Анализ на активите на баланса на тб,, Първа инвестиционна банка (Fibank)страница7/8
Дата20.06.2022
Размер105.02 Kb.
#114678
1   2   3   4   5   6   7   8
курсова Мирослав
Заключение
Като заключение към напревения анализ следва: наблюдава се тенденция към увеличение на общия размер на активите на Първа инвестиционна банка като към 31 декември 2013 г. – 8778 млн. лв . Това нарежда банката на трето място по активи в България, като заема пазарен дял 8,68% от банковите активи в страната през 2013 г. Така Fibank е лидер от публичните банки с най-голям ръст на активи в България. Структурата на активите на Първа инвестиционна банка се запазва относително непроменена, като отразява пазарните условия и стратегия за поддържане на адекватен баланс между риск, капитал и възвращаемост.
Сигурността и стабилността на една банка се определят главно от качеството на портфейла от активи. Качеството на активите е ключова мярка за кредитния риск на дадена банка. Лошото качество на активи може да влоши доходите на банката при неблагоприятни икономически условия и от там върхъ намаляване на капитала. Поради факта, че кредитирането е все още една от основните дейности на банките, най-често обект на анализ е кредитния портфейл. Важен индикатор в тази връзка е съотношението между класифицираните заеми и общата сума на предоставените банкови заеми. Следва, че колко по-ниски стойности има този коефициент, толкова по-стабилна е политиката на банката. Както е проследено в анализа Първа инвестиционна банка се характеризира с качество на кредитния портфейл на ниво над средното за банковата сиситема в България за наблюдавания период. Като през последната година се наблюдава, че темпът на растеж на лошите кредити намалява.
Важен показател за рентабилността на активите е тяхната възвращаемост, което показва ефективността на банката. Коефициентът на възвращаемост на активи (ROA) на Първа инветиционна банка е 2,47% за 2013 г. Средното ниво на показателя за банките в България е 1,3 – 1,5%, а когато коефициентът надхвърля 2%, означава че се реализира добра доходност. По отношение на това Fibank също е водеща като се нарежда след Уникредит Булбанк и Банка ДСК в България.
Необходимо е всяка банка да провежда системен анализ на лихвената и падежната структура на активи и свързаните с тях показатели с цел оптимизирането им. Трябва да се наблюдава и анализира провизирането (обезценката) на активи както общо, така и по конкретни значими експозиции. Това е важно, защото трябва да се има предвид, че банката е изложена основно на кредитен риск, възникващ вследствие на предоставени заеми на клиенти.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница