Антимикотични лекарства1 МикозитеДата24.02.2017
Размер94.1 Kb.
#15626


Антимикотични лекарства1

Микозите се причиняват от гъбички (фунги). Гъбичките са еукариоти, поради което имат ригидна хитинова клетъчна стена и ергостеролова мембрана. Различават се повърхностни и дълбоки микози. Първите засягат кожата, космите, ноктите и видимите лигавици, a вторите – подкожната тъкан и вътрешните органи.
Повърхностните микози включват дерматофитии и кандидози. Дерматофитиите се причиняват от дерматофити (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), които паразитират в кератин-съдържащите тъкани. Най-честият причинител на кандидози на кожата и лигавиците е Candida albicans.

Дълбоките микози се причиняват от дрожди (криптококоза, геотрихоза и др.), филаментни (аспергилоза) и диморфни гъбички (хистоплазмоза, кокцидиоидомикоза, паракокцидиоидоза, бластомикоза, споротрихоза). При имуносупресирани пациенти (напр. със СПИН, неоплазми или след трансплантации) е възможно развитие на опортюнистични микози като орофарингеална кандидоза, криптококов менингит и аспергилоза.

Ендемичните микози включват хистоплазмоза, бластомикоза и кокцидиоидомикоза. Те са сериозен социално-здравен проблем за някои географски области.

Класификация. В зависимост от механизма на действие и химическата структура се различават следните основни групи антимикотици:

Антимикотици, нарушаващи пропускливостта на клетъчната мембрана

  • Имидазоли: Bifonazole, Clotrimazole, Econazole, Ketoconazole, Miconazole

  • Триазоли: Fluconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Voriconazole

  • Алиламини: Terbinafine, Naftifine

  • Тиокарбамати: Tolciclate, Tolnaftate

  • Субституирани пиридони: Ciclopirox

  • Полиенови антибиотици: Amphotericin B, Nystatin

Антимикотици, потискащи синтеза на клетъчната стена

Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини

  • Flucytosine


1. Антимикотици, нарушаващи пропускливостта на клетъчната мембрана
1.1. Азоли
Азолите (имидазоли и триазоли) са синтетични антимикотици, нарушаващи синтеза на ергостерол в клетъчната мембрана. Ергостеролът има стероидна структура. Това обяснява някои странични ефекти (гинекомастия, импотенция, азооспермия, адренална недостатъчност), свързани с инхибиране синтеза и на ендогенни стероиди (кортизол, тестостерон). Тези нежелани ефекти са по-силно проявени при имидазолите, отколкото при триазолите (съдържащи три азотни атома в молекулата си). Азолите са ензимни инхибитори, особено кетоконозол и флуконазол. Преди започване на дълготрайна системна терапия с азоли и по време на нейния ход трябва периодично да се контролира чернодробната функция.

Bifonazole (Bifunal® – crème 1% 15 g) се използва за локална терапия на повърхностни кандидози, pityriasis versicolor и еритразма. Лечебният курс при микози на стъпалото и интердигиталните области е около 3 седмици, а на онихомикозите е два и повече месеци.

Ketoconazole (Nizoral® – tab. 200 mg) е показан при дерматомикози, онихомикози, pityriasis versicolor, системна кандидоза, хистоплазмоза, криптококоза и кокцидиоидомикоза. Подходящ е за профилактика и лечение на микози, предизвикани при терапия с широкоспектърни антибактериални лекарства. Прилага се перорално преди или по време на хранене в денонощна доза 200–400 mg.

При пърхот, който се причинява от Pityrosporum ovale, косата се трeтира с Nizoral shampoo® (fl. 2% 60 ml) – лечебно по 5 min 2 пъти седмично в продължение на 1 мес., а след това профилактично – един път на 7 до 10 дни. Кетоконазолът е по-силен инхибитор на CYP 3A4 от индинавир и затова увеличава плазмените му нива. При терапия кетоконазол може да предизвика: повръщане, диария, главоболие, сърбеж и повишаване на серумните нива на уреята, билирубина, трансаминазите и алкалната фосфатаза.

Clotrimazole действа фунгистатично върху дерматофити, бифазни мицелни гъбички, хромомицети, плесени, трихомонаси, стрептококи и стафилококи. Прилага се локално.

Miconazole (Daktarin® – мукозоорален гел 2% 40 g) е подходящ за профилактика и лечение на орофарингеална кандидоза, кандидоза на хранопровода и СЧТ.

Fluconazole е триазолов антимикотик с 90% орална бионаличност, t1/2 30 h и уринна екскреция в непроменен вид 80%. Ликворните концентрации на флуконазол при здрави и възпалени менинги са близки и представляват 70–80% от плазмените. Флуконазоловият клирънс корелира с креатиновия и при нарушена бъбречна функция ДД трябва да се редуцира. При орофарингеална кандидоза (вкл. атрофична букална, свързана със зъбни протези) първия ден флуконазолът се приема в доза 200 mg p.o., а следващите 13–14 дни – по 100 mg/24 h. При системна кандидоза лечението продължава 28 дни по определна схема. При криптококов менингит лечението е многомесечно. За лечение на кандидоза на СЧТ, пикочните пътища и перитонеума флуконазолът се инфузира i.v. Неговите нежелани реакции включват: стомашно-чревни, чернодробни, бъбречни и хематологични нарушения.

Itraconazole (Orungal® – caps. 100 mg) е триазолов антимикотик с t1/2 1–1,5 дни. Концентрациите му в кератиновия слой на кожата са 3–4 пъти по-високи в сравнение с тези в плазмата. Задържа се в кожата в терапевтични концентрации 2–4 седмици след спиране на едномесечната терапия. Тъканните му концентрации в белите дробове, бъбреците, черния дроб, стомаха, далака, костите и скелетните мускули са 2–3 пъти по-високи в сравнение с плазмените. Натрупва се във влагалището в терапевтични концентрации. Има широк антимикотичен спектър и се прилага орално за краткотрайна терапия на кандидозни вулвовагинити, pityriasis versicolor, дерматомикози, гъбичен кератит и орална кандидоза, а също – за продължителна терапия на системна аспергилоза и кандидоза, криптококоза (вкл. криптококов менингит), хистоплазмоза, споротрихоза, паракокцидиоидомикоза и бластомикоза.

За пулсова терапия на онихомикоза той се назначава по 200 mg/12 h в курсове (пулсове) с продължителност 7 дни. При онихомикоза на ръцете се препоръчва лечение с два пулса (курса), а при микотични инфекции на ноктите на краката – три пулса. Интервалът между отделните пулсове е винаги 21 дни, през които итраконазол не се приема. Лекарствата ензимни индуктори (фенитоин, карбамазепин, рифампицин) намаляват значително оралната бионаличност на итраконазол. Ензимните инхибитори кларитромицин, ритонавир и индинавир повишават бионаличността му. Итраконазолът не дискредитира ановулаторния ефект на хормоналните контрацептиви, съдържащи етинилестрадиол и норетистерон. Той обаче повишава плазмените нива на циклоспорин А, терфенадин, варфарин и дигоксин поради ензимно инхибиране. При дълготрайно лечение при 16% от случаите преобладават стомашно-чревните оплаквания. Има единични съобщения за хепато- и невротоксичност.
1.2. Алиламини

Terbinafine (Lamisil® – crème 1% 15 g, дермален течен spray 1% в полиетиленови бутилки по 15 ml и tab. 250 mg) е алиламинов дериват с фунгициден ефект. Показан е при микози, предизивкани от дерматофити (трихофития, епидермофития, микроспория, онихомикози) и кандиди. Орално се назначава по 250 mg/24 h в продължение на 2–4 седмици (при онихомикози ≥4 месеца). Кремът се използва за локална терапия на дерматомикози, предизвикани от дерматофити и дрождевидни гъби. Той се прилага 1–2 пъти на ден в продължение на 1–4 седмици.1.3. Тиокарбамати
Tolciclate e eфективен при микози на гладката кожа, епидермофития, pityriasis versicolor и erythrasma. Поразените участъци от кожата се намазват с 0,5% крем 2–3 пъти на ден в продължение на 4 седмици.

1.4. Субституирани пиридони
Ciclopirox (Batrafen® nail lacquer – лак за нокти 8% 3 g) прониква бързо в нокътната плочка, като при онихомикози резорбцията му се повишава. В ноктите на пръстите на ръцете терапевтична концентрация се получава след 7 дни, а в ноктите на пръстите на краката – след 14 дни. Той се натрупва 4 пъти в по-голямо количество в ноктите на ръцете отколкото на краката. Циклопироксът е активен спрямо Trichophyton rubrum, Scopulariopsis brevicaulis, Candida albicans и Epidermophyton floccosum.

Прилага се под форма на 8% лак за лечение на ониxомикози. Преди първото нанасяне на лака с пиличката, приложена към опаковката, се отстранява по възможност по-голяма част от засегнатата повръхност на нокътя. След това лакът се нанася върху засегнатите нокти 1 път/48 h в продължение на първия месец, 2 пъти седмично през втория месец и 1 път седмично от третия месец нататък (максимално до 6 мес.). Нанесеният върху ноктите лак се почиства 1 път всяка седмица, като се използва обикновен разтворител за лак. Циклопироксът предизвиква еритем и десквамация на околната кожа.


1.5. Полиенови антибиотици
Amphotericin B е полиенов антимикотик, продуциран от Streptomyces nodosus, с t1/2 18–24 h. Свързва се с ергостерола в мембраните на гъбичките и повишава тяхната пропускливост за глюкоза и K+. Действа фунгицидно. Инфузира се i.v. при дълбоки системни микози – бластомикоза, кокцидиоидомикоза, криптококоза, хистоплазмоза, кандидоза. Терапията с амфотерицин е свързана с нежелани реакции: повръщане, диария, втрисане, хипокалиемия, ЕКГ промени, анемия (поради костномозъчна депресия) и флебитогенен ефект. При предозиране са наблюдавани: вазоконстрикция на бъбречните съдове, тубуларни увреждания с ацидоза и остра бъбречна недостатъчност.

Nystatin (tab. 500 000 UI; крем и унгвент 100 000 UI/g в туби по 15 g) има незначителна перкутанна и пермукозна (вкл. в СЧТ) резорбция. Показан е за лечение на кандидоза и други гъбични инфекции на кожата, устната лигавица (в този случаи преди да се погълнат таблетките, трябва да се задържат известно време в устата), червата, ануса, влагалището, glans penis; профилактично – при продължителна терапия с широкоспектърни противомикробни лекарства. Предписва се p.o. по 500 000 UI през 6 или 8 h. При дерматомикози се прилага под форма на крем или унгвент 1–2 пъти дневно до изчезване на клиничните прояви, а след това с профилактична цел – 1–2 пъти седмично. Може да предизвика: повръщане, диария и кожни обриви.


2. Антимикотици, потискащи синтеза на клетъчната стена
Caspofungin. Принадлежи към ехинокандините. Инхибира синтеза на бета-D-гликана, компонент на клетъчната стена на филаментните гъбички. Показан е за лечение на инвазивна аспергилоза при пациенти, при коитo не е постиганат терапевтичен ефeкт с амфотерицин B или итраконазол. Каспофунгин се инфузира венозно. Може да предизвика медиирани от хистамина кожни алергични реакции (зачервяване на лицето, обриви, фебрилитет и сърбеж). Проявява хепатотоксичност.

Griseofulvin е неполиенов антибиотик, който потиска синтеза на хитин в клетъчната стена. Неговата стомашно-чревна резорбция зависи от големината на частичките, интервала между отделните дози и съдържанието на мазнини в храната.Гризеофулвинът се отлага избирателно в кератогенните слоеве на корена на космите, матрикса на ноктите и епидермиса. Показан е за p.o. лечение на епидермофития, онихомикоза, трихофития, фавус (кел) и микроспория. Не повлиява кандиди. Гризеофулвинът е ензимен монооксигеназен индуктор и може да повлияе метаболизма и фармакологичните ефекти на много лекарства. По същтата причина може да провокира тежки остри пристъпи на хепатална порфирия (наследсвтено заболявание, при което организмът не произвежда достатъчно хемоглобин).
3. Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини
Flucytosine се натрупва избирателно в гъбичките и се дезаминира до 5-флуороурацил (5-FU), който се фиксира от гъбичната РНК и потиска клетъчното деление. Показан е за лечение на кандидоза, криптококоза и хромобластомикоза, аспергилоза и менингоенцефалит, респ. ендокардит в комбинация с Amphotericin B (прилаган в по-ниски дози в сравнение с монотерапията). Назначава се p.o. или i.v.


1 Ламбев, Ив. В кн. Фармакология и токсикология. Медицина и физкултура, София, 2010, 137–140 (актуализация: 2016 г.)


Каталог: files -> DIR%203 -> Head%2013
DIR%203 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
Head%2013 -> Антихелминтни лекарства1 Антицестодни лекарства Антицестодните лекарства
Head%2013 -> Антиинфекциозни лекарства1  Противомикробните лекарства
Head%2013 -> Антипротозойни лекарства1 Антималарийни лекарства
Head%2013 -> Сулфонамиди1 Фармакодинамика
Head%2013 -> Антисептици и дезинфектанти
Head%2013 -> Принципи на рационалната противомикробна терапия и профилактика1
Head%2013 -> Противовирусни лекарства1
Head%2013 -> 1 I. Противотуберкулозни лекарства  Препарати от I ред


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница