Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциранеДата11.01.2018
Размер58.56 Kb.


1

Аналогова схемотехника II част

Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране


Задачи за изпълнение


1. Да се разучи и начертае схемата на интегратор с корекция - фиг.1, като R=10k, Rp=100k, C=1nF. Да се намери в общ вид комплексният коефициент на предаване по напрежение . Да се определи в общ вид модулът (АЧХ) и фазата (ФЧХ) на (чрез формули и графики). Да се напишат в общ вид и да се изчислят за схемата от фиг.1 коефициентът на усилване по напрежение за ниски честоти AF, полюсната честота fp и честотата на единичното усилване fА=1. Да се изчисли ° - фазовата разлика между входното и изходното напрежение на интегратора за честота f=10 fp.

2. Да се установи експериментално честотата fp, при която схемата на интеграторa с корекция започва да интегрира. Да се снемат времедиаграмите на входните и изходните сигнали при честоти на входното напрежение f’=0,1fp и f=10fp. За целта от функционален генератор на схемата от фиг. 1 се подава входно напрежение Ui с правоъгълна форма, с амплитуда 1Vp-p и честота 10kHz. Като се следи непрекъснато формата и амплитудата на изходното напрежение Uo да се намалява честотата на входното напрежение Ui до 1kHz. Честотата, при която настъпва промяна във формата на изходното напрежение е търсената fp.

3. Да се измери фазовата разлика между входното и изходното напрежение на интегратора в областта на интегриране. За целта е необходимо да се подаде синусоидално входно напрежение с честота f=16kHz.

4. За синусоидален входен сигнал да се установят опитно честотите fp (когато коефициентът на усилване намалее с 3dB спрямо максималния) и fА=1 (когато коефициентът на усилване стане равен на 1). Да се определи коефициентът на усилване AF при ниски честоти. Получените стойности да се сравнят с теоретично изчислените в т.1.

5. Да се разучи и начертае схемата на устойчив диференциатор от фиг. 2 със стойности на елементите Rk=1k, R=10k, C=100nF и Ck=1nF. Да се намери в общ вид комплексният коефициент на предаване по напрежение . Да се определят в общ вид модулът (АЧХ) и фазата (ФЧХ) на (чрез формули и графики). Да се напишат в общ вид и да се изчислят за схемата от фиг.2 коефициентът на усилване по напрежение за средни честоти AF, честотите fz и fp.

6.Да се установят опитно честотите fz, до която схемата диференцира входните сигнали и fp – честотата, от която схемата започва да интегрира. За целта от функционален генератор се подава входно напрежение Ui с правоъгълна форма, амплитуда 1Vp-p и честота 20kHz. Като се следи непрекъснато формата и амплитудата на изходното напрежение Uo да се намалява честотата на входното напрежение Ui до 100Hz. Получените стойности да се сравнят с теоретично изчислените в т.5.

7.Да се снемат времедиаграмите на входните и изходните сигнали за напрежение с правоъгълна и синусоидална форма и честоти на входното напрежение:, и .

8. Да се снеме амплитудно-честотната характеристика на схемата на реален диференциатор и резултатите да се отразят в табличен (таблица 1) и в графичен вид. Да се нанесат честотите fz и fp. Да се определи опитно коефициентът на усилване AF при средни честоти, където схемата действа като инвертиращ усилвател.


Таблица 1.

f, Hz

10

20

50

100

200

500

1k

2k

5k

10k

20k

50k

100k

200k

500k

1M

Ui, V

Uо, V

AU

A, dB


Каталог: analog circuits -> dis
dis -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
dis -> Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнение
dis -> 3 Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ок(общ колектор) и с од(общ дрейн) за средни честоти и в честотна област
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ое(общ емитер) и с ос(общ сорс) за средни честоти и в честотна област
dis -> 5 Изследване на фазово затворени вериги (pll). Приложения1
dis -> Избирателни lc-, rc- усилватели и активни rc-филтри1
dis -> 6 Аналогово-цифрови преобразуватели (ацп)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница