulgaro / Todor Neikov, Emiliya Tsenkova, Tsvetan Georgive = Испанско-български речник /Тодор Нейков, Емилия Ценкова, Цветан Георгиев. - Sofia : Nauka i izkustvo, 2001; 806/Н48

Немецко-русский словарь. - Москва : Русский язык, 1980; 801.3(03)/Н53

Немецко-русский финансово-кредитный словарь. - 3 изд. - Москва : Финансы и статистика, 1994; 33(03)/Н53

Немецко-русский юридический словарь / ред. П-И.Гришаев, М.Беньямин = Deutsch-Russisches Juristisches Worterbuch. - 7 стереотипное изд. - Москва : Руссо, 2002 ; 34(03)/Н53

Немецко-русский юридический словарь = Deutsch-Russisches Worterbuch. - 8 стереот. изд. - Москва : Руссо, 2003 ; 34(03)/Н53

Немско-български речник : Приложение: думите с новия правопис / Текла Сугарева. - 2 пор. и доп. изд. - София : Атлантис ; Велико Търново : Абагар, 1997; 803(03)/Н53

Несторова, Павлина Търговско-правен справочник от А до Я / Павлина Несторова. - София : Мултипрес ООД, 1992, 347(03)/Н61

Ние - Те : Кратък етнополитически речник предназначен предимно за граждани на Република България, ненавършили години за паспорт. - 2 попр. и доп. изд.. - София : Асоциация Аксес, 1997; 32(03)/К89

Николова-Гълъбова, Жана Немско-български фразеологичен речник : т. 1 - / Жана Николова-Гълъбова. - Пловдив : Летера, 2001; т. 1. A - L т.2. M - Z; 803(03)/Г96

Новый русско-английски юридический словарь = Mew Russian-English Law Dictionary. - Москва : Руссо, 2002; 808.2/Н85

Оксфордски енциклопедичен речник по право / прев. Мариана Мерджанова, Евгени Класанов. - София : Сиела, 1998 ; 34(03)/О-47

Оксфордски речник New Words / ed.Elizabeth Knowles. - София : Петър Берон, 1998; 801.3/О-46

Оксфордски речник на исляма / ред. Джон Л. Еспозито; прев. В. Димитрова. - София : Рива, 2007; 801.3/О-46

Официален правописен речник на българския език : Глаголи. - София : Просвета, 2016; 808-67/О-11

Официален правописен речник на българския език. С.: БАН, Просвета, 2012; 808.67/О-11

Панайотов, Величко и др. Словашко-български тематичен речник / Величко Панайотов, Диана Иванова, Силвия Лиханова. - София : УИ Климент Охридски, 2012; 801.3/П17

Пашов, Петър и др. Правоговорен и правописен речник на българския език / Петър Пашов, Христо Първев. - 3 прераб изд. - София : УИСв.Кл.Охридски, 2002; 808.67/П30

Пернишка, Емилия и др. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХт в.) / Емилия пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска. - София : Наука и изкуство, 2010; 808.67/П37

Петкова, Вяра Английско-български морски речник с колокации / Вяра Петкова = English-Bulgarian Maritime Dictionary with Collocations. - Варна : Стено, 2006; ; 347.79/П44

Питев, Божидар и др. Българско-английски речник на църковните термини / Божидар Питев, Диана Питева = Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Фондация "Покров Богородичен", 2012, 348(03)/П56

Попов, Деян Търговски енциклопедичен речник / Деян Попов. - София : Сиела, 1998; 347.7(03)/П76

Попова, Маргарита Тематичен немско-български речник : Поговорки, пословици, сентенции и устойчиви словосъчетания / Маргарита Попова. - София : Наука и изкуство, 2016 803(03)/П75

Правописен речник на българсикя език / Петър Пашов. - София : Хермес, 2000; 808.67/П84

Пълен указател на законите в България от Освобождението й до 30 юний 1939 г. : Закони, наредби-закони, решения, договори, конвенции, спогодби, съглашения и др. , издадените правилници, наредби, окръжни и др. по прилагането на законите и др. . - София : Държавна печатница, 1939, 34(03)/У47

Радева, Василка Български тълковен речник / Василка Радева. - София : Изток-Запад, 2012; 808.67/Р12

Радонов, Димитър Речник на счетоводните термини / Димитър Радонов. - София : Нова звезда, 2005; ; 347.74(03)/Р16

Разговорен бизнес английски : част 1 - . - София : Клет България ООД, 2013; Част първа. – 2013; част 2. – 2013, 801(03)/Р21

Рехо, Луиджи Българско-италиански речник / Луиджи Рехо. - София : Везни, 1994, 801.3(03)/Р54

Речник за правоговор, правопис, пунктуация / състав. Димитър Попов, Кирил Симов, Светломира Видинска. - София : Атлантис, 1998; 808.67/Р55

Речник на латинските термини и изрази : Обща теория и философия на правото. - София : Юриспрес, 1996; 34(03)/Р56

Речник на чуждите думи в български : с приложения / състав. Иван Габеров. - 3 изд. - София : Изд. Е, 1998; 808.67/Р55

Речник по право на Европейските общности / състав. Антония Ангелова и др.. - София : Наука и изкуство, 1998; 341.17/Р56

Романов, Димитър Речник по международно право / Димитър Романов. - София : Хейзъл, 2003; 341(03)/Р83

Руско-български двуезичен картинен речник. - София : Книгомания, 2014 801.3(03)/Р93

Руско-български фразиологичен речник / К. Андрейчина. - София : Наука и изкуство, 1980; 808.2/Р95

Русско-английски словарь / состав. О.С.Ахманова и др.. - 7 изд. - Москва : Советская энциклопедия, 1965; 808.2/Р95

Русско-английский внешнеторговый словарь. М-ва: Русский язык, 1986; 347.73(03)/Р93

Русско-болгарский и болгарско-руссий экономический словарь / ред. В.В.Виноградова. - Москва : Русский язык, 1990; 33(03)/Р93

Русско-болгарский словарь / Анастасия Цонева. - 2 прераб. изд. - Варна : Хирон 2000, 2001; 802/(03)

Русско-немецкий юридический словарь. - Москва : Лингвистика, 2000 ; 34(03)/Р93

Русско-чешкий словарь. - Москва : ОГИЗ, 1947; 801.3(03)/Р93

Ръдърфорд, Доналд Английско-български учебен речник по икономика с българско-английски показалец / Доналд Ръдърфорд; прев. Поликсена Ръсовска. - София : Прозорец, 1998; 33(03)/Р-97

Световен речник по право и търговия : Том I - . - Бургас : Делфин Прес, 1993. - (Делфинови речници и енциклопедии); Том I. A.B.A. Bounds. – 1993; Том II. Bounty Creamer. – 1993; Том III. Creance Exit. – 1993; Том IV. Exitus In jure. – 1993; Том V. Injure Mistrial. – 1993; Том VI. Misuger Pro. – 1993; Том VII. Pro and con Stag. – 1993; Том VIII. Stake Zoning. – 1993; Том IX. Index. – 1993, 347.73(03)/С25

Семиязычный военный словарь. - Москва : Воен. изд-во Мин-ва обороны СССР, 1971, 355(03)/С17

Символи на българо-хърватското приятелство. - София : Библиотека "Епископ Й. Щросмайер", 2016; 848.72/С76

Скворцова, Н.А.и др. Итальянско-русский словарь / Н. А. Скворцова, Б. Н. Майзель. - 2 изд. - Москва : Советская энциклопедия, 1971; 808.2(03)/С40

Словарь международного морского права. - Москва : Международные отношения, 1985 347.79/С41

Словарь международного права. - Москва : Международные отношения, 1982 341(03)/С41

Советский энциклопедический словарь / ред. А. М. Прохоров. - 4 изд. - Москва : Советская энциклопедия, 1987; 808.2/С49

Спасов, Т и др. Речник по икономикс : Основни категории. Микроикономикс. Макроикономикс: Н-Я / Т. Спасов, В. Трифонова. - София : б.м., б.г. ; 34(03)/С55

Старец, С.М. и др. Потругальско-русский словарь / С.М.Старец, Е.Н.Феерштейн. - Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961; 801.3/С37

Стефанов, Христо Френско-български бизнес речник / Христо Стефанов. - София : Свят, 1991, 801.3(03)/С75

Стоименова, Нели Нов речник на уличния жаргон / Нели Стоименова. - София : Милениум, 2017 803(03)/С78

Стоянова, Даниела Българско-румънски речник / Даниела Стоянова. - София : Наука и изкуство, 2008; 801.3/С83

Стоянова, Нели и др. Бизнес-речник : Немско-български. Българско-немски. Тематичен / Нели Стоянова, Мария Колева, Христо Мароков = Business-Glossar : Deutsch-Bulgarisch. Bulgarisch-Deutsch. Thematisch. - София : Сандра, 2001; 803(03)/С83

Сухарева, А.Я. и др. Большой юридический словарь / А.Я.Сухарева, В.Е.Крутских. - 2 перераб. и доп. изд. - Москва : Инфра-М, 2002. - (Библиотека словарей Инфра-М) ; 34(03)/С89

Съвременен тълковен речник на българския език с приложения / състав. Стоян Буров и др.. - 3 изд. - София : Габеров, 2001; 808.67/С96

Тодоранова, Василена. Българско-латински речник / Василена Тодоранова. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2015; 871(03)/Т64Inglise-vene-eesti patendinduse sonaraamat = English-Russian-Estonian Patent Dictionary. - Tallinn : Valgus, 1976 801.3(03)/И63

Тодорова Лилия Българско-английски речник по публична администрация / Лилия Тодорова. - София : Ин-т по публична администрация и европейска интеграция, 2004. - (Поредица терминологични речници) ; 342.9(038.1)/Т64

Тосков, Димитър Българско-английски военен речник / Димитър Тосков = Bulgarian English Military Dictionary. - София : Военно издателство, 2004, 355(03)/Т76

Тръпчев, Г., Г. Батаклиев и др. Стенографски речник / Г. Тръпчев, Г. Батаклиев. - София : Народна просвета, 1961; 801.3/Т73

Търбан, Марвин Речник на американските идиоми / Марвин Търбан. - София : Изток-Запад, 2017801.3/Т96

Универсален речник : Немско български. - София : PONS - България, 2002; 803(03)/У63

Фернско-български речник / ред. Асен Чаушев = Dictionnaire Francais-Bulgare. - София : Наука и изкуство, 2002; 804.0/Ф82

Финансово-кредитный словарь, т. 1, т. 3. М-ва: Финансы и статистика, 1988; 347.73(03)/Ф53

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / гл.ред.А.Г.Грязнов. - Москва : Финансы и статистика, 2002 ; 347.73(03)/Ф53

Французско-русский словарь. - 9ое изд. - Москва : Гос.изд.иностр. и нац. словарей, 1961; 801.3(03)/Ф76

Френски синонимен речник / Емил Георгиев, Клод Дезире, Тристан Хорде = Dictionaire des synonymes. - София : Свят, 1991; 804.0/Ф82

Френско-български речник / Андрей Илиев, Микрула Константинова = Dictionaire francois-bulgare. - 4 прераб. и доп. изд. - София : Габеров, 2000 - 2001; 804.0/Ф82

Френско-български речникл Българско-френски речник / състав. Микрула Константинова. - Велико Търново : Габеров, б.г. ; 804(03)/Ф82

Футекова, Александра. Речник на близки по правопис дсуми. Английски, немски с български превод / Александра Футекова. - София : Даниела Убенова, 2016; 801(03)/Ф95

Хаджиева, Нели и др. Българско-турски речник : Икономика, търговия, банково дело, кредит, застраховки, счетоводство, транспорт, мениджмънт, маркетинг, туризъм / Нели Хаджиева, Валерия Мартинова. - София : еМ, 1995; 801.3/Х15

Хинкелман, Едуард Дж. Речник по международна търговия : Наръчник на Световната търговска общност / Едуард Дж. Хинкелман. - Пловдив : Хермес, 2004 ; 347.7(03)/Х51

Ценкова, Емилия и др. Diccionatio Bulgaro-Espano / Emiliya Tsenkova, Todor Neikov = Българско-испански речник /Емилия Ценкова, Тодор Нейков. - 3 изд. - Sofa : Nauka i izkustvo, 2001; 806.0/Ц48

Чешко-български речник : том 1 - . - ; София : Процорез, 2002 том 1. А - О. – 2002 том 2. - 2002; 850/(03)

Чешко-руски словник. - Прага, 1951; 801.3/Ч15

Чешмеджиева, Гюлчин Турско-български българско-турски речник / Гюлчин Чешмеджиева = Turkce-bulgarca Bulgarca-turkce sozluk. - София : Колибри, 2006; 801(03)/Ч89

Чой, Куон Джин и др. Българско-корейски речник / Куон Джин Чой, Со Йънг Ким, 2004; т. Първи. А – Н т. Втори. О – Я; 801(03/Ч89

Чолаков, Радомир Медийно право : Речник на основните понятия / Радомир Чолаков. - София : Вест. група България ; София : ИК Труд, 2005; 07(03)/Ч90

Шмит, Хайнрих и др. Философски речник / Хайнрих Шмит, Георги шишков; прев. от нем. Анастасия Рашева. - прераб. и доп. изд. - София : УК Св. Климент Охридски, 1997; 1(03)/Ш78

Юридический энциклопедический словарь / ред. А. Я. Сухарев. - 2 доп. изд. - Москва : Советская энциклопедия, 1987 ; 34(03)/Ю29

Янчев, Михаили др. Българско-турски речник / Михаил Янчев, Сабри Р. Демиров. - София : Ъшък-Светлина, 1991; 801.3(03)/Я71

Collin.P.H. и др. Spanish Law Dictionary : Diccionario de Terminos Juridicos / P.H.Collinq Lourdes Melcion. - 2 ed. - London : Peter Collin Publishing, 2003; 34(03)/К78

Dictionary of Environmental Legal terms / C.C.Lee. - New Work : McGraw-Hill, 1996; 349.6/(03)

Dictionnaire Francais-Bulgare = Френско-български речник. - София : Колибри, 2016 804(03)/Д53

Dictionary of Government and Politics. - 2 ed. - London : Peter Collin Publishing, 1988. - (British Books for Managers) ; 32(03)/Д58

Dictionary of Marketing. - 2 ed. - London : The Economist, 2000. - (British Books for Managers) ; 347.7(03)/Д53

Dizionario Fondamentale della Lingua Italiana. - София : Абагар Холдинг, 1982; 806/Д53

Dizionario Italiano-Bulgaro. - ново доп. и осъвр. изд. - Sofia : Publitrans, 1995; 806/П41

Italiano-Russo Dizionario / Н.А.Скворцова, Б.Н.Майзель = Итальюнско-русский словарь. - Москва : Гос.изд.иностр. и нац. словарей, 1963; 805.0/И96

Jozsef, Bodey Bolgar-Magyar Szotar : Българско унгарски речник / Bodey Jozsef. - 2 изд. - Budapest : Terra, 1975; 801(03)/Ж71

Kupper, Heinz Wortbuch der Deutschen Umgangssprache / Kupper Heinz. - София : ИК Прозорец, 1996; 803(03)/К99

Le Petit Larousse en couleurs : 84500 articles, 3600 illustrations. - Paris : Larousse, 1994, 801.3(03)/Л25The Concise Oxford Thesaurus : 350 000 синонима и антонима. - , 1995; 801.3/О-46

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница