Анализ на транспорта във фирмаДата21.08.2017
Размер47.74 Kb.
#28430


НА ТЕМА:
АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ФИРМА

Разработил: Научен ръководител:

София , май 2004 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

I. УВОДII. АВТОТРАНСПОРТНА ФИРМА – ВИДОВЕ, СТРУКТУРА 7

1.Изисквания за извършване на превози. 7

* * * 9

IV. АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ НА ФИРМАТА 91.Описание на фирмата 9


I. УВОД
Автомобилният транспорт е подотрасъл на материалното производство. Негова основна задача е да съгласува най-тясно технологията на превоза с технологията на обслужваните производства, така че заедно с тях да образува единна производствено – транспортна система. Включването на автомобилния транспорт в такава система ще наложи по-нататъшно развитие на съвременната транспортна наука. Автомобилният транспорт е онова звено от системата, което свързва в едно цяло материалното производство и потребление и има важно място и роля във функционирането и.

Управлението на една такава система в съвременните условия е доста сложен процес. Той зависи от трудни за прогнозиране и планиране фактори, а често и от случайни обстоятелства и трябва оптимално да се съчетават интересите на участващите страни, които не винаги са еднопосочни.

В транспортната система особено значение имат международните товарни превози. Те свързват отраслите на икономиката и селското стопанство на различните държави, като подпомагат възникването на търговско – икономически отношения между производител и потребител. Предимствата на международния автомобилен транспорт в сравнение с останалите видове транспорт са изразени в следното:


  • много по-голяма маневреност и висока подвижност на транспортните средства. Това позволява превозването на стоките от автомобилния транспорт да се осъществява непосредствено от товародателя до товарополучателя. По този начин се избягват междинните товаро – разтоварни операции.

  • при този вид транспорт разходите за начални и крайни операции при превоза на стоки са много по-малки, от колкото при водния и железопътния транспорт.

  • автомобилният транспорт е икономически много по-изгоден при превоз на дребнопартидни стоки на далечни разстояния. Това е така защото по-пълноценно се използва товароносимостта на автомобилите в сравнение с тази на корабите и вагоните.

  • организира се сравнително по-лесно, бързо и при най-малки капитални вложения.

Целта на дипломната работа е да се извърши изследване и оценка на работата на автотранспортна фирма. Обект на изследване е фирма за международен транспорт и спедиция “Мега Спед “ – гр. София.


II. АВТОТРАНСПОРТНА ФИРМА – ВИДОВЕ, СТРУКТУРА
1.Изисквания за извършване на превози.


Предприятията на автомобилния транспорт се подразделят на автотранспортни и авторемонтни. Автотранспортните предприятия са предназначени за извършване на превози на товари и пътници, съхраняване, техническо обслужване (ТО) и експлоатационен ремонт (EР) на автомобилите.

Авторемонтните предприятия са предназначени за извършване на основен ремонт на автомобилите, техните агрегати и възли.

В автомобилния транспорт за общо ползване АТП са териториално обединени в производствени единици – държавни и частни фирми.Фирмите за международен транспорт трябва да отговарят на определени наредби.

Лиценз за извършване на международни превози се издава в

случаите, когато превозвачът е:

1. благонадежден.

2. професионално компетентен.

3. финансово стабилен.

При извършване на международен превоз на товари в превозното средство трябва да се намират следните документи:

1. пътен лист…*********************


* * *

IV. АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ НА ФИРМАТА
1.Описание на фирмата

Автотранспортна фирма “МЕГА-СПЕД” е основана през 1991г. в гр.Видин с предмет на дейност, международен транспорт и спедиция.

Фирмата е разположена върху площ от 28.570дка. в южна промишлена зона до международен път Е79.

От създаването си до този момент фирмата се разраства проспериращо, като в самото начало превозите започват с пет автомобила MERCEDES втора употреба закупени на лизинг от западна европа. За последните три години са закупени по пет нови товарни автомобили МАN. През 1999г. наличният подвижен състав на фирмата възлиза на тридесет и един автомобила, от които седемнадесет автомобила MERCEDES и четиринадесет автомобила MAN. Всичките автомобили са седлови влекачи с полуремаркета.

На територията на фирмата са разположени: газостанция и бензиностанция, автосервиз, цех за бризенти, цех за регенерат на гуми, автоматична автомивка, административна сграда, охраняем паркинг, ресторант.

Газостанцията и бензиностанцията са предназначени за снабдяване на собствените автомобили с гориво-мазилни материали и за обслужване на външни клиенти. Последната е снабдена с четири комбинирани колонки за бензиново и дизелово гориво и с една колонка с два поста за зареждане на товарни автомобили с дизеливо гориво. В района на бензиностанцията е разположен магазин, в който се намира единственото резервационно бюро за района. В бензиностанцията, магазина и резервационното бюро работят 9 човека. В газостанцията работят 4 човека. Работното време е 24ч., като резервационното бюро е на 12ч. работен ден

Автосервизът е представител на MAN и е предназначен за поддържане и ТО на собствените автомобили и за външни клиенти. Състои се от два универсални поста за ТО и ЕР разположени успоредно един на друг в две съседни халета. Първият пост е снабден с работен канал. Второто хале се използва за ремонти неизискващи използването на канал, като горивни уредби, подготовка за боядисване, боядисване, работи по шасито и кабината. Сервизът е снабден с необходимото оборудване и инструменти за извършване на ТО и ЕР. Последният разполага и със специализирани инструменти, техническа документация и микрофишове за товарни автомобили MAN. Към сервиза е прикрепено отделение снабдено със стенд BOSH за диагностика и ремонт на горивни уредби на дизелови автомобили. В автосервиза наличния персонал възлиза на :

началник сервиз -1 човек

механици -2 човека

автомонтьори -2 човека

ел.техници -2 човека

горивни уредби -3 човека

тенекеджииски и заваръчни работи-1 човека

Работното време на работниците в сервиза е 12ч., като началника на сервиза и един работник от горивните уредби са на 8ч. работен ден.

Фирмата разполага със собствена компресорна станция, захранваща сервиза, цеха за бризенти и цеха за регенерат на гуми със сгъстен въздух.

Цехът за изработване на бризенти и покривала за ремаркета на товарни автомобили обслужва собствените автомобили и външни клиенти.В последният се извършва и лепене на разкъсани покривала. Технологията на изработка е чрез залепване посредством ток с висока честота. В цеха работят 4 човека на 8 ч. работен ден.****************


Каталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница