Антитръст: Комисията приема ангажиментите на Microsoft да предостави на потребителите възможност за избор на уеб браузърДата24.03.2017
Размер34.2 Kb.
#17688


IP/09/1941

Брюксел, 16 декември 2009 г.Антитръст: Комисията приема ангажиментите на Microsoft да предостави на потребителите възможност за избор на уеб браузър

Европейската комисия прие решение, с което утвърждава като правно обвързващи предложени от Microsoft ангажименти за засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите са в отговор на опасения Комисията, че Microsoft може да е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer. Днес Microsoft публикува също така обещание да направи много важни разкрития, свързани с оперативната съвместимост.

Комисарят по конкуренцията Нели Крус заяви: „Милиони европейски потребители ще спечелят от това решение, като получат възможност свободно да избират кой уеб браузър да използват. Този избор не само ще послужи за подобряване на работата с интернет в момента, но ще подейства и като стимул за това компаниите за уеб браузъри да бъдат иновативни и да предлагат на хората по-усъвършенствани браузъри в бъдеще.“

Съгласно ангажиментите, одобрени от Комисията, в продължение на пет години в Европейското икономическо пространство Microsoft ще предостави възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 да избират посредством „екран за избор“ кои уеб браузъри да инсталират в допълнение към Microsoft Internet Explorer или вместо него.

Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer.

Днешното решение следва изложение на възраженията, изпратено на Microsoft от Комисията на 15 януари 2009 г. (вж. MEMO/09/15). Изложението на възраженията очерта предварителното становище на Комисията, че Microsoft може да е нарушила член 82 от Договора за ЕО (понастоящем член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз), като е злоупотребила с господстващото си положение на пазара на операционни системи за персонални компютри чрез обвързване на Internet Explorer с Windows.

Предварителното становище на Комисията бе, че Microsoft нарушава конкуренцията като обвързва Internet Explorer с Windows. Това е така, тъй като по този начин Microsoft си осигурява изкуствено предимство при разпространението на своя продукт в повече от 90 на сто от персоналните компютри, без това да е свързано с качествата на продукта. Освен това предварителното становище на Комисията бе, че това обвързване възпрепятства иновациите на пазара и създава изкуствени стимули за програмистите и доставчиците на съдържание да разработват своите продукти или уеб сайтове основно за Internet Explorer.

Одобрените ангажименти са насочени към разрешаване на тези проблеми. Посредством екрана за избор потребителите на персонални компютри ще получат възможност за реален и безпристрастен избор между Internet Explorer и конкурентни уеб браузъри. Това следва да осигури конкуренция въз основа на качествата и да позволи на потребителите да се възползват от техническия напредък и иновациите както на пазара на уеб браузъри, така и на свързани с него пазари, като например този на уеб приложения.

Решението на Комисията се основава на член 9 от Регламент № 1/2003 относно прилагането на антитръстовите правила на ЕС и взема предвид резултатите от проучването на пазара, стартирало през октомври 2009 г. (вж. MEMO/09/439). Това решение, в което не се прави заключение относно наличието на нарушение, законно обвързва Microsoft с предложените от компанията задължения и слага край на разследването на Комисията. Ако Microsoft са наруши своите ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от общия годишен оборот на Microsoft, без да се налага да доказва нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Клауза в ангажиментите позволява на Комисията да направи преглед на ангажиментите след две години. Microsoft ще докладва редовно на Комисията относно изпълнението на ангажиментите, като първият доклад следва да бъде представен след шест месеца, а при определени условия и ще адаптира екрана за избор по искане на Комисията.

Информация относно оперативната съвместимост

През юли 2009 г., Microsoft направи предложения и във връзка с оповестяването на информация относно оперативната съвместимост, която да подобри оперативната съвместимост между продуктите на трети страни и няколко продукта на Microsoft, включително Windows, Windows Server, Office, Exchange и SharePoint (вж. MEMO/09/352). След интензивни дискусии с Комисията, Microsoft публикува днес подобрен вариант на обещанието и свързани с него документи (например гаранционно споразумение и споразумение за предоставяне на патент) на своя уебсайт. Комисията приветства тази инициатива за подобряване на оперативната съвместимост. Въпреки че е неформално по отношение на Комисията, публичното обещание на Microsoft предлага гаранции на трети страни, които могат да бъдат приведени в изпълнение по частен път. Комисията ще следи внимателно влиянието на това обещание върху пазара и ще вземе предвид направените констатации при текущото антитръстово разследване относно оперативната съвместимост (вж. MEMO/08/19).Вж. също MEMO/09/558 и MEMO/09/559.


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница