Анализ на потенциала и предпоставките за привличане на туристи на територията на общините Крушари и ТервелДата30.12.2017
Размер50.94 Kb.
#37889
ТипАнализ
Анализ на потенциала и предпоставките за привличане на туристи на територията на общините Крушари и Тервел
Всеобщо разпространено е становището, че Североизточна България е подходяща единствено за развитието на селско стопанство. На територията на общините Крушари и Тервел обаче съществуват редица предпоставки, които би ги превърнало в център за развитие на алтернативния туризъм в област Добрич. Природните ресурси, културно-историческото наследство, стратегическото положение и съдействието от страна на местните власти са едни от основните фактори, благоприятстващи привличането на местни и чуждестранни инвестиции в туризма.


  • Стратегическо положение

Геостратегическо е местоположението на двете общини, що се отнася до привличането на местни и чуждестранни туристи. Общините разполагат с добри условия за развитие на туризъм на международно и национално ниво. Близостта им до Северното Черноморие създава добри предпоставки за привличането на сериозен туристопоток от лагеруващи в силно развитите курорти на Албена, Златни Пясъци, Варна, Св. Св. Константин и Елена, Слънчев ден и др. Сезонността на предлаганите туристически продукти по Черноморието е проблем, който може да се преодолее със създаването на регионален туристически продукт. Имайки предвид природните дадености на двете общини, съществува реална възможност за целогодишно предлагане на туристически пакети. Регионът на Северното Черноморие привлича сериозен обем от инвестиции в изграждането на курортни селища, пътна и поддържаща инфраструктура, както и за подобряване на предлаганите туристически продукти. Пример в това отношение са двата комплекса край Балчик - „Блек сий рама”, в който са вложени 100 милиона евро, както и седемзвездния комплекс „Трейшън клифс голф марина и спа резорт”, чиято пазарна стойност вече надвишава 550 милиона евро. Все повече обаче инвеститорите обръщат внимание и на възможността за развитие на туризъм във вътрешността на региона, а все повече чуждестранни туристи насочват своето внимание и към алтернативните форми на туризъм. Причините за това са няколко. Налице е презастрояване и значително по-високи цени на имотите по Черноморието. Според закона за устройството на черноморското крайбрежие се въвеждат ограничения относно височината, плътността и вида на застрояване в зоната до плажа и 2 километра зад нея, което налага търсенето на алтернативи за създаването на туристически комплекси. Алтернативните форми на туризъм предлагат разнообразие от туристически продукти, паметници на културата и природни забележителности, които са търсени от летуващите. Регионът е граничещ с Румъния, което създава предпоставки за привличане на сериозен поток от румънски курортисти. През последните години се забелязва ръст на посетителите в област Добрич идващи от Румъния. По данни на Държавната агенция по туризъм, през 2009 година Румъния води класацията на посещенията с цел туризъм на чужденците в България с 942 071 туристи. Общините осигуряват сигурна връзка между Дунав и Черно море. В област Добрич има развита гъста пътна мрежа, международен път, а на по-малко от 100 км. e разположено и международно летище Варна. Двете общини разполагат и с възможност за привличането на любители на културата и природните забележителности и от вътрешността на страната. В югозападна посока са разположени голям брой културно-исторически забележителности, които са обект на сериозен интерес както от страна на български туристи, така и от организирани чуждестранни групи. Подобни забележителности са Плиска, Преслав, Мадарският конник и др.

  • Културно-историческо наследство

На територията на двете общини съществуват сериозни предпоставки за развитието на културно-исторически и културно-опознавателен туризъм. На територията на община Крушари има множество укрепени селища от античността и средновековието, некрополи, римски път, мюсюлманско теке и редица други обекти с културно-историческо значение. Тук се намира и крепостта Залдапа, която се счита за един от най-големите и значими късно-антични градски центрове в тази част на Балканския полуостров. Множество са историческите забележителности на територията и на община Тервел. Те включват редица антични и средновековни крепости, некрополи, паметници на загинали в двете Световни и Отечествената война, паметници на бележити българи. Общия брой на паметниците наброява 376 археологически, исторически и художествени паметници на културата. От особено значение за развитието на единен туристически продукт е районът на Суха река. По поречието на реката има множество ранно-византийски и старобългарски скални манастири, които са едни от най-старите скални манастири на територията на цяла Европа. В района са разположени и множество пещери, които са обявени за археологически паметници на културата. Интерес представлява и историческия музей в град Тервел, който разполага с художествена галерия, етнографска сбирка и археологическа експозиция. На територията на двете общини функционират редица танцови и певчески състави и формации, които се вписват в предлагания туристически продукт. Пред туристите те представят характерни за района обичай, ритуали, танци и носии. Запазените през вековете традиционни български занаяти (сарачество, бъчварство, железария, изработка на дърводелски изделия и изделия от ковано желязо) привличат вниманието на българските и чуждестранни туристи.

  • Природни ресурси

Добри са условията за развитието на ловен туризъм. Районът е богат на дивеч – елен, фазан, пъдпъдък, яребица, заек, дива свиня и др. Възможността за неговото практикуване в период, когато активният летен сезон по Северното Черноморие е приключил, е предпоставка за удължаване на туристическия сезон. Държавната дивечовъдна станция в Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм, като дори в момента се наблюдава осъществяването на лов от чуждестранни групи. Освен лов, множеството язовири в региона създават добри условия за практикуването на любителски и спортен риболов.

Много богат е и птичия свят. Над Суха река преминава пътят на прелетните птици. По поречието на Суха река и Хърсовска река гнездят и се хранят 132 вида птици, като много от тях са обявени за редки и защитени видове. Това създава предпоставки за развитието на туризъм свързан с наблюдението на птици, както и на модерния в момента фототуризъм. Растителния свят също е богат по поречието на Суха река. Някои от горите са обявени за природни забележителности, а на територията на община Тервел има 5 вековни дървета, които са обявени за защитени. Част от териториите й попадат в НАТУРА 2000. Наблюдението на защитени, редки и застрашени от изчезване птици и растителни видове е изключително преживяване за туристите. Дванадесет вида прилепи живеят в пещерите в двете общини, като някои от тях са в списъка на застрашените видове. Броят на пещерите надвишава 30, което създава добри предпоставки за развитието на пещерен туризъм.  • Съдействие от страна на местните власти

Налице е широк политически консенсус от страна на местните власти относно необходимостта от привличане и поддържане на чуждестранните инвеститори. Общините предоставят добри условия за покупка на имоти и отдаване на концесия, при установени прозрачни процедури и ясни законово установени правила, които трябва да се спазват от потенциалните инвеститори.

Имайки предвид наличните културно-исторически и природни ресурси, както и стратегическото местоположение на двете общини, съществуват много добри условия за развитие на един добър туристически продукт и привличането на сериозен туристопоток и свързания с него инвеститорски интерес. Това ще смекчи сезонността в туризма в област Добрич, именно чрез ускореното въвеждане и предлагане на целогодишни форми на туризъм и насочване на вниманието към целеви групи, които предпочитат престоите, организирани извън основния сезон.
Каталог: downloads -> aktualno
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
aktualno -> Програма "Регионално развитие"
aktualno -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
aktualno -> Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница