Анализ на годишен финансов отчет на „Гранд строй 05 Основни теоритични точки Годстраница6/6
Дата25.04.2022
Размер4.42 Mb.
#114173
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6
Курсова работа

Характерни счетоводни сметки

  • 123 (Печалби и загуби от текущата година)
  • 122 (Неразпределена печалба от минали години)
  • 70… (Приходи от продажби)
  • 62… (Финансови разходи)
  • 452 (Разчети за данък върху печалбата)

Примерни счетоводни записвания

1) Приключване на сметки от група 70 (Приходи от продажби), когато кредитния оборот е по-голям от дебитния оборот 70 (Приходи от продажби).../123 (Печалби и загуби от текущата година)

2)Приключване на сметки от гр 70, когато дебитния оборот е по-голям от кредитния оборот 123 (Печалби и загуби от текущата година)/70 (Приходи от продажби)

3) Приключване на сметки за финансови приходи 72 (Финансови приходи).../123 (Печалби и загуби от текущата година)

4) Приключване на сметки за извънредни приходи 79 (Извънредни приходи.../123 (Печалби и загуби от текущата година)

5)Приключване на сметки за финансови разходи 123 (Печалби и загуби от текущата година)/62... (Финансови разходи)

6)Приключване на сметки за извънредни разходи 123 (Печалби и загуби от текущата година)/69... (Извънредни разходи)

7) Начисляване на дължимия данък върху печалбата 123 (Печалби и загуби от текущата година)/452 (Разчети за данъци върху печалбата) 8) Начисляване на дивиденти след като печалбата е обложена с данък 123 (Печалби и загуби от текущата година)/425 (Задължения по съучастия) 9)Разпределяне на печалбата за други цели 123 (Печалби и загуби от текущата година)/119 (Други резерви),101 (Основен капитал изискващ регистрация) 10) В началото на следващата година сметка 123 се приключва: - ако салдото е било кредитно -123 (Печалби и загуби от текущата година)/122 (Неразпределена печалба от минали години) -ако салдото е било дебитно- 121 (Непокрита загуба от минали години)/ 123 (Печалби и загуби от текущата година)

Заключителна част

Годишното счетоводно приключване е много съществен елемент на цялостната счетоводна работа. Допускането на грешки и неточности при годишното приключване и при съставянето на годишните счетоводни отчети може да доведе до неблагоприятни последствия. Текущото отчитане трябва да се организира така, че да създава оптимални условия за годишното приключване и съставянето на годишните счетоводни отчети от високо качество

Подготовката за годишното счетоводно приключване и самата дейност по него ще бъдат извършени успешно и в срок, ако се състави примерен график съобразен със специфичните условия на предприятието, и се осигури контрол по прилагането му.

Годишният счетоводен отчет трябва да удовлетворява в максимална степен информационните потребности на потребителите на информацията, която се съдържа в отчета. Въз основа на нея се изготвя отчетът за управлението на предприятието и се разработва и счетоводната политика, която ръководството му трябва да утвърди и използва за следващия отчетен период.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница