Антихеморагични лекарства  Kоагуланти ▼Kоагуланти с локално действиеДата12.03.2017
Размер90.58 Kb.
#16620


Дата: ……………………. УПРАЖНЕНИЕ № 26 Заверка: ……………………..

АНТИХЕМОРАГИЧНИ ЛЕКАРСТВА
Kоагуланти

Kоагуланти с локално действие: желатинови хемостатични гъби (Gelaspon), колагенови хемостатични гъби (Tachocomb), кислородна вода (Sol. Hydrogenii peroxydi diluta 3%); при епистаксис α-адреномиметиците Naphazoline, Xylometazoline и др.; Dicynone (локално след зъбна екстракция); препарати на хиалуроновата киселина (Gengigel), други (Emofix – унгвент при епистаксис и др.)

Коагуланти със системно действие: калциеви соли (Calcii chloridum, Calcii gluconas), витамин K (Phytomenadionе – K1, Menaquinone (vitamin K2, синтезиран от чревната флора, Menadionе – K3 – синтетичен продукт)

Антифибринолитици

Аминокиселини: Acidum epsilon-aminocapronicum (EAC), Acidum para-aminomethylbenzoicum (Pamba, Pambenzacid®) – при активиране на фибринолизата – след тонзилектомия, екстракция на зъби, метрорагии, хемофилия, предозиране на антикоагуланти.

Протеиназни инхибитори: Aprotinin (показан за предотвратяване на кръвозагуба след коронарен байпас, а също при хиперплазминемия, предизвикана от предозиране на фибринолитици).

Кръвосъсирващи фактори: Blood coagulation factor VII (при хемофилия А или В), Blood coagulation factor VIII (при хемофилия А), Blood coagulation factor IX (при хемофилия В), Fibrinogen (за профилактика и лечение на хеморагична диатеза при хипо- или афибриногенемия), Human prothrombin complex (съдържа коагулационни фактори II, VII, IX и X, продуцирани в черния дроб под действие на фитоменадион)

Вазопресинови аналози: Felipressin (в денталната практика в комбинация с локални анестетици), Terlipressin (при кървене от урогениталния и СЧТ)

Капиляротонични средства: синтетични (Dicynone p.o. и i.v., Doxium (p.o. при ретинопатия) и биофлавоноиди (Peflavit C, Rutascorbin)

Венотонични средства: Detralex, Endotelon, Troxevasin


АНТИТРОМБОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
Тромбоцитни антиагреганти

Тромбоцитни COX-1 инхибитори, потискащи синтеза на TxA2: Aspirin Protect® (100 mg/24 h), Indobufen

Тромбоцитни ADP инхибитори (тиенопиридини): Clopidogrel, Prasugrel, Ticlopidine

Инхибитори на GP IIb/IIIa фибриногеновите рецептори (дезинтегрини): Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban (i.v. инфузия с хепарин)

Простагландинови анaлози: Alprostadil (PGE1), Iloprost (PGI2)

Фосфодиестеразни инхибитори (при МСБ): Dipyridamole и Aggrenox® (Dypirdamole/Aspirin®)
Антикоагуланти

Антикоагулантите отслабват кръвосъсирването и могат да предотвратят развитието на дълбоки венозни тромбози, емболия на белия дроб, ОМИ, исхемичен мозъчен инсулт.

I. Антикоагуланти за парентерално приложение

1. Група на хепарина (Антидот: Protamine sulfate)

Хепаринът се свързва с ензимния инхибитор антитробин III и повишава (потенцира) до 1000 пъти неговата активност, особено срещу активираните коагулационни фактори II (тромбин) и X (тромбокиназа), докато нискомолекулните хепарини действат само спрямо фактор X (тромбокиназа или фактор на Стюарт)

а) Нефракционирани хепарини: Heparin (i.v., i.v. инфузия или s.c.) и хепарин-съдържащи мази (Lioton® 1000 − gel, per cutaneum).

б) Нискомолекулни (фракционирани) хепарини (s.c.): Enoxaparin, Nadroparin (Fraxiparine), Parnaparin и др.; синтетични нискомолекулни хепарини: Fondaparinux (s.c.) и др.

2. Препарати на антитромбина: Antithrombin III (i.v. при вроден или придобит дефицит на антитромбин, ДИК синдром и др.).

3. Директни тромбинови инхибитори (хирудини и др.): Argatroban, Bivalirudin (синтетичен аналог на хирудин), Hirudin (пептид, секретиран от слюнчените жлези на Hirudo medicinalis), Lepirudin (r-Hirudin). Използват се при хепарин-индуцирана тромбоцитопения.

II. Антикоагуланти за орално приложение

1. Антагонисти на витамин Кантидот Phytomenadione и прясно замразена плазма)

a) Кумаринови производни (СПП >99%, PRC D): Acenocoumarol (Sintrom – елиминационен t1/2 8 до 11 h), Warfarin (елиминационен t1/2 ≈ 40 h). Протромбиновото време трябва да се поддържа от 30 до 60% и INR (International Normalized Ratio) от 2 до 4.

б) Индандиони: Phenindione и др.

2. Директни инхибитори на коагулационен фактор Ха: Apixaban, Rivaroxaban (Xarelto)

3. Директни тромбинови инхибитори: Dabigatran (Pradaxa). Препаратите от груа 2 и 3 са показани за първична профилактика на венозен тромбоемболизъм при възрастни пациенти, подложени на планово цялостно ставно протезиране на тазобедрената или колянната става. В последно време особено дабигатран се предлага като алтеранатива на кумариновите антикоагуланти (варфарин, аценокумарол) като «разредител на кръвта» (blood thinner), вкл. за предотвратяване на исхемични инсулти при пациенти с предсърдно мъжедене, сърдечна недостатъчност, протезирани сърдечни клапи, артериална хипертония и др., без необходимост от наблюдаване на коагулационните параметри.
Фибринолитици: Alteplase (t-PA, t1/2 5–10 min; скъп с висок реоклузивен риск, поради което се прилага с хепарин), Streptokinase (с висока алергенност), Reteplase, Tenecteplase (t1/2 2 h), Urokinase
УТЕРОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА
I. Утерокинетични лекарства (утерокинетици)

Простагландини: Carboprost (PGF), Dinoprostone (PGЕ2; Prostin E2® – tab. vagin. 3 mg), Gemeprost (PGE1)

Хормони: Oxytocin (amp. 5 UI/1 ml), Estradiol
II. Утеротонични лекарства (утеротоници): Methylergometrine (Ergotyl® – amp. 0,2 mg/1 ml; Methergin® – film-tab. 0,125 mg)
III. Токолитични лекарства (токолитици)

Селективни β2-адреномиметици: Fenoterol (Partusisten® – amp. 0,5 mg/10 ml и tab. 5 mg), Hexoprenaline, Salbutamol

Конкурентни антагонисти на окситоцина: Atosiban (Tractocile® i.v.), Barusiban

Mагнезиеви соли: Magnesium aspartate (Magnerich®), Magnesium orotate (Magnerot®), Magnesium sulfate (Cormagnesin®, Magnesium sulfuricum – amp. 10% 20 ml)

Калциеви антагонисти: Diltiazem, Nifedipine, Verapamil

Фосфодиестеразни инхибитори (спазмолитици): Drotaverine (No-Spa forte®)СЛЕДВА: КОЛОКВИУМ върху сърдечно-съдови лекарства и средства, повлияващи хемостазата
81. Да се предпише препарат в ампули, съдържащ фактор IV на кръвосъсирването.Rp./ Sol. Calcii gluconici 10 ml

Da tales doses № 5 in ampullis

Signa. По 10 ml венозно (1 мл/мин).


Препаратът има кръвосъсирващо, антиексудативно и антиалергично действие. Показан е при белодробни, СЧ и други кръвоизливи.


82. Да се избере и предпише в ампули по 1% 5 мл хемостатик за лечение на кръвотечение, свързано с активирана фибринолиза (ПАМБА, хепарин, алтеплаза).Rp./ Sol. Pamba 1% 5 ml

D. t. d. № 5 in amp.

S. По 5 ml венозно.


Heparin – директен антикоагулант, повишвавщ 1000 пъти акивността на антитромбин III. Alteplase (t-PA) – фибринолитик, стимулиращ превръщането на плазминогена в плазмин.


83. Да се избере и предпише локално действащ препарат с хемостатично и антисептично действие (геласпон, кислородна вода, фитоменадион).Rp./ Sol. Hydrogenii peroxydi 3% 100 ml

D. t. d. № 1 in vitro nigro (fusco).

S. За антисептична и хемостатична

обработка на повърхностни рани.Фитоменадион – витамик К1.

Геласпон – гелспонова хемостатична гъба. В денталната медицина се използва след екстракция на зъби.Семинарен тест № 19: Хематологични лекарства


 1. Тромбоцитни антиагреганти, прилагани за продължителна профилактика на тромбози при ИБС и МСБ, са: А. Acidum acetylsalicylicum. Б. Clopidogrel. В. Reteplase. Г. Dipyridamole.

 2. Фибринолитик, представляващ рекомбинантен тъканен активатор на плазминогена и ефективен при провеждане на тромболитична терапия в първите часове на острия миокарден инфаркт, е: А. Heparin. Б. Aprotinin. В. Alteplase. Г. Acenocoumarol.

 3. Хепаринът: А. Представлява антикоагулант с пряко действие. Б. Има коагулантно действие. В. Потиска коагулацията чрез образуване на комплекс с антитромбин III. Г. Намира приложение за лечение и профилактика на тромбоемболичнатата болест.

 4. Нискомолекулните хепарини: А. Инхибират активността предимно на фактор Xа. Б. Потискат факторите Xа и тромбина в съотношение 1:1. В. Намират клинично приложение при хирургични интервенции за профилактика на тромбоемболични усложнения. Г. Имат по-малък риск от кръвоизливи.

 5. НЛР на хепарините включват: А. Повишена слонност към тромбози. Б. Повишена слонност към хеморагии. В. Обратима алопеция. Г. Остеопороза (при продължително лечение).

 6. Специфичен антидот на хепарина е: А.Vitamin K. Б. Aprotinin. В. Protamine sulfate. Г. Deferoxamine.

 7. Антикоагуланти с непряко действие са: А. Heparin sodium. Б. Acenocoumarol. В. Fraxiparine. Г. Warfarin.

 8. Антикоагулантната активност на аценокумарола се засилва при едновременно приложение със: А. Aspirin®. Б. Rifampicin. В. Phenobarbital. Г. Co-Trimoxazole.

 9. При лечение с индиректни антикоагуланти периодично се мониторира: А. Хемоглобин. Б. Протромбиново време и INR. В. СУЕ. Г. Брой на левкоцитите.

 10. Локален хемостатик, проявяващ и антисептично действие, е: А. Gelaspon. Б. Heparoid. В. Phytomenadione. Г. Solutio Hydrogenii peroxydum diluta.

 11. Витамин К: А. Участва като кофактор в биосинтеза на коагулационните фактори II, VII, IX и X. Б. Съществува в две естествени форми – витамин К1 и витамин К2. В. Прилага се като антидот на хепарина. Г. Използва се за профилактика и лечение на кръвотечения, свързани с предозиране на индиректни антикоагуланти.

 12. Посочете вазоконстрикторен хемостатик, представляващ аналог на вазопресина и не притежаващ антидиуретична активност: А. Aprotinin. Б. Terlipressin. В. Desmopressin. Г. Пара-аминометилбензоена киселина.

 13. Посочете витаминни препарати, използвани за лечение на мегалобластна анемия: А. Cyanocobalamin. Б. Hemofer prolongatum. В. Vitamin C. Г. Acidum folicum.

 14. Нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при лечение с перорални препарати на желязото, са: А. Болки в епигастриума, гадене и повръщане. Б. Констипация. В. Тъмно оцветяване на венците и зъбите. Г. Тромбофлебити.

 15. Левкопоезата се стимулира от: А. Epoetin alfa. Б. Chloramphenicol. В. Filgrastim. Г. Zidovudine.Каталог: files -> DIR%203A -> Head%202
Head%202 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
Head%202 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
Head%202 -> I. сърдечни гликозиди  Сърдечни гликозиди (СГ)
Head%202 -> Инхибитори на протеиновата синтеза на микроорганизмите и други антибиотици  Аминогликозиди (аминозиди)
Head%202 -> Течни лекарствени форми  Разтвор (Solutio, -ionis), микстура
Head%202 -> I. антихипертензивни лекарства  Лекарства, действащи върху рас
Head%202 -> Сънотворни и седативни средства. Анксиолитици. Антиепилептични средства I. Сънотворни лекарства
Head%202 -> Опиоидни аналгетици (морфиномиметици) ▲Основни видове болка (остра, хронична, невропатична, транзиторна) и нейното фармакологично повлияване
Head%202 -> Упражнение №15 Заверка: сулфонамиди (конкурентни антагонисти на пабк)
Head%202 -> Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози  Хипоталамични хормони и техни аналози


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница