«Антей бетон» е течен препарат за обезмасляване на бетон и бетонови изделия, произвеждан на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки



Дата19.01.2018
Размер15.07 Kb.
#48277





гр. Кнежа 5835, п. к-я 120, факс: (09132) 28 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com




« А Н Т Е Й Б Е Т О Н »

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Антей бетон» е течен препарат за обезмасляване на бетон и бетонови изделия, произвеждан на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0308 – 04



ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид - опалесцираща течност;

2. Цвят - бледожълт;

3. рН - 13,1;

4. Обезмасляваща способност - промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «Антей бетон» се използва в различни отрасли на промишлеността за почистване на бетон и бетонови изделия от нефтопродукти, растителни масла, консистентни смазки и други.

Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.

НАЧИН НА РАБОТА

Препаратът се нанася върху замърсената повърхност и се оставя да престои 10 - 60 минути, след което се измива обилно с вода. При по-силни замърсявания повърхността се обработва повторно по същия начин. При почистване на по-слабо замърсени повърхности, препаратът може да се разреди предварително с вода в съотношение от 1 : 1 до 1 : 3.



Препаратът «Антей бетон» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство
Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница