Анализ на активите на баланса на тб,, Първа инвестиционна банка (Fibank)страница2/8
Дата20.06.2022
Размер105.02 Kb.
#114678
1   2   3   4   5   6   7   8
курсова Мирослав
Актив/Година

2010 (хил.лв)

2011 (хил.лв)

2012 (хил.лв)

2013 (хил.лв)

Парични средства и вземания от ЦБ-и

556,861

926,394

1,140,889

1,347,555

Финасови инструменти

789,148

738,470

851,942

618,721

Вземания от банки и фин. Институции

21,736

100,427

45,939

120,126

Кредити на клиенти

3,417,094

4,182,236

4,540,389

6,020,792

Имоти, оборудване, нематериални и други активи

213,937

226,925

471,289

670,799

Общо активи

4,998,776

6,174,452

7,050,448

8,777,993

Таб. 2
Графика 2

Делът на кредитите на клиенти остава структурноопределящ, като съставя 68,6% от общите активи през 2013 г. (2012: 64,4%; 2011: 67,7% и 2010: 68,4%). Паричните средства и вземанията от централни банки съставляват 11,1% от активите към 31.12.2010 г, като през 2011 г. нарастват с 66,4% (369 533 хил. лв) до 926 394 хил. лв. спрямо предходната година. Това напрастване е в резултат на ръст при сметките и вземанията от чуждестранни банки, както и вследствие на увеличената депозитна база и поддържане на минимални задължителни резерви. Поради тази причина делът на паричните средства и вземания от центрани банки продъжава да расте и през 2012 г. – с 23,2 % (214 495 хил. лв.) спрямо през 2011 г. През 2013 г. продъжават да се увеличават до 1 347 555 хил. лв. като динамиката отразява нарастването на разплащателните сметки и вземанията от банки. Вземанията от банки и финансови инситуции възлизат на 21 736 хил. лв. през 2010 г, след което нарастват до 100 427 хил. лв. през 2011 г. вслествие на увеличение при предоставените депозити на банки и при сключените договори за обратна продажба. А поради обратната причина – намаление на предоставените депозити, вземанията от банки и финансови институции през 2012 г. намаляват до 45 939 хил. лв. През 2013 г. бележат ръст и достигат 120 126 хил. лв. вследствие основно увеличение при предоставени депозити на чуждестранни банки.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница