Антибактериална и антигъбна активност in vitro на различни видове и щамове микроводораслиДата04.01.2017
Размер11.26 Kb.
#11799
Антибактериална и антигъбна активност in vitro на различни видове и щамове микроводорасли
Х. Найденски1, Л. Гигова2, И. Цветкова1, М. Нинова1, В. Късовски1
1 - Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН

2 – Институт по физиология на растенията „акад. М. Попов” - БАН
Микроводораслите притежават разнообразен биосинтетичен потенциал и доказана възможност за контролирано култивиране. Те са богат източник на биомаса и редица полезни продукти с биомедицинско приложение.

Изследвани са културални течности, водни и липофилни екстракти от видовете микроводорасли Chlorella, Gloeocapsa, Trachydiscus, Nostoc, и др. Тяхната антимикробна активност бе определяна с агар-дифузионния тест срещу Грам-полжителните (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus) и Грамотрицателните бактерии (Еscherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica) и Candida albicans.От изследваните водни екстракти антибактериална активност показаха тези от род Gloeocapsa срещу S. аureus и S. pyogenes. Сравнително по-високи антимикробни активности показаха екстрактите получени с етанол. Най-висока активност показаха липофилните екстракти от Trachydiscus minutus и Nostoc spp., разтворени в DMSO и/или метанол срещу S. pyogenes. Интересна находка е доказаната не само антибактериална, но и антигъбна активност на сурови полизахаридни екстракти от рода Gloeocapsa.

В заключение следва да се изтъкне, че антимикробната активност зависи от вида на изследваните микроводорасли, условията и времето на тяхното култивиране и ефективността на екстракционните процедури.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница