Александрова, Донка Христоматия по реторика / Донка Александрова. София : Полимона оод, 1997; 101/А51Дата25.01.2018
Размер12.31 Kb.
#51534
101 РЕТОРИКА

Александрова, Донка Христоматия по реторика / Донка Александрова. - София : Полимона ООД, 1997; 101/А51

Аристотел Реторика / Аристотел; прев. от старогр., предгов. и встъпл. Александър Ничев. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1993 ; 101/А84

Аристотел Реторика / Аристотел; прев. от старогръцки Ал. Ничев. - София : Наука и изкуство, 1986. - (Библиотека Естетика и изкуствознание) ; 101/А84

Бюрдо, Жорж. Държавата / Жорж Бюрдо; прев. Анна Маркова. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2007. - (Res publica) ; 101/Б96

Демостен : избрани речи / състав. и прев. Цветан Грозев. - София : Наука и изкуство, 1982. - (Велики оратори) ; 101/Д40

Демосфен : Речи: т.1 - / ред. Голубцова, Е.. - Москва : Памятники исторической мысли, 1994. - (Памятники исторической мысли) т.. - 1994 ; 101/Д40

Димитър Михалчев - между философията и живота : Документи 1904 - 1946 / състав. Анани Стонев и др.. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 1997 ; 101/М75

Йорданова, Росица Христоматия по парламентарна реторика : Сборник избрани парламентарни речи, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право" / Росица Йорданова. - Варна : ЮФ на ВСУ Черноризец Храбър, 2007 ; 101/Й83

Квинтилиан Обучението на оратора / Квинтилиан; прев. Макарий Порталски. - София : Софи-Р, 1999 ; 101/К49

Мавродиева, Иванка Политическата реторика в България от митингите до WEB 2.0 (1989-2012) / Иванка Мавродиева. - София : Парадигма, 2012; 101/М12

Методиева, Лилия Парламентарна реторика / Лилия Методиева. - София : Албатрос, 2002 ; 101/М51

Спиноза, Бенедикт де Етика / Бенедикт сде Спиноза; прев. от лат. Марко Марков. - 2 изд. - София : Наука и изкуство, 1981. - (Философско наследство) ; 101/С57

Торбов, Цеко Основи на историята на философията : Атична философия и философия на средните векове / Цеко Торбов. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1996 ; 101/Т75Цицерон, Марк Тулий За държавата. За законите / Марк Тулий Цицерон; прев. от лат. Мария Костова. - София : Софи-Р, 1994 ; 101/Ц72

Цицерон, Марк Тулий За оратора / Марк Тулий Цицерон; прев. Петя Стоянова. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1992 ; 101/Ц72

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница