Апликационна форма за всеки клиничен случай се попълва отделна апликационна формаДата30.01.2017
Размер54.08 Kb.
#13843АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

За всеки клиничен случай се попълва отделна апликационна форма.

Моля, преди да попълните този формуляр, запознайте се с регламента за участие
в конкурса на
usmivkanagodinata.com
Информация за вашата кандидатура в конкурса

Участвам с клиничен случай в категория:

ПРИЛОЖЕНА Е СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 1. Кратко описание на случая на български език
  (не повече от една страница, формат А4, с размер на шрифта 12 пункта). 2. Кратко описание на случая на английски език
  (не повече от една страница, формат А4, с размер на шрифта 12 пункта). 3. Следния дигитален фотоматериал:Име на папка*

Брой файлове

Допълнителна информация (ако е необходимо)

Predi


Po_vremeSled*Имената на файловете с цифрови изображения се съставят в хронологичен ред, като всяка снимка трябва да носи вашата фамилия по следния начин: Ivanov_01, Ivanov_ 02, Ivanov_ 03, и пр.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЪБОТЕХНИК/ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ако има такива)

Име
Адрес
Телефон_____E-mail'>Телефон
Email
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Трите имена
Адрес
Дата на раждане
Телефон
E-mail
Хобита и интереси


НАСТОЯЩА ПРАКТИКА (не се попълва от студенти)

Име на клиниката
Адрес
Телефон
Е-mail


ОБРАЗОВАНИЕ (студентите да попълнят името на Университета, в който учат + курсът, в който са)

Година на завършване

Университет

Специалност


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ (не се попълва от студенти)

Брой години професионален опит

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕРЕСИ (не се попълва от студенти)

Кратка професионална биография
Моля, опишете накратко вашите основни постижения, награди (ако имате такива) и значими курсове, които сте посещавали. Посочете област/специалност, в която са фокусирани вашите професионални интереси (max 300 думи).

Долуподписаният,
(име, презиме, фамилия)


декларирам,


 1. че подаденият от мен снимков материал, с който участвам в този конкурс, представлява фотодокументиран създаден от мен случай;

 2. че пациентът, с чийто случай кандидатствам, ми е дал своето съгласие снимка на лицето му да бъде представяна в общественото пространство;


и отстъпвам

на организаторите на конкурса правото на използване на моя фотодокументиран случай, който в резултат на участието си в конкурса е подбран за:
 1. публикация в медиите, отразяващи конкурса;

 2. публикуването му в интернет страницата на конкурса usmivkanagodinata.com за популяризиране на конкурса, без ограничение на срока за ползване;

 3. архивирането му във фонда на конкурса, както и за публикуването му в презентационна брошура/каталог на конкурса без ограничение на срока на ползване;

 4. популяризиране приноса на организаторите в подпомагане развитието на денталната медицина в България.


Информацията в този документ ще бъде използвана, за да кандидатствате в конкурса „Усмивка на годината“. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани внимателно в архива на организатора съгласно българските законови рамки.
Запознат съм с правилата за участие в конкурса, посочени в регламента и в този формуляр, и ги приемам.

Дата Име


Моля, изпращайте вашите кандидатури на електронен носител (flash drive) или в онлайн вариант
(чрез всички познати платформи за споделяне на файлове: dropbox, google drive, dox.bg, wetransfer и т.н.)
в срок до 10 април 2017 г. на адрес:

София 1421, ул. „Крум Попов“ 56–58, ет. 3, betahaus, „Дентал Трибюн България“ ЕООД

или на имейл office@dental-tribune.net.

За повече информация: тел. 0897 958 321.БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

*О
Дентал Трибюн България EООД, София 1421, ул. Липа 2, 02/ 963 00 09, www.dental-tribune.com

Маркет Тренд ООД, София 1164, ул. Кричим 65, 02/ 961 62 63, www.market-trend.net

рганизаторите на конкурса не носят отговорност за достоверността на подадената информация във формуляра за участие
.
Дентал Трибюн България EООД, София 1421, ул. Липа 2, 02/ 963 00 09, www.dental-tribune.com

Маркет Тренд ООД, София 1164, ул. Кричим 65, 02/ 961 62 63, www.market-trend.netusmivkanagodinata.com

dental-tribune.net

„Дентал Трибюн България” ЕООД: София 1421, ул. „Крум Попов” 56-58, ет. 3, betahaus, тел.: 0897 958 321
Дентал Трибюн България EООД, София 1421, ул. Крум Попов 56-58, betahaus, 02/ 416 71 73, www.dental-tribune.com


Стр. от
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница