Анализ на активите на баланса на тб,, Първа инвестиционна банка (Fibank)


Анализ на портефейла от финансови инстрименти през периода 2010-2013 гстраница3/8
Дата20.06.2022
Размер105.02 Kb.
#114678
1   2   3   4   5   6   7   8
курсова Мирослав
Анализ на портефейла от финансови инстрименти през периода 2010-2013 г.
Финансовите инструменти на Първа инвестиционна банка се състоят от ивестиции за продажба, финансови активи, държани за търгуване и финансови активи, държани до падеж. Най-голяма част заемат ивенстициите за продажба както следва в таб. 3: през 2010 г. са 90,7% от общите финансови инструменти (715 405 хил. лв.), а през 2011 г. се понижават до 663 925 хил. лв. в резултат на намаляване при съкровищните бонове на чуждестранни правителства и ценните книжа на чуждестранни банки. През 2012 г. вследствие от преструктуриране на портфейла и увеличение при инвестициите в български държавни ценни книжа, инвестициите за продажба се увеличават до 726 619 хил. лв. В резултат от намаление при съкровишните бонове и облигации на чуждестранни правителства, при българските държавни ценни книжа и при облигациите и други ценни книжа, издадени от чуждестранни банки, ивестициите на разположение за продажба през 2013 г. се понижават до 423 640 хил. лв.
Портфейл от финансови инструменти

Актив/Година

2010 (хил. лв)

2011 (хил. лв)

2012 (хил. лв)

2013 (хил. лв)

Финас. активи, държани за търгуване

16,641

8,659

6,553

16,423Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница