Анализ на годишен финансов отчет на „Гранд строй 05 Основни теоритични точки Год


Предмета на дейност на предприятието естраница5/6
Дата25.04.2022
Размер4.42 Mb.
#114173
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6
Курсова работа

Предмета на дейност на предприятието е:

Организация на годишното счетоводно приключване в предприятието

При подготовката и осъществяването на годишно счетоводно приключване в предприятието се прилагат общо възприетите процедури, като същевременно се извършват специфични дейности и се изготвят допълнителни елементи. Това води до определени особености при годишното приключване и при съставянето на годишния финансов отчет.

Счетоводна политика на „Гранд Строй-05“ ООД

Тя е разработена в съответствие със следните принципи:

 • Текущо начисляване
 • Действащо предприятие
 • Предпазливост
 • Съпоставимост между приходите и разходите
 • Предимство на съдържанието пред формата
 • Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.
 • Счетоводната политика на “Гранд Строй-05” ООД е разработена при спазване на :

 • принципите, определени в чл. 4 от Закона за счетоводството;
 • изискванията, определени в националните счетоводни стандарти и в националния сметкоплан;
 • изискванията, определени в международните счетоводни стандарти
 • по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство.

Конкретни действия във връзка с годишното счетоводно отчитане в „Гранд Строй-05“ ООД

Във връзка с годишното счетоводно отчитане, конкретните действия, които се предприемат са следните:

 • Инвентаризация:
 • Извършване на предвидената в приложимите счетоводни стандарти преоценка активи и пасиви:
 • Приблизителна оценка на вероятните рискове от изтичане на икономическата изгода или невъзможност да бъде възстановена изцяло стойността на някои активи;
 • Отчитане на разгходите за бъдещи периоди като разходи за текущия период по сметките от гр. 61 и гр. 62;
 • Отразяване на извършение услуги от спомагателната дейност, сметки от гр. 61 и гр. 70;
 • Установяване на себестойността на продукцията;
 • Установяване размера на печалбата и загубата за текущата година;
 • Установяване на оборотите и салдата на всички синтетични сметки;
 • Съставяне на отчета за приходите и разходите;
 • Съставяне на данъчна декларация:


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница