Антисептици и дезинфектантиДата06.06.2017
Размер139.7 Kb.
#22989Антисептици и дезинфектанти

Ламбев, Ив. Антисептици и дезинфектанти. В кн.: Фармакология и токсикология. Медицина и физкултура, София, 2006, 145–151 (актуализация: 2014 г.).Антисептиците и дезинфектантите се прилагат предимно като профилактични средства, предпазващи от развитие на инфекция. Антисептиците разрушават вегетативните форми на микроорганизмите или спират тяхното развитие, без да оказват влияние върху спорите. Действат съвсем слабо върху клетките на макроорганизма и затова се използват за обеззаразяване на кожата и лигавиците.

Дезинфектантите са високоактивни съединения, действащи срещу всички микроорганизми в средата, в която са приложени. Те обаче увреждат и клетките на макроорганизма поради което се използват за обеззаразяване на външната среда – помещения, предмети, инструменти, дрехи, екскрети. В редица случаи един и същ препарат в ниски концентрации се използва като антисептик, а във високи – като дезинфектант.
1. Окислители
Окислители (преки окислители). Бактерицидното действие на водородния пероксид се дължи на мощното му оксидантно действие. Водородният пероксид продуцира свободни радикали (OH), които увреждат есенциални клетъчни компоненти (вкл. липиди, протеини, ДНК). Водородният пероксид е с широк спектър на ефективност: вируси, бактерии, дрожди, бактериални спори. Въпреки почти универсалната си противомикробна активност съществуват каталазо-позитивни микроорганизми (staphylococci, mycobacterium tuberculosis, legionella pneumophila, campylobacter jejuniса), устойчиви на водородния пероксид. В организма каталазата или други пероксидази обезвреждат водородния пероксид до Н20 и О2. Повишената локална токсичност на водородния прекис (пероксид) у някои индивиди (особено сред японци и ескимоси) се дължи на дефицит на каталаза (акаталаземия).
Каталаза

H2О2 H2О + О2
Solutio Hydrogenii peroxydi diluta® 3% има антисептично, хемостатично, дезодориращо, депигментиращо и механично почистващо действие. Използва се за хемостатична и антисептична обработка на рани. При лица с унаследена липса на каталаза (ескимоси, японци) в тъканите, кислородната вода предизвиква тежки некротични изменения.

Kalii permanganas (pulvis) при контакт с органични материи продуцира свободни радикали (OH), с което се обяснява антисептичното и дезодориращото му действие, а също – инактивирането на змийската отрова и антагонизиране токсичното действие на фосфора, морфина и циановодорода. За промиване и антисептична обработка на рани се използват 0,1–0,5% водни разтвори на калиев перманганат; за антисепсия на устната кухина и гърлото – 0,01–0,1%; за промивки в урологията и гинекологията, а също и за стомашни промивки при остри отравяния – 0,02–0,05% разтвори.
2. Халогенни препарати
Халогенните препарати (непреки окислители) проявяват своят ефект, след като реагират с водата в тъканите или околната среда, при което се отделя халогенен елемент (хлор или йод) и кислород в атомно състояние, който унищожава микроорганизмите. Освен чрез отделения атомен кислород халогенните препарати проявяват гермицидното си действие още чрез блокиране на амино- и иминогрупите на някои бактериални ензими. Хлорните препарати могат да се активират, ако към тях се прибавят активатори – амониев хлорид, амониев сулфат, амониев нитрат или амоняк. Активаторът се добавя в количество, равно на половината на употребеното количество дезинфектант, а специално амонякът – в количество 1/6–1/9.

Хлорната вар (pulvis) съдържа 25–38% активен хлор. При смесване с вода нейната глaвна съставка – калциевият хипохлорит {Ca(OCl)2}, се разгражда до калциева основа и хипохлорна киселина {HOCl}. Последната дисоциира до солна киселина и кислород в атомно състояние. Във вода хлорната вар се разтваря частично. Водните ù разтвори имат силно бактерицидно действие. Използва се за груба дезинфекция на отпадъчни материали и обработване на повърхности (подове, стени, прозорци, дървени нелакирани мебели); уринатори и подлоги след изхвърляне на дезинфектираните секрети; 10% разтвори – за обеззаразяване на фекалии. При работа с хлорна вар трябва да се ползват ръкавици и противогазова маска. Хлорната вар корозира металите и избелва тъканите. Памукът и ленът поради това че се състоят от целулоза, се влияят слабо от образуваната при взаимодействие с водата хипохлорна киселина, докато вълната и коприната, които съдържат животински протеини, реагират с хипохлорната киселина и се разрушават по-лесно.

Natrium nitrosum (белина) съдържа 2,5 до 8% активен хлор и 0,5% натриева основа. Смесва се във всяко отношение с вода. Използва се за груба дезинфекция на повърхности, съдове за хранене, избелване на тъкани (след разреждане).

Chloraminum B – кристален прах, съдържащ 26% активен хлор; таблетки 500 mg. При взаимодействие с вода хлораминът отделя хипохлорна киселина, която се дисоциира бързо на солна киселина и кислород в атомно състояние. За обеззаразяване на вода се използва таблетиран хлорамин. За 1000 ml вода се прилагат 1–2 таблетки от 500 mg.

Йодът се прилага под форма на 5% спиртен разтвор (Solutio Iodi spirituosa 5%). Има антибактериално, фунгицидно и ревулзивно действие. Прилага се външно за антисептична обработка на оперативното поле, при кожни екскориации, епидермофития и като ревулзaнт при артралгия, лумбалгия и миалгия.

Iod-Povidine e комплекс от повидон (поливидон) и йод (Jodine). Повидонът е йонофор, свързващ йод. При контакт с кожата и лигавиците той освобождава йода постепенно и равномерно в продължение на няколко дни, оцветявайки жълтокафяво обработената повърхност. След пълното освобождаване на йода оцветяването на кожата изчезва. Продуктите, съдържащи йод-повидон, имат гермициден широкоспектърен ефект, обхващащ голям брой бактерии, коки, вируси, гъбички, протозои (вкл. трихомонаси) и спори.

Десетпроцентовите йод-повидонови разтвори (Betаdine®, Braunol®, Jodasept®, Povidone Jodine®) се използват за предоперативно обеззаразяване на кожата и лигавиците; при биопсии и пункции; катетризация; пиодермии, остеомиелити, инфектирани рани, декубитуси, фистули и трофични язви с вторична инфекция; за туширане и гаргара на устната кухина при тонзилити, кандидоза, афтозни и херпесни стоматити. За обеззаразяване на ръцете се правят две обтривания със 7,5% разтвор по 2,5 min.

Десетпроцентовите йод-повидонови унгвенти (Betаdine®, Braunovidon Salbe®, Jodasept®) са подходящи при изгаряния I и II степен, за лечение на рани с бактериална инфекция, декубитуси, инфектирана и трудно лечима повърхност на кожата, пиодермии, повърхностни дерматoмикози, бактериално или микотично суперинфектирани дерматoмикози. Те се нанасят в тънък слой няколко пъти на ден.

Вагиналните свещички (Betаdine®, Braunovidon N®) се прилагат при колпити и неспецифични инфекции, причинени от Gardnerella vaginalis. Те се се поставят по една, дълбоко във влагалището, в продължение на 14 дни. Оптималното pH за действие на йод-повидона е 2–7. Йод-повидоновите антисептици взаимодействат с белтъци и други органични съединения, което намалява ефекта им. Несъвместими са с кислородна вода. Йодът взаимодейства с живачни съединения, като се образуват силно токсични продукти. Затова не трябва да се използва заедно с живачни антисептици.
3. Детергенти
Детергентите са повърхностно активни вещества (ПАВ), които съдържат в молекулата си хидрофилна и хидрофобна група. Те се натрупват върху биомембраните и нарушат физиологичните им свойства. Най-често се използват синтетични ПАВ от групата на четвъртичните амониеви съединения – бензалкониев бромид или хлорид. ПАВ, приложени в концентрация 1:20 000 – 1:1000, убиват много микроорганизми, особено Грам-положителните.

Chlorhexidine (Handscrub®, Septadin®) действа бактерицидно върху Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми и се използва за промиване на пресни рани, фистули, язви, абсцеси и фурункули с помощта на тампон. Прилага се и за хирургична антисептична обработка на ръцете. За обеззаразяване ръцете се намокрят с неразреден разтвор на Hibiscrub® и се обработват с четка 1 min, след което се изплакват. Преди операция те се мият отново с 2 min. В случай на поглъщане на препарата трябва да се направи стомашна промивка. Septadin® е показан за локално обеззаразяване на устната кухина при фарингити, тонзилити, глосити и други простудни заболявания; гингивити, стоматомикози (soor), лош дъх от устата, преди и след операции и/или манипулации в устната кухина и фаринкса. Septadin® се прилага в неразреден вид два пъти на ден преди хранене. Преди всяка апликация устната кухина се изплаква с вода, след което в продължение на 30 s се прави гаргара на гърлото с 15 ml (1 супена лъжица). В следващите 2–3 h пациентът не трябва да пие и се храни. Septadin® не трябва да се поглъща.

Septihand® съдържат хлорхексидин, бензалкониев хлорид, 96% етанол и др. Той e широкоспектърен антисептик, повлияващ M. tubercolosis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, HIV, Hepatit B virus, C. albicans, спори. Ефектът му е бърз и продължителен. За текуща антисептична обработка 3 ml (= 2 натискания на помпата на флакона) Septihand® се втриват в продължение на 30 s. За хирургичнa антисептична обработка на ръцете след предварителното им измиване с вода и сапун 2 min 5 ml (= 3 натискания на помпата на флакона) Septihand® се втриват 2 пъти при експозиция 2 min.

Septonex® е ПАВ с антисептична активност върху Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми и ниска токсичност. Той е основната съставка на Muco-Septonex® (показан при остри ринити) и Ophthalmo-Septonex® (показан при бактериални конюнктивити и блефарити).

Препаратите Eludril и Corsodyl Min са ефективни, често използвани стоматоантисептици.


4. Феноли
Фенолът и производните му са протоплазмени отрови, които преципитират протеините в бактериалните клетки. Освен това притежават висока повърхностна активност, защото в молекулата си съдържат липофилни и липофобни групи. Във връзка с тяхната липоразтворимост преминават бързо през бактериалните мембрани и нарушават липидната обмяна в микроорганизмите. При включване на алкилови (метилови, етилови и др.) радикали или халогенни атоми към фенолното ядро се засилва бактерицидното действие и нараства фенолният коефициент. При халогенираните производни активността на съединението е правопропорционална на м.м. на халогенния елемент: флуорните производни са с най-ниска активност, а йодните – с най-висока. С удължаване на страничната верига до 5–6 въглеродни атома нараства и активността на съединението спрямо Грам-отрицателните микроорганизми.

Phenolum purum в концентрация 1–2% има антисептичен, антимикотичен и противосърбежен ефект. Подходящ е за дезинфекция на бельо на туберкулозно болни (чрез накисване) – 2% разтвор за 4 h. Фенолът се резорбира през кожата и лигавиците и уврежда ЦНС, а локално предизвиква анестезия до некроза. При остро отравяне с фенол се прави стомашна промивка с 2% разтвор на натриев тиосулфат. Инжектират се калциеви препарати и кардиотоници. Млякото, мазнините и алкохолът са противопоказани, тъй като улесняват резорбцията на фенола.

Helipur®смес от крезоли, активирани чрез хлориране. За дезинфекция на различни повърхности е подходящ 2% разтвор за 1 h или 1%/4 h, урина – 6%/2 h, храчки – 6%/4 h, други екскрети – 6%/6 h, медицински инструменти – 5%/15 min или 1,5%/1 h. Helipur® действа спороцидно, ако екскретите се обработят с 10% разтвор в продължение на 8 h.

Chlorphenol-Camphora® съдържа парахлорфенол и камфора в отношение 1:2. Парахлорфенолът има по-силно антисептично действие от фенола. Камфората се разтваря във фенолите и намалява каутеризиращото им действие. С помощта на напоени дренчета или дренажни ленти препаратът се прилага за антисептична обработка на венечни джобове и коренови канали в близост на зъбната пулпа, а също – при трудно прорязване на зъбите.

Formocresol съдържа фенол, формалин, креозот и тимол. Използва се за антисептична обработка на пулпата при витална ампутация и за лечение на усложненията на девитализирана пулпа с напоени памучни тампони или ленти.

Tricresol-Formalin се използва за обеззаразяване на гангренозни зъбни канали и за мумификация на пулпни остатъци.
5. Алдехиди
Formalin e течност в кафяви стъкла по 1 кg. Представлява 40% воден разтвор на формалдехид. Притежава бактерицидно, спороцидно и вироцидно действие, което се дължи предимно на денатуриране на белтъците в микроорганизмите. В дълбочина на тъканите прониква слабо. Не уврежда металите, памучните и вълнените тъкани. Прилага се за обеззаразяване на бельо (3% за 4 h), фекалии (5–10% за 6 h), урина и храчки (5–10% за 2 h), помещения. Формалинът се използва за фиксиране на тъкани в хистологичната практика в концентрация 10%, а под формата на пàри – за крайна дезинфекция на помещения при въздушно-капкови инфекции (дифтерия, скарлатина, епидемичен менингит). Не се прилага за дезинфекция на кожени изделия и за антисептична обработка на ръцете. Влиза в състава на комбинирани стоматопрепарати – Desictor, Formocresol, Lidomun.

Paraformaldehyde е включен в състава на зъбни пасти за коренов пълнеж. В доза 1 таблетка се използва за 24-часова дезинфекция на борчета и други малки инструменти, поставени в петриеви панички.

Methenamine (Hexamethylentetramine) в киселата среда на стомаха се разгражда до формалдехид и амоняк. Формалдехидът се екскретира с урината и жлъчката, като действува уро- и холеантисептично. Прилага се при уроинфекции и холецистит в доза 500 mg/ 6 h.

Desictor® – течност, съдържаща формалин, фенол и др. Подходящ е за дезинфекция на малки инструменти – борчета и др.
6. Алкохоли
Алкохолните разтвори корозират металите и не трябва да се прилагат за студената им стерилизация. Spiritus Vini (aethylici) се съхранява на хладно място далеч от огън. Етанолът намира широко приложение (особено в концентрация 70%) като антисептик на кожата, защото не я уврежда. Не се прилага върху рани, тъй като коагулира протеините и може да запази патогенни микроорганизми в дълбочина на раната. Прилага се също за фрикции и компреси, като ревулзивно средство, в органичната химия и фитохимията като разтворител. Използва се за приготвяне на тинктури, екстракти и др.

Manusterol B® съдържа етанол, изопропанол и ПАВ. За хирургично обеззаразяване на ръцете (след предварителното им измиване с вода и сапун в продължение на 3 min) те се обтриват два пъти по 2 min с 4 ml манустерол B. За хигиенно обеззаразяване е достатъчно ръцете да се обтрият с 5 ml антисептик 1–2 min.
7. Багрила
Акридиновите багрила (етакридин, трипафлавин) разгъват двете вериги на ДНК и са сравнително най-слабо токсични. Трифенилметановите багрила (метилвиолет и др.) нарушават метаболизма на глутатионa и имат бактерициден ефект. По отношение на киселиноустойчиви бактерии обаче (напр. микобактерии) са слабо активни.

Ethacridine (Rivanol®). Антисептичната му активност не отслабва в присъствие на белтъци. За промиване на пресни рани се използва воден разтвор от 0,05 до 0,2% на етакридин; при фурункули, карбункули и абсцеси – 0,1–0,2% разтвор във вид на компреси и тампони; за промиване на матката в послеродовия период – 0,1%; при стоматит, ринит и фарингит – за изплакване 0,1%. Етакридинът оцветява кожата и бельото в жълто.

Methylenum coeruleum (метиленово синьо). Антисептичната му активност се проявява при външно и при орално приложение. Екскретира се в непроменена форма с урината. Орално се приема в доза 50 до 100 mg в капсули през 6 до 8 h при уроинфекции. За промивки при цистити и уретрити се използват 0,02% водни разтвори на метиленово синьо, а при фоликулити, пиодермии и изгаряне – 1% до 3% спиртни разтвори. При интоксикация с циановодород метиленовото синьо се прилага венозно в доза 1% воден разтвор 30 до 100 ml.

Methylrosaline (Pyoctanin®). Има бактерицидно действие (свързано с нарушаване метаболизма на глутатион). Под форма на 1–2% воден, респ. спиртен разтвор или 2–10% унгвент метилвиолетът се прилага за локално лечение на повърхностни пиодермии, импетигинизирани екземи и епидермофития. Оцветява кожата и бельото в синьо.

Trypaflavin. Разгъва двете вериги на ДНК. Повлиява стрептококи, стафилококи и дифтерийни бактерии. Не потиска фагоцитозата и не дразни тъканите. Под форма на 0,1% разтвор в 0,9% натриев хлорид се прилага за промиване на абсцеси, флегмони, инфектирани рани и язви.
8. Етерични масла и фитопрепарати
Етеричните масла и фитопрепаратите съдържат терпени и техни производни, фенолни деривати, алдехиди и други биологично активни вещества. Имат антисептично, противовъзпалително и местно анестетично действие. По-често използвани са: Oleum Thymi (масло от мащерка), Oleum Cadini (Oleum Juniperi – хвойнов катран), Oleum Menthae, Oleum Rosae, Oleum Lavandulae, Oleum Ocimi basilici (босилеково масло), Oleum Caryophylli (масло от карамфилово дърво), Oleum Anisi (анасоново масло), Oleum Eucalypti (евкалиптово масло) и др.

Главната активна съставка на Oleum Thymi е тимолът (Thymol) – производно на фенола с фенолен коефициент 30 и много ниска токсичност. За локална терапия на възпалителни и хеморагични заболявания в стоматологичната практика се използват фитопрепарате Kamillosan, Maraslavin original, Phytodont®, Sanoral.Pinosol® представлява назален крем, съдържащ Oleum Pini, Oleum Eucalypti, Thymol и др. Показан е за локална терапия на некомплицирана хрема. Прилага се per nasi 3–4 пъти на ден в продължение на 5 до 7 дни.

Rhinolex® – назален унгвент 18 g, съдържащ фитотерпени, ефедрин, сулфатиазол и натриев бикарбонат. Фитотерпените евкалиптол и гоменол притежават антисептично и подсушаващо действие. Ефедринът е непряк адреномиметик с вазоконстриктивен и деконгестивен ефект, а сулфатиазолът е сулфонамид с широк бактериостатичен спектър. Натриевият бикарбонат улеснява втечняването и изхвърлянето на носния секрет. Rhinolex® е показан при ринити и риносинуити. Назначава се 3–4 пъти дневно. Може да предизвика тахифилаксия. Противопоказан е при артериална хипертония, исхемична (коронарна) болест на сърцето, хипертиреоидизъм, безсъние и повишена чувствителност към сулфонамиди.
9. Соли на тежки метали
Argenti nitras (адски камък). Преципитира протеините. Има бактерицидна, адстрингентна и противовъзпалителна активност. Прилага се като 1% воден разтвор (Sol. Credé) за профилактика на гонорея при новородени, след което веднага се прави обилна промивка с физилогичен разтвор.

Zinci oxydum има антисептичен, адстрингентен и противосърбежен ефект. Влиза в състава на пудри, унгвенти и пасти за дерматологичната и стоматологичната практика. Zinci sulfas има антисептичен и адстрингентен ефект. Като колир (0,1–0,5%) е показан при конюнктивит.
10. Фарингеални и стоматоантисептици
Фарингеалните и стоматоантисептиците се използват като помощни средства при ангини, фарингити, гингивити, стоматити. Най-често те се произвеждат под форма на таблетки-пастили (напр. Efisol®, Neo-angin®, Strepsils®, Trachisan и др.), които се оставят в устната кухина за бавно разпадане. Прилагат се през 3–4 h. В продължение на 30–60 min след прилагането им не трябва да се приема вода и храна. Някои стоматоантисептици се произвеждат под форма разтвори за изплакване на устната кухина (напр. Eludri®l), а други като аерозоли (напр. антибиотикът Fusafungine).Каталог: files -> DIR%203 -> Head%2013
DIR%203 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
Head%2013 -> Антихелминтни лекарства1 Антицестодни лекарства Антицестодните лекарства
Head%2013 -> Антиинфекциозни лекарства1  Противомикробните лекарства
Head%2013 -> Антипротозойни лекарства1 Антималарийни лекарства
Head%2013 -> Антимикотични лекарства1 Микозите
Head%2013 -> Сулфонамиди1 Фармакодинамика
Head%2013 -> Принципи на рационалната противомикробна терапия и профилактика1
Head%2013 -> Противовирусни лекарства1
Head%2013 -> 1 I. Противотуберкулозни лекарства  Препарати от I ред


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница