Анкетно проучване за знанията, нагласите и уменията на подрастващите за опазване на околната среда анкетното проучване е проведено от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето”Дата16.10.2018
Размер45.5 Kb.
#89959
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЗНАНИЯТА, НАГЛАСИТЕ И УМЕНИЯТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Анкетното проучване е проведено от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” - РЗИ – Стара Загора в изпълнение на дейности по Национален план за действие по околна среда - здраве.


Цел: Да бъдат проучени знанията, нагласите и уменията на подрастващите да опазват околната среда
Целева група: Ученици във възрастовата група 11 – 19 години
Период на провеждане: октомври – ноември 2011 година
Място на провеждане: гр. Казанлък - Основно училище „Мати Болгария”; Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” и гр. Чирпан - Основно училище „Васил Левски” и СОУ „Пейо К. Яворов”.
Брой анкетирани лица: 341 от гр. Казанлък и 149 ученици от гр. Чирпан

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО • Град Казанлък

От общо 341 анкетирани ученици от град Казанлък 49 % са момчета, 51 % са момичета.  • Възрастовото разпределение на анкетираните е следното: Анкетираните ученици са разпределени в две възрастови групи от 11 – 15 г. и 16 – 19 г., 64 % са обхванатите от групата 11 – 15 годишна възраст, а във втората възрастова група 16 – 19 годишна възраст са 36 %.

  • На въпроса „Имате ли чувството, че в последните години природата в нашата страна става все по-замърсена?” – 3 % от анкетираните смятат, че няма промяна в замърсеността на природата. Само 7 % от учениците неглежират този проблем и не обръщат внимание на състоянието на природата. В 90 % от анкетираните са съгласни с мнението, че природата в нашата страна все повече се замърсява.

  • На въпроса „Когато сте на излет, събирате ли остатъците от храната си?” – 66 % от учениците отговарят положително. Само 5 % от анкетираните ученици не смятат за необходимо да събират остатъците от храната си по време на излет. Малко по-висок е процента на анкетираните, които винаги подканят и другите да събират хранителните си остатъци сред природата – 29 %.

  • Ролята на приятелския кръг в поведението на подрастващите е изключително важна. На въпроса „Изисквате ли от приятелите си да не замърсяват?” – 45 % от анкетираните смятат, че това е в реда на нещата. Само 35 % от анкетираните ученици споделят, че изискват само от най-близките си приятели да не замърсяват околната среда. Едва 8 % от анкетираните ученици смятат, че това е излишно. С близък процент изразяват анкетираните ученици мнението си, че да поучават своите приятели и непознати е излишно – 12 %.

  • Две трети от анкетираните /64 %/ не хвърлят в реките консервни кутии, шишета и отпадъци от храна. Само 4 % от учениците считат, че замърсяването на реката с отпадъци е полезно, защото храната остава за рибите. В 29 % от анкетираните ученици никога не хвърлят консервени кутии, шишета и отпадъци от храна в реките. Изключително нисък е процентът на учениците, които смятат, че може да хвърлят в реките всякакви неща, за по-бързо почистване – 3 %.

  • На въпроса „Бихте ли се включили в акция за почистване на отпадъци?” – 87 % от анкетираните изразяват готовност да се включат в подобни акции. Само 9 % от анкетираните ученици никога не биха взели участие в акция за почистване на отпадъци. Много нисък е процентът на анкетираните, които възприемат акцията за почистване на отпадъци, като странна инициатива – 4 %.

  • За съжаление 21 % от анкетираните ученици смятат, че законовите наказателни мерки няма да подобрят опазването на околната среда. С близък процент изразяват подрастващите мнението си, че общественополезния труд е добра мярка за подобряване състоянието на околната среда –31 %. В 48 % от анкетираните считат, че глобата /санкция/ е най-добрата законова мярка за подобряване опазването на околната среда. • Град Чирпан

От общо 149 анкетирани ученици от град Чирпан 42 % са момчета, 58 % са момичета.  • Възрастовото разпределение на анкетираните е следното: Анкетираните ученици са разпределени в две възрастови групи от 11 – 15 г. и 16 – 19 г., обхванатите са от групата 11 – 15 годишна възраст.

  • На въпроса „Имате ли чувството, че в последните години природата в нашата страна става все по-замърсена?” – 3 % от анкетираните смятат, че няма промяна в замърсеността на природата. Само 7 % от учениците неглежират този проблем и не обръщат внимание на състоянието на природата. В 89 % от анкетираните са съгласни с мнението, че природата в нашата страна все повече се замърсява.

  • На въпроса „Когато сте на излет, събирате ли остатъците от храната си?” – 70 % от учениците отговарят положително. Само 9 % от анкетираните ученици не смятат за необходимо да събират остатъците от храната си по време на излет. Малко по-висок е процента на анкетираните, които винаги подканят и другите да събират хранителните си остатъци сред природата – 21 %.

  • Ролята на приятелския кръг в поведението на подрастващите е изключително важна. На въпроса „Изисквате ли от приятелите си да не замърсяват?” – 28 % от анкетираните смятат, че това е в реда на нещата. Само 39 % от анкетираните ученици споделят, че изискват само от най-близките си приятели да не замърсяват околната среда. Едва 13 % от анкетираните ученици смятат, че това е излишно. С близък процент изразяват анкетираните ученици мнението си, че да поучават своите приятели и непознати е излишно – 21 %.

  • Две трети от анкетираните /60 %/ не хвърлят в реките консервни кутии, шишета и отпадъци от храна. Само 7 % от учениците считат, че замърсяването на реката с отпадъци е полезно, защото храната остава за рибите. В 31 % от анкетираните ученици никога не хвърлят консервени кутии, шишета и отпадъци от храна в реките. Изключително нисък е процентът на учениците, които смятат, че може да хвърлят в реките всякакви неща, за по-бързо почистване – 3 %.

  • На въпроса „Бихте ли се включили в акция за почистване на отпадъци?” – 77 % от анкетираните изразяват готовност да се включат в подобни акции. Само 19 % от анкетираните ученици никога не биха взели участие в акция за почистване на отпадъци. Много нисък е процентът на анкетираните, които възприемат акцията за почистване на отпадъци, като странна инициатива – 4 %.

  • За съжаление 22 % от анкетираните ученици смятат, че законовите наказателни мерки няма да подобрят опазването на околната среда. С близък процент изразяват подрастващите мнението си, че общественополезния труд е добра мярка за подобряване състоянието на околната среда –35 %. В 46 % от анкетираните считат, че глобата /санкция/ е най-добрата законова мярка за подобряване опазването на околната среда.


ИЗВОДИ:


 • Подрастващи са по-сензитивни към проблемите на околната среда, изразяват мнението, че природата все повече се замърсява.

 • Наблюдава се положително развитие на анкетираните ученици в нагласите и уменията да не замърсяват околната среда.

 • Две трети от учениците с готовност и разбиране биха се включили в акция за почистване на околната среда от отпадъци.

 • Анкетираните ученици показват много добра информираност по отношение на законовите наказателни мерки, които биха могли да подобрят опазването на нашата природа. Най-висок е относителния дял на учениците, които смятат, че санкцията е най-добрата законова мярка за опазването на околната среда от замърсяване.

 • Подрастващите имат положително отношение към природата, по-добра обща информираност за проблемите, свързани с околната среда, и не на последно място желание и готовност да се включват в различни кампании и акции с цел подобряване живота на нашата планета.

 • Ангажирането на подрастващите в опазването на околната среда е изключително важно с цел придобиване на позитивни умения. Привличането на младите хора в разработването и осъществяването на съвместни проекти по „Национален план за действие по околна среда – здраве”, способства за разрешаването на екологичните проблеми в перспектива.

 • Усилията и интервенциите трябва да се съсредоточат към здравното образование като начин за информиране по отношение на околната среда.Като цяло изводите от проучването показват и определят насоките в сферата на здравното образование – повишаване на здравните знания, нагласи и умения за опазване на околната среда.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница