Анализ на годишен финансов отчет на „Гранд строй 05 Основни теоритични точки Год


Принципи и етапи на годишното счетоводно приключванестраница2/6
Дата25.04.2022
Размер4.42 Mb.
#114173
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6
Курсова работа

Принципи и етапи на годишното счетоводно приключване

Принципи за счетоводно отчитане и за съставяне на финансовия отчет:

 • предпазливост,
 • съпоставимост на приходите и разходите,
 • запазване на прилаганата счетоводна политика,
 • документална обоснованост.

Етапи на годишното счетоводно приключване:

 • Инвентаризиране на активите и пасивите
 • Документиране на резултатите от инвентаризацията
 • Отразяване на резултатите от инвентаризацията
 • Оценяване и осчетоводяване на резултатите от инвентаризирането

Същност и качествени характеристики на Годишния финансов отчет

3.1 Същност на годишния финансов отчет

Годишен финансов отчет (ГФО) е документ, който дава точна и ясна информация за счетоводното отчитане на извършените операции през изминалата година.

3.2 Качествени характеристики на годишния финансов отчет

В закона за счетоводството са предвидени изисквания, на които трябва да отговаря съдържащата се информация в ГФО:

- разбираемост;

- уместност;

- надеждност;

- сравнимост;

- независимост на отделните отчетни периоди и стойностната връзка между начален и краен баланс.

Съдържание на ГФО

Минималните изисквания за съдържанието за ГФО включват изискванията за всеки основен отчет. Общите положения за представянето им, заедно с илюстриращи приложения, се определят с приложимите МСС/НСС 1. Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и пояснително приложение 

Съгласно ЗС пълният комплект ГФО включва следните компоненти:

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите (ОПР)
 • Отчет за собсвения капитал
 • Отчет за паричните потоци (ОПП)
 • Приложениe към ГФО

Технически изисквания и изисквания към лицата, съставители на ГФОСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница