Анализ на годишен финансов отчет на „Гранд строй 05 Основни теоритични точки Год


Технически изисквания - ГФО се изготвя в хиляди левове - ГФО се състои най-малко от счетоводен баланс, ОПР, пояснително обяснение - ГФО се счита за такъв, когато е изготвен за период от една годинастраница3/6
Дата25.04.2022
Размер4.42 Mb.
#114173
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6
Курсова работа

1. Технически изисквания - ГФО се изготвя в хиляди левове - ГФО се състои най-малко от счетоводен баланс, ОПР, пояснително обяснение - ГФО се счита за такъв, когато е изготвен за период от една година

- Счет. баланс, ОПР, ОПП съдържат данни и за предходен отчетен период и др.

2. Изисквания към лицето, съставител на ГФО

Образование и стаж по професията следователно:

 • при магистърска степен - 2 г. ;
 • при бакалавърска степен - 3 г. ;
 • при степен "специалист" - 4 г. ;
 • друго висше икономическо образование – 5 г. ;
 • средно икономическо – 8 г. ;

Елементи на предварителна подготовка на годишния финансов отчет

Съставянето на годишния счетоводен отчет, поставя пред счетоводния екип на предприятието извършването на обемна работа. Това става в определени, последователни фази и етапи

Елементи на предварителната подготовка на годишния счетоводен отчет:

 • Да се направи вътрешен план-график за годишното счетоводно приключване от съставителя на годишния финансов отчет.
 • След като план - графикът е утвърден, трябва да се проведе инструктаж на материалноотговорните лица, на счетоводителите и другите служители в предприятието
 • Първичната счетоводна документация, която подлежи на счетоводна обработка за нуждите на годишното счетоводно приключване трябва да бъде приведена в пълен порядък, съобразно изискванията на Закона за счетоводството

Национални и международни счетоводни стандарти

Чрез Националните счетоводни стандарти се постигат:

 • а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на пазарна икономика;
 • б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
 • в) съответствие с изискванията и правилата на международните счетоводни стандарти;
 • г) пълно обхващане на счетоводните обекти;
 • д) еднаквост при счетоводното третиране на някои отчетни ситуации, за които има алтернативни решения в Международните счетоводни стандарти;
 • е) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
 • ж) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница